VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

03 18. Po Nojaus vartais

Algirdas Pilvelis

Algirdas Pilvelis kairėje su klasiokais ekskursijoje į Kauno HES statybas, 1959 m.

Padanges nagais išdraskyk,

žvaigždžių pribyrėjusiom panagėm

iškasyk.

***

Laidokit orą –

senatvė pavargo

kvėpuoti.

***

Šėlsta žeberklai

sūriai žvynais kraujuojančioj

jūros žaizdoj.

***

Subiro į uoslę

pjuvenų kvapas

miško sapnų pakutenti.

***

Miglų prakaitu

permerktas, perdvelktas

artojo rytas

vagom nubėgo.

***

Grūdas, dalgio pasmaugtas,

tūkstantį kartų numiręs,

progresuojančiom matricom

dar daugiau kartų atgimsta.

***

Plaukia bažnyčių stogais

tikėjimo kelias,

švenčiausiomis pėdomis,

debesy sudrėkintomis, braukia.

***

Išskaidyk miegą,

Hirosimos ugneles

permesk per dangų.

***

Rytas, ištrūkęs

iš minkšto rūko glėbio,

atsako galva.

***

Noriu vairo

net sode, nukritusiam

po Nojaus ratais.

***

Perpjautas ženklas

sugalvotu veidrodžiu

gal vien tik spindi.

***

Kai kas nutinka,

kad būtų lengviau poruot

jausmus mėsiškus.

***

Tauri figūra.

Galbūt tu išsvajotas

dangaus šviesulys.

***

O kita pažintis

su mirštančiu pasauliu

pakerės plevėsas.

***

Tą mergaitę

pasaulis pametė

po ašarų kojom.

***

Ašarų erdvė

pragręžta meilės vėlėm

nubundant mirtims.

***

Skaidrumas žino,

ką vėtra didina,

padalyja po lygiai.

***

Švinui smilkiniai

padalijami po lygiai

žvaigždynams lyjant.

***

Stiklo varnėnas.

Varnalėša įplėšta

žvyrkelio žvilgsniu.

***

Senolės sodas –

miršta žiedai krūtinėj,

barškančioj tyliai.

***

Sniegynus iškelk,

viršuje paskleisk rūku.

Pabudus pasiversk.

***

Ne visi skrido

tik žemyn –į prietemas

ieškot branduolio.

***

Sapnavai –miršti

vidurdieny Palangoj,

bažnyčios bokšte.

***

Gražiausia meilė

nugrimzta nepažvelgus

į mėnesieną.

***

Užverstas saulėm

neilstantis kelias

linguoja sapne.

***

Lieka kaip miegas,

du trikampiai beldžiasi

lyg gervių pulkai.

***

Greitai ištirpsta,

matyt, ir tau nelemta

gilintis tylon.

***

Dangaus žvakelė

mirusiems greičiams budint

muzikas trenkia.

***

Uždainuot tyliau

už tylą ne tik žvaigždynai –

ir toliai moka.

***

Sukarinta erdvė

šmėkščioja lakioja

varnos sparnu ilgiausiu.

***

Meilė stiprėja,

gyvenimas sutrupa

snaigėms sukantis.

***

Traukinys –dangus,

o ką pasakys vargui,

gali nesulaukt.

***

Meiliausia troba

varnalėšos šešėly

jį pasistvėrus.

***

Moters akmenys

pervėrė naktį –neskink

ūkų ašarų.

***

Nuskink žvaigždutę,

kai toliuose pabusim

pravėrę akis.

***

Ką audžia žuvys

iš lietaus siūlų ilgų –

žvaigždynams tariu.

***

Numatyk Saulės,

besiblaškančios Visatoj,

man bus daug lengviau.

***

Tiek nedaug reikia –

tik po akim maišelio

melsvo užtenka.

***

Vis laužė pirštus

ir mėtė ant kalvišų,

girdė akordus

krauju violetiniu.

Hirosimos tanaku

pasibaigė vakar.

***

GRABOMANIJA

Kalbėjimas apie mirtį,

kabėjimas mirtyje,

auros gerinimas,

auros akustika.

***

Paklojo širdį

pakelės jonvabalis

pasišviest audroj.

