VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parama, labdara

09 23. Tyliai, tyliai

Bronė Augūnienė

Be dūdų orkestro, be TV kamerų ir garbingų signatarų palydos – tyliai tyliai grupelė „Lemties“ bendrijos narių, susikrapščiusi paskutinius centukus, pasiskolinusi pas gerus draugus, ir vėl išvyko į eilinę ekspediciją Sibiran, į lietuvių tremties ir kalinimo vietas, kad surasti kapinių ar palaidojimų nors žymes, inventorizuoti jas, bei sutvarkyti ir atremontuoti

Tyliai tyliai todėl, kad tik tuščios bačkos garsiai barška, o tikrieji pasišventėliai dešimtmečiais kantriai ir rūpestingai dirba tokį Tautai svarbų darbą – įamžina stalinių represijų kankinius istorijoje ir pagerbia jų atminimą – kokio nei viena kita šalis žemėje nedaro.

Vienas iš tokių pasišventėlių – Gintautas Alekna – nuo 1989 m. aktyviai dalyvauja, organizuoja ir vadovauja ekspedicijoms į lietuvių tremties ir kalinimo vietas Sibire.

Rengia susitikimus su mokiniais ir visuomene, kurių metu rodo filmuotą ir fotografuotą medžiagą iš ekspedicijų po Sibirą, rengia ir eksponuoja fotoparodas įvairiuose Lietuvos miestuose.

Sukūrė kelis dokumentinius ir pažintinius filmus apie lietuvių tremtį Sibire. Per 25 metus jis 42 ekspedicijose nufilmavo ir sukūrė keletą dokumentinių juostų tremties tema, sukaupė per 30 000 nuotraukų ir parengė ne vieną foto parodą. Maža to, jis dar turi 150 val. filmuotos medžiagos iš 1 000 tremties vietų, kas sudaro rimtą pagrindą Lietuvos istorijos spragoms užpildyti, kaip pagrįsta dokumentuota medžiaga.

Šis darbas tęsiamas ir dabar, tos mažutės grupelės žmonių savo sąskaita išvykusių Sibiran.

Už minėtus visuomeninio darbo rezultatus G. Alekna apdovanotas:

1997 m. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino III laipsnio medaliu.

2001 m.Petro Abukevičiaus vardo premija už pažintinį filmą „Kamanos“.

2006 m. G.Alekna pripažintas Lietuvos televizijos (LTV) akcijos „Daugiau saulės, daugiau šviesos“ laureatas.

2007 m.paskirta Mažeikių krašto kultūros premija.

2007 m.suteiktas Metų mažeikiškio titulas

2009 m.Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi

2014 m.Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“

2014 m.Vilties žvaigždės medaliu.

Pro memoriam

Į vagonus gyvulinius „supakavo“,

Išvežė kur dar nebuvo buvę...

Trečdalis tik išgyveno,

O kiti – speiguos pražuvo...

 

Žemė taigos nemiela,

Širdyje – neblėstanti gėla,

Brolužėliai mano,

Giminaičiai mano –

Kur jūs?!

 

Vaikštom jūsų numintais takeliais,

Ieškom sibiruos plačiuos savų…

Kančią jūsų žyminčius kryželius,

Randame sutryptus svetimų...

 

Blaškos be namų siela,

Ši padangė nemiela...

Ieškom savo senolėlių,

Ieškom savo brolužėlių,

Statome ir vėl kryželį –

Uždegame šventintą žvakelę

 

 

Taip kasmet ir skrendam, ir važiuojam,

Tvarkom savo kankinių kapus.

Sibirą žingsneliais išmatuojam

Ir mokiname savus vaikus –

 

Neužmiršti nei savų,

Giminaičių, svetimų,

Lietuvaičių ir kitų tautų,

Genocido šiaurėn nublokštų.

 

Mes, minutėje sustingę,

Pagarbą išreiškiame širdy,

O jausmų sumišę vingiai

Žymi mūsų kelią ateity...

 

Nepaliksim jūsų vienui vienus –

Gaubsime per amžius širdgėla šventa,

Jūsų kančią nuotraukos įrėmins

Ir istorijos neklystanti ranka.

PRAŠYMAS

visų geros valios žmonių pagalbos „Lemties“ darbams užbaigti

1989 m. buvo pradėtasunikalus pasaulyje darbas – sovietinio Genocido lietuviams Sibire įkalinimo, tremties vietų bei žuvusiųjų kapaviečių paieška, inventorizacija, sąrašai ir įamžinimas foto bei kino juostose ir publikacijose.

