VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Parama, labdara

01 03. Remkime tautotyros savanorių talkas

Dr. Kazys Račkauskas

Tėviškės pažinimo paramos fondo vadovas

Tėviškės pažinimo paramos fondas (TPPF), tęsdamas ilgalaikį projektą „Lietuvos pedagogų kultūros paveldas“ (1998–2019),  2015 metais rengiasi išleisti „Tarpukario Lietuvos mokytojų“ biografijų žinyno 1-ąjį tomą iš būsimų 10 ir žurnalistės I. Šuminienės dokumentinės publicistikos knygą „Žmonės prie tunelio“. Kviečia TPD narius tęsti ilgalaikius projektus: „Lietuvos etnografiniai kraštai“ (1994–2018) ir „Į savasties aruodą – brandūs paveldo grūdai“, leidžiant „Tautotyros metraštį“.

Tėviškės pažinimo fondo emblema

Dėkojame ištikimiems TPPF atstovams O. Bleizgienei, J. Elekšiui, J. Jankauskienei, Saulutei G. Markauskaitei ir I. Šuminienei, kantriai ieškantiems geradarių, skiriančių tautotyrai 2 proc. nuo sumokėtų mokesčių. Jų ir uoliausių rėmėjų I. Navarackienės, V. Steponavičiaus, E. ir R. Mažeikienių, A. Noruševičiaus, J. Šalčiūno, S. Šimkutės, A. Čepėno, dr. N. Kairiūkštytės, J. Laurinavičiaus, J. Petkuvienės, J. Zvonkuvienės, R. Zubavičiaus ir kitų aukomis 2014 m. išleista K. Račkausko monografija  „Čižiūnų židinio šviesa“.

Maloniai kviečiame politikus, verslininkus, Lietuvos ir išeivijos šviesuolius, juridinius asmenis remti tautotyros savanorių žinių rinkimo talkas – gausinti tautos savasties lobyną. Lėšas paramai pervesti Tėviškės pažinimo paramos fondui, k. 192022366, A. Goštauto g. 2/A. Jakšto g. 15, Vilnius, sąsk. LT21 7044 0600 0114 4126 SEB bankas. Aukojant 2 proc. nuo 2014 m. sumokėtų pajamų mokesčių, reikia užpildyti blanką FR 0512 versija 2 ir iki 2015 m. gegužės 1 d. įteikti miesto, rajono VMI.

P.d. 267, LT03003 Vilnius-9

El. p. [email protected]

Atgal