VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Parama, labdara

10 05. Ar knygą "Landsbergis" parems Gerb. Prof. V.Landsbergis ?

 

Kankinamas klausimas, tarsi paribis ketina glaustis šią akimirką prie užribio. VšĮ “Lietuvos aido” fondas kreipėsi į kai kuriuos Lietuvos turtuolius dėl para-mos knygai “Landsbergis”. Atsakė tik vienas, tačiau paramos sąskaitoje iki šios dienos tėra tik dviejų pensi-ninkų parama knygai “Landsbergis”. Vienas žmogus pervedė 100 Lt, antras – 60 Lt. Tokia graudi realybė.

Knygai suteiktas brūkšninis kodas. Knyga “Landsbergis” – 366  puslapiai, numatytas tiražas 1000 egz. Atspausdinti skubos tvarka sutiko gerą įrangą neseniai įsigijusi spaustuvė. Knyga tekainuos 45 Lt. Kviečiame “Lietuvos Aido” skaitytojus, norinčius įsigyti šią “Lietuvos aido” fondo leidžiamą knygą iš anksto, siųsti elektroniniu paštu [email protected] , nurodant vardą, pavardę ir adresą.

Knygą išsiųsime iš karto - tik gavę pinigus į VšĮ “Lietuvos aido” fondo sąskaitą:

LT484010042402801262  DNB, banko kodas 40100.

Atgal