VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Parama, labdara

06.12. Veiklą pradeda ES Gyvūnų gerovės platforma

Veiklą pradeda ES Gyvūnų gerovės platforma
Europos Komisija (EK) ėmėsi iniciatyvos apibrėžti tarptautiniu mastu prioritetines problemas gyvūnų gerovės srityje ir imtis koordinuotų veiksmų joms išspręsti. Šią savaitę grupė ekspertų, atstovaujančių viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoms, susirinko į pirmąjį EK organizuotą Gyvūnų gerovės platformos (Platformos) narių susitikimą. 

Gyvūnų gerovės platforma įsteigta ir patvirtinta šių metų sausį, kad teiktų konsultacijas ir padėtų EK koordinuoti, kaip įgyvendinami gyvūnų gerovės klausimus reglamentuojantys teisės aktai ne tik Europos Sąjungoje (ES), bet ir už jos ribų. 

Pirmąjį posėdį atidaręs ES komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą, Vytenis Andriukaitis akcentavo: "Platformos veikla turi paskatinti kompetentingų institucijų, verslo įmonių, pilietinės visuomenės ir mokslininkų dialogą, padėti spręsti gyvūnų gerovės klausimus integruotos maisto politikos kontekste, sujungti "Vienos sveikatos" strategijos įgyvendinimą, maisto švaistymo ir antimikrobinio rezistentiškumo klausimais". 

Pirmojo posėdžio metu įvairių šalių ekspertai pasikeitė įžvalgomis, kaip ši Platforma galėtų prisidėti prie gyvūnų gerovės teisinio reglamentavimo tobulinimo, bendrų gerovės standartų diegimo, visuomenės ir verslininkų supratingumo skatinimo. Pasisakiusiųjų nuomone, šiai dienai aktualiausi yra gyvūnų (ypač kiaulių) gerovės transportavimo ir skerdimo metu klausimai, todėl būtent šiomis temomis bus diskutuojama artimiausiu metu. 

Vienu iš Platformos veiklos prioritetų - siekis užtikrinti, kad visose ES valstybėse būtų vienodai taikomi ES gyvūnų gerovės standartai. Akcentuota, kad siekis yra ne kurti naujus teisės aktus, o komunikuoti ir plėtoti dialogą tarp viešojo ir privataus sektoriaus bei dalintis gerąja patirtimi. Be to, Platforma ne dubliuotų, bet sujungtų kitų suinteresuotų organizacijų veiklą, skatintų įvairias iniciatyvas.

Platforma reguliariai organizuos pusmetinius forumus, kurių metu apžvelgs atliktus darbus, pristatys naujas iniciatyvas, skatins diskusijas ir padės skleisti naudingą patirtį. 

Platformoje Lietuvai atstovaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistas ir vienas nepriklausomas mokslinis ekspertas, kurį Komisija atrinks į nepriklausomų kviestinių ekspertų dešimtuką.
 
Atgal