VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

05 19. Alfredas Naktinis ir jo gyvenimo šviesa

Birutė Silevičienė

Jau antra dešimtis metų skaičiuojama, kai Alfredas įstojo į Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą ir tapo pavyzdžiu savo darbštumo tiek rašant eilėraščius vaikams, tiek suaugusiems. Jo didelė dalis eilėraščių virsta dainomis.

Tai didelės meilės Tėvynei ir Gimtinei išraiška. Jam gimtoji žemė – arčiausia prie širdies. Jis – Biržų žemės ąžuolas.

Jame daug slypi talentų: Kūrėjas, Operos ir baleto teatro aktorius, puikus dainininkas. Svarbiausia, garbingas šeimos vyras ir tėvas. Graži šeima, sūnus ir dukra taip pat rašo eilėraščius, o žmona ponia Gertrūda – puiki literatūros žinovė.

Iš visos širdies mielam kolegai linkiu gražios kūrybos ugnelės ir šviesos, atnešti Lietuvos žmonėms!

Alfredas Naktinis

Gimė Biržų r. Čepukų kaime. Mokėsi Klausučių pradinėje, Medeikių septynmetėje ir Biržų 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Saulės gimnazija). Baigęs Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), dirbo Kybartuose mokytoju. Vėliau, baigęs Kauno Politechnikos instituto Vilniaus filialą (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas), dirbo Vilniaus elektrografijos mokslinių tyrimų institute, Magnetinių įrašų konstravimo biure, „Vilniaus sigmoje".

Pastaruosius dešimt metų dirba Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre mimanso artistu. Vaidina Lietuvos ir užsienio kino bei televizijos filmuose. 2007-2009 m. dalyvavo UAB „Jolingva" organizuotame projekte „Socialinė integracija, teatro ir muzikos pagalba mokantis Europos kalbų SILELA" (Lietuva, Austrija, Italija, Lenkija, Švedija) - vaidino spektakliuose anglų kalba „Eglė žalčių karalienė" ir „Kaimo garbė". 2010-2012 m. dalyvavo tarptautiniame projekte „Filmų analizė ir kūrimas - inovatyvi socialinės integracijos ir kalbų mokymosi priemonė". A. Naktinis rengia savo poezijos ir dainų vakarus, dainuoja choruose.

Eilėraščius pradėjo rašyti dar mokykloje, tačiau literatūrinei kūrybai labiausiai atsidėjo per pastaruosius dvidešimt metų. Jis yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio" draugijos, Biržų literatų klubo „Versmė", Rytų Lietuvos meno mėgėjų asociacijos „Vilnijos branduma" narys. Lanko Trečiojo amžiaus universiteto Literatūros fakulteto užsiėmimus (nuo 2001 m.). Išleido savo eilėraščių knygas: „Laikausi širdim" (2003), „Į žiburį namų" (2010), „Pykčio dilgėlės" (2011); knygeles vaikams: „Šalčio piešiniai balti" (2005, iliustravo Vilniaus „Sietuvos" vidurinės mokyklos mokiniai, dailės mokytoja Rasa Vaitkutė-Žemaitienė), „Svajonių debesėliai" (2009, iliustravo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokiniai, dailės mokytoja Sandra Sukarevičiūtė), „Šuniukas dainininkas" (2014, iliustravo Biržų „Atžalyno" vidurinės mokyklos moksleiviai, dailės mokytoja metodininkė Rima Briedienė). Jo kūryba spausdinta daugiau kaip trisdešimtyje almanachų, antologijų, kitų rinkinių bei periodinėje spaudoje. Pagal A. Naktinio eiles sukurta daugiau kaip 200 dainų, iš jų daugiau kaip 160 dainų paskelbta autoriaus išleistuose šešiuose rinkiniuose: „Dainoj sugrįžta jaunystė" (2009, muzika Tado Daškevičiaus), „Su Biržais suaugę" (2010, muzika Bronislovo Jankausko), „Supasi rūkas" (2011, muzika Bronislovo Jankausko), „Pavasaris dovanoja tau" (2011, muzika Tamaros Blažienės), „Mūsų širdys uždainuos" (2012, muzika Prano Škimelio), „Dainų ir svajonių šalis" (2014, dainos vaikams, muzika Prano Škimelio). Dainų pagal jo eiles yra sukūrę Jurgis Gaižauskas, Algimantas Raudonikis, Jolanta Aidukaitė, Kazys Baronas, Zita Bėliakienė, Algirdas Kuprys, Romas Mažėtis, Leonas Niauronis, Neringa Prascevičienė, Sigitas Stankūnas, Vaidevutis Vaitiekus Tautavičius.

