VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2017-07-27
Juokiaus, kai verkė, kad jaunystės gaila, Tai gal ir man apverkti jos kerus? Bet veltui stengiuosi atgal pasukti vairą, Tos smėlio pilys, jos vis tiek sugrius. Plačiau
2017-07-24
Gyvenimo takas išmatuotas žingsniais. Gyvenimo take – akmenėliai nurinkti. Gyvenimo take – akys prašneko. Gyvenimo take – žvelgei ne kartą. Plačiau
2017-07-21
Einu,einu ir rodos tuoj pasieksiu Tą ribą, kur tarp žemės ir dangaus. Bet ji vis tolsta. Myliomis, ne sieksniais, Palauksiu kolei kojos atsigaus. Plačiau
2017-07-17
Ko prunkščia, spardosi nenuorama Pegasas, Gal jam Olimpo kalnas atgrasus? Ar kad kanopos įskelta ugnis užgesus, Ar nepelnytai raitelis garsus? Plačiau
2017-07-15
Kai Klėriškėse pasuku iki ašarų pažįstamu keliu ir pro Makaravičių sodybą neriu į Bučionių mišką, net širdis  tankiau pradeda plakti – tuoj Nemaitonys. Su vėjeliu skrendu aprūdijusiais “Žiguliais”. Net šiurpuliukai gnaibo, kai mašina sminga nuo statesnių kalnelių.  Plačiau
2017-07-10
Man opozicija ne tie, kur vėją kelia Ir gerklę laido nežinia prieš ką, Man opozicija, kur rodo tikrą kelią, Kurios skaidri mintis, tiesi ranka. Plačiau
2017-07-07
Kuklus, nepretenzingas vardas - Aidas. Bet jis- skambiausias žodis Lietuvos, Jis mūsų savasties ir mūsų siekių veidas Ir kelrodis neblėstančios kovos. Plačiau
2017-06-28
Susirinko iš visų pakampių Išgalvoti ir tikri sapnai, Kiaurą naktį kandžiojasi, tampo, Stūgauja ir aikčioja liūdnai. Plačiau
2017-06-27
Trumpiausia naktis, Rytmetėlis jau bręsta. Liepsnoja laužai Čia, prie ežero krašto. Plačiau
2017-06-19
Tos knygos, knygos...Visas mano turtas. Net vietos maža, ankštas kambarys, Bet išminties lobynas amžiais kurtas, Tik jis į laisvę atveria duris. Plačiau
2017-06-17
Švelniai nubangavo vaikystė lyg jūra. Džiaugsmas, juokas paliko sapne. Rodos, vakar pyniau gležnas kasytes, O šiandieną jau sruoga nusvirus žila. Plačiau
2017-06-17
Išėjusiems retokai posmą skiria, Pakanka, regis, vardo akmeny, Bet kaip pamiršti šviesų, dorą vyrą, Kai jo nėra, o tu dar gyveni. Plačiau
2017-06-12
Įdėk man į lūpas tą bučinį saldų, Kurio taip seniai neragavo širdis. Kur skuba vežėjas, arklių nenuvaldo, Negreitai dar naktį aušra suardys. Plačiau
2017-06-10
Koks gražus pasaulis! Kokie puikūs žmonės! Šypsosi, kaip saulė Sušildo maloniai... Plačiau
2017-06-06
Prieš didelį dangų parpuoliau aš pievon Į glėbį pasaulio  margiausių  gėlių Ir tarsi klajūnas, vis kaltas prieš Dievą,  Meldžiausi  aš laimei  tarp smilgų žalių. Plačiau
2017-06-04
Beprotiška veika planetą purto, Blogų darbų daugiau negu gerų, Kasdien daugėja zombių ir mankurtų, Viešai besididžiuojančių karu. Plačiau
2017-06-03
Pėdos sniege, Pėdos smėlyje. Pėdos išnyksta... Kur įmint pėdą, Kad neišnyktų? Gal žmonių atmintyj? Plačiau
2017-06-03
Suspindo šviesa žaižarūnė ir pliekiasi amžinos gijos, Pro gruodžio šešėlį jau šviečiasi meilė tyroji. Dainuoja šaukliai patrakėliai ir savuosius himnus gieda. Tuotarp Naujieji metai jau vėlei beldžiasi į duris.  Plačiau
2017-06-03
Vingiuodama teka Vilnelė guvi, Greita jos bangelė vėsi ir gaivi. Nerimsta, putoja ir šoka ratu, Pavasarį neša džiaugsmingu srautu. Plačiau
2017-06-03
Bėga metai, lekia šuoliais... Vieni kažką dovanoja, Kiti išpildo mūsų troškimus, Treti kažką nusineša... Plačiau