VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Parama, labdara

08 12. Labdaros koncertas Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2014 m. rugpjūčio 7 d. po vakarinių maldų Vilniaus  Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje vyko labdaros koncertas, skirtas palaikyti ukrainiečių tautą ir Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčią, mininčią 500 metų jubiliejų. Surinktos lėšos planuota paaukoti bažnyčios remonto darbams.

Koncertinėje programoje „Romansas apie romansą“ dalyvavo dar mažai žinomas ansamblis: vokalistė Mila, jos vyras Robertas Vilčinskas – būgnininkas perkusistas ir akordeono virtuozas Muzikos akademijos docentas Genadijus Savkovas.  Jų koncerte „Meilės muzikos lašeliai“ vykusiame Anykščių koplyčioje gegužės 15 d. septyniomis kalbomis skambėjo geriausi pasaulio romansai ir baladės.

Iš Sankt Peterburgo kilusi Mila studijavo daugelį meno rūšių, įgijo aktorinį išsilavinimą, pas pasaulinio garso pedagogę Liudmilą Gadžijevą Muzikos ir Meno universitete baigė solinio dainavimo specialybę. Dalyvavo įvairiuose konkursuose ir festivaliuose, dainavo viename profesionaliausių Sankt Peterburgo orkestrų.

Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo koplyčioje prie Šv. Juozapato ikonos. Iš dešinės: kun. Vinkentijus Janickis OSBM,  kan. Stanislovas Krumpliauskas, Vilniaus ukrainiečių draugijos pirmininkė gydytoja Natalija Šertvytienė ir dusetiškės: Elena Antonova, Bronė Latvėnienė ir Ona Puodžiukienė. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Doc. Genadijus Savkovas koncertuoja su žymiais Lietuvos dainininkais (Virginijum Noreika, Vladimiru Prudnikovu, Judita Leitaite, Natalija Katiliene, Regina Maciūte), kameriniais ir simfoniniais orkestrais, Tomo Leiburo “Retro” muzikos ansambliu, fortepijoniniu trio “Musica Camerata Baltica” ir Čiurlionio styginių kvartetu. Koncertavo daugelyje Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos šalių, Australijoje ir Naujoje Zelandijoje.

Robertas Vilčinskas groja įvairią muziką (jazz, rock, pop, blues, bossa, latin, Caribbean, world, klasikinę) su skirtingomis grupėmis, orkestrais ir dalyvauja daugelyje projektų.

Minėti menininkai rugpjūčio 7 d. pirmąsyk koncertavo Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje, kuri gali didžiuotis unikalia akustika.

Koncerto „Romansas apie romansą“ atilikėjai:  Mila (viduryje) Doc. Genadijus Savkovas (dešinėje) ir Robertas Vilčinskas (kairėje)

Susirinkusius klausytojus pasveikino kun. Vinkentijus Janickis OSBM: „Brangieji Kristuje, gerbiamieji svečiai. Nuoširdžiai sveikinu jus mūsų šventovėje. Linkiu jums palaimingai praleisti šį laiką. Esu labai dėkingas, kad jūs atėjote palaikyti Ukrainą. Turėdami omenyje, kad ten dabar vyksta karas, tylos minute pagerbkime žuvusius už savo tėvynę...“

Neįprastas koncertas sutraukė gana daug klausytojų, ne tik iš Vilniaus miesto, jo pakraščių, bet ri iš gana tolimų vietų. Paremti ukrainiečius atvyko ir Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas su keliais parapijiečiais: Elena Antonova, Brone Latvėniene, Ona Puodžiukyniene ir Tautvydu Adamoniu.

Prie Šv. Juozapato ikonos Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje. Iš kairės: Ona Puodžiukienė, Elena Antonova, Bronė Latvėnienė, kan. Stanislovas Krumpliauskas, Marijos radijo Vilniuje vadovas Liutauras Sarapinas ir Tautvydas Adamonis

Dusetų ir Vilniaus bažnyčios ne tik turi bendrą Švč. Trejybės titulą, bet kan. S. Krumpliauską jau nuo seno sieja glaudūs ryšiai su ukrainiečiais – ne kartą su parapijiečiais yra lankęsis pas ukrainiečius Vilniuje,  kviečiamas į Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje organizuojamus renginius, priėmimus. Su ukrainiečiais vienuoliais bazilijonais –  kunigais ir broliais – bendrauja ir renginiuose Skapiškyje. 2014 m. gegužės 10 d. Dusetose pagerbiant parapijos kleboną kan. Stanislovą Krumpliauską minintį kunigystės 40-metį, jo pasveikinti atvyko Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas t. Pavlo Jachimec OSBM.

Dusetiškių atvykimas į Vilnių, į Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje vykstantį labdaros koncertą puikus pavyzdys, kad kiekvienam mūsų ne tik turi rūpėti įvykiai broliškoje netolimoje kaimyninėje valstybėje, bet turime ir materialiai paremti.

Atgal