***

Linijų tinklas

išsijojo Visatą,

skaidrėja meilė.

***

Spindulių tinklas.

Ir stebulės sukdamosi

ima suklysta.

***

Kojom žegnojaus,

aiški atrodei sapne –

pagausiu tave.

***

Varvanti mintis

į protą, vėl atsakau

tik lūpom, žodžiais.

***

Pažaidę žaibais

iškėlėm šešias žvakes

to veido tylai.

***

Blaškos tik vėjai,

mus suvedę, išskyrę

ir net viską ištrynę.

***

Balčiau už pūgas

kalbėjo ausys meilei,

prarastai šiąnakt.

***

Išvirkščią dangų

bado išvirkščio varpo

išvirkšti dūžiai.

***

Meilė dangum

tebus tik kokią

porą savaičių.

***

Oro duobės

neatsako už paukštelio

sudužimą.

***

Kaukė bežadė.

Šuo gėrė tylą

iš upės, padegtos žodžių.

***

Dvasia ateina

ir pasilieka amžiams.

***

Viename karste keturios sielos,

mamos rankom suguldytos, dingsta.

***

Šviesink mirštantį dangų.

Lūpų tyla ir ugnys

priverčia akis užsimerkt.

***

Ilgesio dalgis

geria žolę

birželio šešėliuos.

***

Dangus krypteli

link antro sprogimo.

***

Nyksta praeitis

greičiau, negu gimsta

nenumatyta meilė.

***

Susiuvau garus

vien tik ledo srovele,

kad saulė gimtų.

***

Besiblaškantis

stiprėjantis nerimas

retina gyslas.

***

Sumuštos šviesos

beria spindulio kruopas

į vėjo šaukštus.

***

Priviliosime

gelstančiu Saulės kvapu

žalumos mirtį.

***

Išgėrus vėją

sudreba dienos ilgis,

lyg būčiau gylis.

***

Prasiskolinęs

ankstyvo žiedo tirpsmas

atmokės dūriu

***

Sugrąžink save

į sukritusį juoką,

jei sparnas neplyš.

***

Paseno musė,

nesulaukusi skrydžio

bąlančių lubų.

***

Mes pradingome

greičiau už šviesos mirtį,

nes esam rūkas.

***

Užgeso žievės

drebančiame kamiene,

įbrėžtos žodžiu.

***

Pribėrei nakties

į boružėlės sparnus,

lyg tamsa skristų.

***

Tarsi debesys,

išmesti iš bedugnės,

saiką turėtų.

***

Speige pabandžiau

mintimis užklijuoti

šerkšnotas akis.

***

Apkabinusi

vėją šalčiausiu žvilgsniu

drebini sielą.

***

Vienišiausiasis,

apkabintas tik vėjo

skliautuotas dangus.

***

Taškuotu delnu

tik boružės raudonį

moku iškelti.

***

Sutrūnijusios

vakarinės sagutės

prisiūtos kvapu.

***

Prisuk man naktį,

įsukusią kometas

į tamsią mintį.

***

Kometų mirtys

sušlavė tamsą kampan

besienio skliauto.

***

Jau surūkytos

dar neprikimštos pypkės –

dūmas iš nieko.

***

Sugraužėm greitį

trupančiais pirštų ratais.

Gal vėjas skuba?

***

Šukės skaidrumą

išsigryninęs dūžis

didžiuojas mirksniu.

***

Judinu gatvę

savo trapiu žingsneliu,

aš –judėjimas.

***

Pritrupės vėjo

į tavo vyzdžio tamsą,

jei nemirksėsi.

***

Gęstantis dagtis

užbaigė nakties kvapą

degėsių juoku.

***

Neramūs vyriai

skraidina girgždėjimą

pro šalį tylai.

***

Užmerkiu dangų,

gal nebesnigs kometom

į nuogas pusnis.

***

Kerpėtas vėjas

išūžė olų tylą

lašų sraigteliais.

***

Tyla chaosas,

stygom ilgom Visata

neria pro ausis.

***

Tiesos rūkalų

neteko parūkyti

net pirmoj raidėj.

