VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parama, labdara

Privatiems mokslinių tyrimų institutams - daugiau galimybių gauti piniginę paramą

Dalia Lenkauskaitė

Lietuvoje įsisteigusiems privataus kapitalo mokslo institutams plečiamos galimybės pretenduoti į konkurso keliu skiriamą biudžeto ar Europos Sąjungos finansavimą. Jas sudaro švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus patvirtinta nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų vertinimo ir registravimo tvarka.

"Į registrą bus įtraukiami institutai, deklaravę, kad pagrindinė jų veikla yra moksliniai tyrimai, ir šią deklaraciją pagrindę. Tikimės, kad nauja registravimo tvarka paskatins valstybės institucijas ir ekspertus labiau pasitikėti nevalstybiniuose institutuose vykdomais moksliniais tyrimais, keis visuomenės ir mokslininkų požiūrį į valstybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimą", - Švietimo ir mokslo ministerijos pranešime spaudai cituojama viceministrė Nerija Putinaitė.

Norėdamas patekti į registrą nevalstybinis mokslinių tyrimų institutas turės pateikti vienerių metų veiklos planą ir informaciją apie vykdomą veiklą. Pateiktus duomenis įvertins švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudaryta ekspertų darbo grupė, į kurią įeina devyni nariai.

Po tris pasiūlė Lietuvos mokslo taryba ir Švietimo ir mokslo ministerija, po vieną - Lietuvos pramonininkų konfederacija, Ūkio ministerija ir Žinių ekonomikos forumas. Ekspertai nustatys, ar instituto pagrindinė veikla yra moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, ir akredituos institutą 1 arba 3 metams.

Praėjus akreditacijos laikotarpiui, institutas bus vertinamas iš naujo ir sprendžiama, ar jis lieka registre.

Ekspertų teigiamai įvertinti ir švietimo ir mokslo institucijų registre naujai įregistruoti nevalstybiniai mokslo institutai galės dalyvauti mokslinių tyrimų finansavimo konkursuose, taip pat pretenduoti į ES struktūrinių fondų lėšas.

Atgal