VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2017-10-20
Iš po juodų nakties sparnų Dangus žvaigždėtas suspindėjo, O aš į žemę ateinu, Kur mano balso negirdėjo. Plačiau
2017-10-10
Mama vis klausia Ir klausia manęs Pavenčiuos po smiltim Plačiau
2017-10-10
“Beržų laukimas“ – Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narės Sofijos Šviesaitės  eilėraščių rinktinė, kurioje  atsiskleidžia lyrinio herojaus dvasinis pasaulis. Plačiau
2017-10-07
“Mokytojas kūrėjas – didelis mokyklos turtas, jos pasididžiavimas”, -  sakė rašytojas, žurnalistas Antanas Bieliauskas, Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio” draugijos pradininkas. Šiemet sukanka 30 metų, kai buvo išleista poezijos rinktinė „Pabūk džiaugsmu”. „Lietuvos aido“ redakcija siūlo skaitytojams „Spindulio“ draugijos narių kurtos poezijos Plačiau
2017-09-30
Nepranašaukit mums žūties. Tie, kas dantis galanda, Seniai seniai karste jau viena koja. Tai jie nerimsta, skleidžia bjaurų gandą Ir būrį pasmerktų karių rikiuoja. Nepranašaukit mums žūties. Tie, kas dantis galanda, Seniai seniai karste jau viena koja. Tai jie nerimsta, skleidžia bjaurų gandą Ir būrį pasmerktų karių rikiuoja. Nepranašaukit mums žūties. Tie, kas dantis galanda, Seniai seniai karste jau viena koja. Tai jie nerimsta, skleidžia bjaurų gandą Ir būrį pasmerktų karių rikiuoja. Plačiau
2017-09-30
Smėlio kopos akį vilioja… Jūra, rodos, arti ir graži. Ji sugrįžti mus kviečia, Atskubėjus bangų ūžesy. Plačiau
2017-09-26
Kartais svarstome tarytum užkerėti, Klystam, painiojamės tarp visų galų. Niekada ne per vėlu pradėti, Tiktai baigti kartais per vėlu. Plačiau
2017-09-26
Į erdvę galingai pakyla lėktuvai, Jų gausmas nustelbia miškus. O mintys ir svajos klajūnės – Skrajoja padangėj aukštai. Plačiau
2017-09-19
Nusimest metų naštąnorėčiau, Sužydėtvėl jaunystės žiedais, Apsivilkti jaunatvišką rūbą, Palakstyti vaikystės takais. Plačiau
2017-08-19
Senolė pušis – Gražiai nutašyta – tampa Nauju sienojum. Plačiau
2017-08-19
Jaunystės vėją pasigavęs Skubu alėja, skubu... Į savo pirmą pasimatymą Su rožės žiedeliu rausvu. Plačiau
2017-08-19
Jaunystėje Norėjau būt tokia, Kaip ir visi, Ir iš minios Niekuo neišsiskirti.  Plačiau
2017-08-05
Mes vėl ir vėl susikuriame Dievą, Tik tokį - kokio reikia mums... Vėl atgailaujame ir puolame Į glėbį, kuris atleidžia, o ne baudžia.. Susikuriame savyje ir baisiai skubam Plačiau
2017-08-04
Na štai, atsiribojau nuo visų, Pasaulis liko ten, už namo sienos. Dabar jau atsiskyrėlis esu, Tarsi vandens į burną prisisėmęs. Plačiau
2017-08-01
Kaip tavęs man nemylėti, Jei minty manoj esi. Į saulutę nepalyginti, Kai šypsnį į mane tiesi. Plačiau
2017-08-01
Nusilenkime: Iš Mažvydo „Katekizmo“ Ateina Žodis. Plačiau
2017-08-01
Saulė audžia šviesų raštą Tartum bitės korio vašką. Baltą burę vėjai gano, Jūrą mylime nuo sen Plačiau
2017-08-01
Mėgstu rymoti prie lango, Mėgstu į tolį žiūrėti, O mintys vis šoka tango Ir verčia mane liūdėti. Mintys neramios lekia, Plačiau
2017-07-28
Net kai visi visi neteisūs Ir tiktai vienas tu teisus, O jie tave- neteisūs teisia, Tu nepalūžk. Būk prieš visus. Plačiau