VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2017-08-19
Jaunystėje Norėjau būt tokia, Kaip ir visi, Ir iš minios Niekuo neišsiskirti.  Plačiau
2017-08-05
Mes vėl ir vėl susikuriame Dievą, Tik tokį - kokio reikia mums... Vėl atgailaujame ir puolame Į glėbį, kuris atleidžia, o ne baudžia.. Susikuriame savyje ir baisiai skubam Plačiau
2017-08-04
Na štai, atsiribojau nuo visų, Pasaulis liko ten, už namo sienos. Dabar jau atsiskyrėlis esu, Tarsi vandens į burną prisisėmęs. Plačiau
2017-08-01
Kaip tavęs man nemylėti, Jei minty manoj esi. Į saulutę nepalyginti, Kai šypsnį į mane tiesi. Plačiau
2017-08-01
Nusilenkime: Iš Mažvydo „Katekizmo“ Ateina Žodis. Plačiau
2017-08-01
Saulė audžia šviesų raštą Tartum bitės korio vašką. Baltą burę vėjai gano, Jūrą mylime nuo sen Plačiau
2017-08-01
Mėgstu rymoti prie lango, Mėgstu į tolį žiūrėti, O mintys vis šoka tango Ir verčia mane liūdėti. Mintys neramios lekia, Plačiau
2017-07-28
Net kai visi visi neteisūs Ir tiktai vienas tu teisus, O jie tave- neteisūs teisia, Tu nepalūžk. Būk prieš visus. Plačiau
2017-07-27
Juokiaus, kai verkė, kad jaunystės gaila, Tai gal ir man apverkti jos kerus? Bet veltui stengiuosi atgal pasukti vairą, Tos smėlio pilys, jos vis tiek sugrius. Plačiau
2017-07-24
Gyvenimo takas išmatuotas žingsniais. Gyvenimo take – akmenėliai nurinkti. Gyvenimo take – akys prašneko. Gyvenimo take – žvelgei ne kartą. Plačiau
2017-07-21
Einu,einu ir rodos tuoj pasieksiu Tą ribą, kur tarp žemės ir dangaus. Bet ji vis tolsta. Myliomis, ne sieksniais, Palauksiu kolei kojos atsigaus. Plačiau
2017-07-17
Ko prunkščia, spardosi nenuorama Pegasas, Gal jam Olimpo kalnas atgrasus? Ar kad kanopos įskelta ugnis užgesus, Ar nepelnytai raitelis garsus? Plačiau
2017-07-15
Kai Klėriškėse pasuku iki ašarų pažįstamu keliu ir pro Makaravičių sodybą neriu į Bučionių mišką, net širdis  tankiau pradeda plakti – tuoj Nemaitonys. Su vėjeliu skrendu aprūdijusiais “Žiguliais”. Net šiurpuliukai gnaibo, kai mašina sminga nuo statesnių kalnelių.  Plačiau
2017-07-10
Man opozicija ne tie, kur vėją kelia Ir gerklę laido nežinia prieš ką, Man opozicija, kur rodo tikrą kelią, Kurios skaidri mintis, tiesi ranka. Plačiau
2017-07-07
Kuklus, nepretenzingas vardas - Aidas. Bet jis- skambiausias žodis Lietuvos, Jis mūsų savasties ir mūsų siekių veidas Ir kelrodis neblėstančios kovos. Plačiau
2017-06-28
Susirinko iš visų pakampių Išgalvoti ir tikri sapnai, Kiaurą naktį kandžiojasi, tampo, Stūgauja ir aikčioja liūdnai. Plačiau
2017-06-27
Trumpiausia naktis, Rytmetėlis jau bręsta. Liepsnoja laužai Čia, prie ežero krašto. Plačiau
2017-06-19
Tos knygos, knygos...Visas mano turtas. Net vietos maža, ankštas kambarys, Bet išminties lobynas amžiais kurtas, Tik jis į laisvę atveria duris. Plačiau
2017-06-17
Švelniai nubangavo vaikystė lyg jūra. Džiaugsmas, juokas paliko sapne. Rodos, vakar pyniau gležnas kasytes, O šiandieną jau sruoga nusvirus žila. Plačiau