***

Kažkas Mėnuly

pamiršo prasmę, išaustą

to seno arklio.

***

Oželio grožis –

troleibusas per gatvę

lekia kibirkštyse.

***

Atiduok arkliui

dantis, žolėm dažytus,

ir vyno mintis.

***

Sušlaviau plunksnas

besparnėm savo dienom

saulei klaidinti.

***

Miško sąnariuos

paslėpsiu šlamėjimą

linkstančios spalvos.

***

Pritrūko nakties

mano tirpstančiam vyzdžiui –

tamsa trumpiausia.

***

Išaušo dulkė

peršokus savo būtį

lašų trapume.

***

Koks striukas rūkas

apipylė ilgumas

auštančios plunksnos.

***

Jau apipyliau

savo buvimą naktim

gal tamsuma – aš.

***

Raidė pragydo

dar nespėjus pražiodyt

būsimos lemties.

***

 

Spindulio straublį

sugėrė stiklo veidas,

sunėręs rankas.

***

Supinti pirštai

niekad nežydėjusios

delniuko šakos.

***

Išsižios smiltis,

pasiilgusi rasos

nešamų žingsnių.

***

Jau toks atvirkščias

aitvaro lukšto dūžis

į mano pečius.

***

Sutrupės delnas,

dar nepalietus stiklo

mažiausiu šalčiu.

***

Neskauda nakties

mano giliausiai tamsai

paslėptai delne.

***

Per lygios dulkės

nuplikino manąjį

bemintį stogą.

***

Atvėriau bėgius

iš po miglų dangtelio

traukdamas orą.

***

Jau paskutinis

šio ašigalio dūris

į ieties širdį.

***

Nuoširdus dūris

tik savadarbio arklo

į bangos sūrį.

***

Gal pardurt naktį

dar neišrasta spalva

po sapno trūkiu.

***

Pragaran traukia

neišrastos aimanos,

pramanų lūžiai.

***

Dangus sulūžo

praplėšus vaivorykštę

žaibuotom jūrom.

***

Išrastas spyglys

dar neatrado žvaigždės

savajam aukščiui.

***

Aušra dar juoda,

kol neatrasta žvaigždė

kometų jūroj.

***

Nuoplėšos šuolis

tik į draiskanų gijas

supylė žaibus.

***

Gal supilk mane

į pavasario sulą,

kad aš toks žalias.

***

Prilijo tiltų

į neįžengtus takus

kol tyli putos.

***

Žydintis gūsis

sutalpino pumpuro

tūrį pašiauštoj pakrantėj.

***

Putotos kekės

neišrado alyvų

atnešto kvapo.

***

Gatvinės kekės

užpildė tarpupirščius

ozono tirpsmu.

***

Praskrido žaibas

pro mano trenktą mintį

lyg būčiau dūris.

***

Suraikiau skliautą

į smulkiausius žaibukus,

kad tik prašvistų.

***

Apuoko juokas

išjudino šešėlius

ūkanų uoste.

***

Cunamis – Hirosima

tai ne Dievo pirštas.

Nieko negalima pakeisti.

Strėlė prieš cunamį

nuoga ir bejėgė.

***

Vėl mėnesiena

Prasiverš pro pilnatį

Jaunystės kryžiais.

***

Spengia jaunystė

Kokia šios begalybės

paskirtis švyti.

***

Mes jau numirę.

O kam beliko šėlti,

tų nematysi.

***

Mus pavys mirtis.

Katakombų skliautai

gal ką nors

pasakys.

***

Pasakom parakui -

puošmenos vėliau

pabus ant lūpų išverstų.

***

Tada viskas visur

tviskėjo visai kitaip

negu šimtai procentų.

***

Dienos metu

purslai švyti

beveik draugiškai

kaip žydinčios sakuros.

***

Cunamis nieko nekainuoja -

mąsto žuvys

nieko keisti nenorinčios.

***

Cunamio programa

nusileido iš dugno

nepanorus sužeist.

***

Kokia cunamio

širdis spalvinga –

vien duženos

tinklų dugne,

Hirosimos siaubo

kadaise nuleistų.

***

Mes dar tik mokomės

iš Hirosimos ir cunamių

nors nesame japonai.