Per 25 metus bendrija „Lemtis“nukeliavo virš 400 000 kilometrų Sibiro taiga, 42 ekspedicijose aplankė apie 1 000 (90 proc.) visų išlikusių tremties vietų bei apie 400 kapų ir kapaviečių. Užfiksavo tai 30 000 fotonuotraukose bei 150 val. filmuotoje medžiagoje. Jau publikuotos 3 knygos – „Negrįžusiems“, „Obelų žiedų ašaros“, „Tėvyne, ilgesy miriau“ – ir ruošiama ketvirtoji – „Sibiro tremtinių ir kalinių kapų takais“, - kurioje bus patalpinta visi tremties įkalinimo bei žuvusiųjų žemėlapiai, inventorizaciniai duomenys, vietovių ir kapų įamžinimas fotonuotraukose ir filmuotoje medžiagoje.

2014 m. ekspedicijaibuvo pasiruošta pilnai užbaigti šį unikalų darbą ir pateikti jo rezultatus Lietuvos visuomenei, tačiau netikėtai buvo nutraukta netgi kukli, dengianti tik kelionės išlaidas, bet visgi buvusi, valstybės parama.

Bendrija „Lemtis“ nesitikėjo 25 jubiliejaus proga būti pagerbta apdovanojimais ar nors padėkos žodžiu – mūsų darbas skirtas įamžinti Tautos Genocido kančias istorijoje, atminti bei pagerbti žuvusiuosius ir perduoti šį unikalų lietuvių tautos paveldą ateities kartoms. Bet nepavyko.

Veltui apsidžiaugėme, kai po vienišų 17 „Lemties“ veiklos metų atsirado jaunimo organizacija „Misija Sibiras“, tikėdamiesi reikšmingos pagalbos sunkiame darbe. Tačiau...

Vietoj bendradarbiavimopajutome skaudžią konkurenciją pagalbos lėšų paskirstymo srity, pradedant tuo, kad bendrijos „Lemtis“ 10 kartų didesnis darbas buvo remiamas tik 3-6 kartus mažesnėmis sumomis nei “Misija Sibiras”, bet ir net nutraukiant pilnai bet kokią paramą (2009, 2010, 2011, 2014 m. m.), tuo sužlugdant dalinai ar pilnai visą ekspedicijos paruošiamąjį darbą ir, aišku, planuotus rezultatus.

Šiandien bendrijai „Lemtis“ užtektų tik vienai „Misija Sibiras“ ekspedicijai skirtų lėšų, kad užbaigtume iki 100 proc. likusias paieškas, inventorizaciją bei foto ir filmuotos medžiagos paruošimą publikavimui. Tačiau, net iš anksto nepranešus, ir minimali parama buvo nutraukta, o tuo tarpu „Misija Sibiras“ išvyko į 1 savaitės ekspediciją su milžiniška parama, kas iškart kelia įtarimą apie skirtų lėšų pagrįstumą ir panaudojimo rentabilumą bei skaidrumą.

Nesinori tikėti, kad ir tokioje šventoje veikloje galima piktnaudžiauti, bet statistika nepaneigiamai rodo tikrąją padėtį.

Būtina atkreipti dėmesį į ekologų prognozes apie Arkties ledynų tirpimo pasekmes – žemynų lygumų užtvindymą. Tokiu atveju „Lemties“ surinkti fotografuoti ir filmuoti duomenys liktų vieninteliai Tautos Genocido įrodymai tiek būsimoms kartoms, tiek ir istorijai.

Apie „Lemties“ finansinę padėtį informuotos visos Lietuvos valdžios institucijos, pradedant Seimu, Prezidentūra ir Vyriausybe, tačiau jokių rezultatų nesulaukta.

Prašome geros valios žmonių pagelbėti finansine parama pradėtiems unikaliems darbams užbaigti ir rasti galimybę pervesti į „Lemties“ sąskaitą įmanomą sumą, iš kurių būtų dengiamos ekspedicijos kelionės išlaidos, „Sibiro tremtinių ir kalinių kapų takais“ knygos leidybai bei fotografuotos ir filmuotos medžiagos paruošimui publikuoti.

Bendrijos LEMTIS rekvizitai

Kodas 290739690

a/sLT73 7300 0100 0224 0218 Swedbank

Bendrijos „Lemtis“ pirmininkas Antanas Sadeckas

Atgal