VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parama, labdara

12 02. Atnaujinta paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vienišiems asmenis skyrimo tvarka

 

Algis Pocevičius

Priimta nauja socialinę paramą reglamentuojančio įstatymo redakcija, pagal kurią nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gali būti skiriama dvejopa socialinė parama. Pirmoji - socialinė pašalpa, antroji - būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos.

 Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pataisų projektas priimtas už balsavus 67, prieš - 1, susilaikius 16 Seimo narių.

 Nustatyta, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo teisę į socialinę pašalpą turi tada, kai kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo arba pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui.

 Kompensacijas galima gauti, jei įsiskolinusieji už būsto šildymą, karštą ar geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartis dėl dalies įsiskolinimo apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 proc. pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti įsiskolinimą.

 Kompensacijos skiriamos, jeigu būsto šildymo išlaidos viršija 20 proc. skirtumo tarp asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, taip pat tada, kai išlaidos geriamajam vandeniui viršija 2 proc. pajamų arba karštam vandeniui tenkanti pajamų dalis yra didesnė nei 5 proc.

 Priimtomis pataisomis diferencijuojami socialinės pašalpos ir kompensacijų už šildymą ir karštą, šaltą vandenį taikomų normatyvų dydžiai. Atsižvelgiant į paramos gavėjų skaičių, vienam gyvenančiam asmeniui ir pirmam šeimos nariui siūloma skirti 100 proc. valstybės remiamų pajamų (350 Lt ) dydžio, (šiuo metu skiriama 90 proc.) Antram šeimos nariui siūloma teikti 80 proc. valstybės remiamų pajamų, trečiam ir paskesniems nariams - 70 proc.

 Įteisintas papildomos pašalpos, teikiamos pusę metų, skyrimas įsidarbinus ilgalaikiams (daugiau nei 12 mėnesių) bedarbiams. Jos dydis sieks 50 proc. buvusios socialinės pašalpos vidutinio dydžio, gauto per metus.

Atgal