***

Į vieną lėkštę

susėdome su mailium,

geltonuojančiu Jūrom.

***

Mes patys esam

be pinigų ir dirbam

prie Geltonosios jūros

Palauk, kol nurims žuvys.

***

Mėnulio geltoniu

perdažyti visi horizontai.

Stebisi pasaulis.

***

Save pasistatęs

imi žaisti purslus:

šachmatų lentoje

ėjimus išdėstai.

***

Vakar jūra skambino

kito pasaulio meilėms

sakūrų žiedlapėliais karstuose.

***

Cunamis gūra.

Pasipila sakūros

Bloškia jūrų purslai.

***

Bejausmi cunami,

Japonijai dabar bus aiškiau,

kas sukūrė sakuras.

***

Išvirkščias žvilgsnis

aprengė horizontą

vien vyzdžio spalva.

***

Ilgesiu lyja

ilgiausios dienos lašas,

pavirtęs brūkšniu.

***

Sutrupa anglys,

sukurdamos naktį

iš tamsos būties.

***

Medžio pabaiga

rievėje įrašyta

debesies ranka.

Kol už to lango

jaukiu stiliumi blukom,

rūkas užgulė.

***

Lietaus daugtaškiai

ir žaibo daugtaškiai

vienoj skylėj.

***

Išbluko meilė,

iššoko širdys temstant,

miego per maža.

***

Berankis sapnas,

lipnus mėnulis vysta

moterų širdy.

***

Už meilės laikiaus.

Kokia laki moteris

leidžias obuolin.

***

Šlama miražai,

devintoji klaidžiausia

meilė atšalo.

***

Beprasmė meilė

prabyla. Purvams švilpk.

Ji tikrai graži.

***

Bet vis karoliais

gundei, pradžios tuštumą

įžangai čiulbėjom.

***

Aukštyn skendome,

man priminei žuvytę –

vergo svajonė.

***

Prisimink varną.

Ant palangės skrydžio

pelenus išbėrė.

***

Nakties lūpose

mažiau oro, tik žvaigždės

sukas nulyje.

***

Nušvito juoku

šį pasaulį pagimdžius

sutinus tamsa.

***

Patvino oras

žaliais skėrių sparneliais,

lyg šakos bristų.

***

Atbuloj drėgmėj

debesim brenda šaka,

kai užsimerkiu.

***

Atbulas rytas

atnešė žvaigždę dantim –

išalko šviesos.

***

Priberk tamsumų

į šį nesibaigiantį

šimtmečių rytą.

***

Ugnies užsitepk,

jei išalkai aštrumo,

antraip užgesim.

***

Ridenu orą

tuo nematančiu žvilgsniu,

kuris irgi rieda.

***

Atpigintas tu

kaip akcijinis lietus

lig sauso ryto.

***

Bankrutavusį

samanų spalvos rytą

vieversiai sules.

***

Sulesėm orą,

lyg be dangaus būtume

šiek tiek gražesni.

***

Pramanei saulę,

tarsi tamsa pradingtų

man užsimerkus.

***

Nutrenkiau žaibą

savadarbe elektra, -

aš esu laidas.

***

Permąstė laikas

ilgą rodyklės naktį

ir ryto verksmą.

***

Skuba ašaros,

bijodamos pavirsti

taukų lašiukais.

***

Plyšusią snaigę

išgersiu pavasarį

neužsikandęs.

***

Spengia baltumas

apsnigtuose laukuose,

apkurto smilgos.

***

Nepranašautas

žiedlapio spalvos skrydis

į pumpuro vakar.

***

Sausi pranašai

debesų tiltus geria,

lyg bokštai būtų.

***

Sužaidėm juoką,

tarsi liūdintys tiltai

nebūtų mirę.

***

Nepatikėjai

sprogimu pumpurėlio –

gal pats susprogai.

***

Iškrito saulė

iš įkaitusio delno

į vyzdžių laiką.

***

Išsigalvojau

kiekvieno padarėlio

menką buvimą.

***

Bereikšmės prasmės

sugulė tik į kubus

veidrodžių rūke.

***

Neįprasmintas

griaustinio laikinumas,

tik laikas švyti.

***

Švytuoklė varpe

siūbuoja oro tylą

nebyliam laike.

***

Iškrito žodis

iš įplyšusio danties,

kandžiausias juokas.

***

Sprogsta tik putos,

apkabinusios smėlį

ir smilčių mirtį.

***

Krenkščia klavišai,

pranašaujantys lūžius,

ledinių stygų.

***

Sugrįžo šukės

tik į citatos sapną,

ne į kabutes.

***

Išvirkščias lietus

snaigėje nugyveno

visus likimus.

***

Užmiršom grūdą –

savo žingsnius sodinom

į tuščią žvyrą.

***

Odoj užrašyk

tik tris šilumos laipsnius

nesamam lietui.

***

Gyvatės odoj

išgraviruotas smėlis

ar kopos vaikai.

***

Iškirpo ruonis

vieno ūso ilgumą

skalsiausiai putai.

***

Rūgštūs pelenai

garbanoja liepsneles

ir dagčių tylą.

***

Šio saulėlydžio,

atkirpto vakar rytą,

rytoj neatpūs.

***

Bereikšmės sakmės

apkrėtė buvimą

vaško tirpimu.

***

Sukramtė žemę

alsus kastuvo dūris

rūdžių baltumu.

***

Sula patvino

vos gurkštelėjus saulės

spyglių dantukais.

***

Beribis kiautas

daug daugiau apkabino

nei oro skliautas.

***

Gal krištoliniai

žvilgsnių stiklo sprogimai

į šukę žiūri.

***

Nesutampantis

gromuliuojamas dažnis

tave susprogdins.

***

Įtartas smūgis

į žalio stiklo šukę

save susipils.

***

Netrupink savęs

į skliauto trupėjimą,

tarsi juo būtum.

***

Plačiausios juostos

užrišo siaurus takus

žvyro trapumu.

***

Klysta sąsagos,

sukabinusios jūras

vien su inkarais.

***

Jau apmokėjai

skolas už pabuvimą

tikruoju savim.

***

Sujauktas rėmas

apkabino tik drobę,

išlygintą žvilgsniu.

***

Jau pražiūrėjom

vakarinę kometą,

nes sprogom anksčiau.

***

Aš paliudytas

tik skridimo pavėjui

ir nesamumo.

***

Pradingęs haiku

išskraidins patyliukus

iš šios eilutės.

***

Sutrupės rūkas,

vos susitapatinęs

su minties dažniu.

***

Dar neišrastas

juodo laiko lėtumas

rūko trasose.

***

Išsigalvojai

savavališką būtį,

lyg žvilgsniai griūtų.

***

Želiančios valtys

apaugino ežerą

žaliausiom žvaigždėm.

***

Išplovė skaičius

ratuoti ciferblatai –

tuščios sekundės.

***

Kabinom save

ant upės dugno srovės,

akmenys buvom.

***

Nubudo srovės,

nebangavusios erdvėj –

nuo dabar judėk.

***

Iškirptas rytas

iš spindulio svajonių –

mintin įsidėk.

***

Kailinės jėgos

per minkštai spaudžia speigą –

per aštrios snaigės.

***

Nejuodink raidės

nutylėjusi Saulę –

nebūsi tamsa.

***

Pašalink erdves

iš savosios tuštybės,

vakuumas tyli.

***

Aš popierinis

juodo kubo karkasas,

nakties įkirptas.

***

Aš susibraižiau

raudonos aušros liepsną,

o oda vėsta.

***

Bunkerių tyloj

pribyrėjo mėnulių

lyg juodos šviesos.

***

Tik puse sparno

pamojavusi snaigei

šaltuku tapai.

***

Nenutapyti

mūsų sieloms dar rėmai –

į nieką plaukiam.

***

Asfalto bala

sudainavo debesį

purvinam stikle.

***

Drėgme paplūdo

stygom įsitempusios

raukšlėtos kaktos.

***

Pasidaugino

niekieno nepasėtos

minčių pagalvės.

***

Neužbrūkšniuokim

juodom grotomis žvilgsnių,

kad stiklas liktų.

***

Nustebink tylą –

be aido tik pelenai

moka nuskristi.

***

Dvinaris sparnas

užkabino debesį,

sapnuojantį mus.

***

Tas strėlės lūžis

kniūbsčias lenkiasi orui,

davusiam mirtį.

***

Išeisim iš čia

dar neradę savosios

krypties į kitur.

***

Požeminėmis

beminčių vingrybėmis

dangaus netiesink.

***

Metamorfozės

ištuštėjusią bangą

sugroja savaip.

***

Nuodus išgėrė

trišakė žaibo burna,

nudurta griausmo.

***

Vibruoja tvoros,

sunertos aplink kūnus

nuo šalčio bangos.

***

Augina dulkę

tuštumos nusėdėti

parko suoliukai.

***

Virbalai rašo

nuogų rodyklių raukšles

stiklui ant veido.

***

Akmenėjantis

speigo buvimas many

nekvepia sniegu.

***

Repetuok juoką,

jei atodūsio gylio

nemoki matuot.

***

Kairiausias sparnas

graužia debesies rėmą

gerdamas saulę.

***

Nesusiprato

per ankstyvos padangės,

kad aušra pas mus.

***

Pamiršom veidus

nupieštus ant vienpusio

sidabro stiklo.

***

Toks įspūdingas

bergždžias inkaro būvis

sausiausiam gyly.

 

Sutrupins plautį

tos cigaretės rūkas –

galingas purslas.

***

Atsivers kvapas,

į sutrikusį juoką

nesusitalpins.

***

Užduso kilpa,

neaprėpusi saulės

ir mano oro.

***

Pleškantis vaškas

šalta lava užklojo

šviesos likutį.

***

Prakirstas stiklas,

veidrodyje eketė

sugaudyt vyzdžiams.

***

Sušukuos sniegą

angelo baltas mostas,

šiluma ištirps.

***

Nerimo dozė,

įpumpuota į veną,

netaps raudona.

***

Įkirpo kryptį

tas vienintelis smilius,

nukreipęs mintį.

***

Susisuks vėjas,

besvoriu lizdu tapęs,

tik mus išperės.

***

Degtukų galvos

perkaitino net saulę,

gimusią svilti.

***

Nebūtas smėlis

subyrėjo į naktį

kopoms įplyšus.

***

Bejėgis oras

sutrupino debesį

lyg rūko pirštus.

***

Atostogauja

mūsų vienišos mintys,

lyg vėjas skristų.

***

Skraidini saules

tuščiom žvilgsnių rankomis,

mėgini skristi.

***

Ištežo saulė,

patepta debesėliais,

lyg būtų meldas.

***

Plastmasės sniegas

mums į venas sukrito –

būsime niekas.

***

Sukūrei tiesą,

išaugintą samanoj

ir aukščio mirty.

***

Pagimdei žvaigždę

dar nepakilus tamsai

laikinam skrydžiui.

***

Per daug skuba

paraščių pilnėjimas,

lyg tiesa nyktų.

***

Vėjas nemoka

vienu ženklu išnykti,

nes užkerėtas.

***

Beženklės lygtys,

vienu vėju sprendžiamos,

bijo išnykti.

***

Išbaidėm spyglius,

gal patys žali būkim

kamienų juokui.

***

Neliūdink šviesos,

užčiaupusi žvaigždeles

juodžiausiom lūpom.

***

Juostančios upės

užgesintą žvaigždelę

po smiltim plukdė.

***

Kregždžių chaosą

tik pavasaris moka

vyzdin įsodint.

***

Daugtaškių minios

ištryps paraščių rimtį,

jei nutylėsi.

***

Neršiantis ižas,

nepaliesdamas smilčių,

sukarpė mintį.

***

Nenutraukiamas

besapnės nakties ilgis

mus apsivynios.

***

Jau paženklintas

varpo garsu šis sapnas,

beliko nubust.

***

Didesnės už mus

tik šio prarasto laiko

suneštos godos.

***

Šakotas laikas

apželdino raukšleles

žaliausiom vagom.

***

Cunamis-pyragas,

iškeptas beveik

branduolyje Žemės

robotams skanauti...

Eilėraščiai parašyti 2011 m. kovo 11-18 d.

Atgal