Už kultūrinę ir literatūrinę veiklą Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga A. Naktiniui suteikė Lietuvos kaimo kultūros šviesuolio vardą (2011). Jis apdovanotas Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (2004), Trečiojo amžiaus universiteto (2005), Vilniaus miesto savivaldybės (2011) padėkos raštais; Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos diplomu už aktyvią kultūrinę ir literatūrinę veiklą (2009). Yra televizijos TV3 projekto „Talentų medžioklė" Utenoje nugalėtojas (2008), kelių literatūrinių konkursų prizininkas. Biržuose vykusiame konkurse „Biržų daina" (2012) dvi dainos pagal A. Naktinio eiles užėmė II ir III vietas.

Mimanso artisto Alfredo Naktinio vaidmenys Nacionalinio operos  ir baleto teatro spektakliuose

Pilėnai, Žydė, Madam Baterflai, Ana Karenina, Salomėja.

Alfredo Naktinio epizodiniai vaidmenys ir vaidyba masinėse scenose kino filmuose ir televizijos serialuose

Atila - hunų vadas (JAV Holivudo k. s.), Franklinas (JAV k. s.), Colette (prancūzų k.s.), Dėdė, Adolfas (anglų k. s.), Nepasotinamiej i (lenkų k.s.), Getas (lietuvių - anglų k.s.), Pabėgėliai (rusų k.s.), Žiurkės (vokiečių k. s.), Tamplierių kraujas (vokiečių k. s.), Leonadro Da Vinči (anglų k. s.), Drakonas (JAV k.s.), Persona non grata (Maskvos k. s.), Specialiosios pajėgos, Angelų kovotoj a, Dievų miškas (lietuvių k.s.), Pirato širdis (Štiortebekeris, vokiečių k.s.), Elžbieta II (anglų k. s.), Naujasis rusas (rusų k. s.), Popiežius Karolis Voitila (lenkų k. s.), Pabėgimas, Vištvagis (olandų k. s.), Branduolinės varžybos (vokiečių?), Zero (Tarp Europos ir Honkongo) (lietuvių k. s.), Ankstyvieji viduramžiai, Karas ir taika, Transsibiro traukinys (ispanų - anglų), Rūmai (anglų), Ledinis bučinys (norvegų), Iššūkis (amerikiečių), Zero (lietuvių), Skrydis (lietuvių), Linksmoji našlė (ukrainiečių), Šiaurės ašigalis (JAV), Berlyno siena (prancūzų), Ekskursantė (lietuvių) ir kt., Lošėjas, Laiškai, Sofijai (apie M. K. Čiurlionį, anglų), Ana Karenina, Gedimino 9 (TV), Širdys paklydėlės (TV), Vyno kelias (TV), Kriminalistai (TV)

Kiti Alfredo Naktinio vaidmenys

Celebrate Basketball. (Krepšinio Europos čempionato „EuroBasket 2011" muzikinisvideoklipas; vaidina A. Naktinis kartu su kitais), 2011 (rodyta per televiziją, internetą)., Gyventojų surašymo reklama (videoklipas; vaidina A. Naktinis kartu su kitais). - Lietuvos televizija, 2011.„Švyturio" alaus reklama (nuotraukoje - A. Naktinis kartu su kitais). - Lauko reklama ir internetas.Informacijos paieška bendrųjų gebėjimų ugdymui (mokomasis filmas; dalyvauja A. Naktinis), 2013. Prieiga per internetą: http://www.youtube.com/watch?v=KSXZWM9cKdU

„Auksiniai svogūnai" (A. Naktinis kartu su kitais atlieka humoristines dainas), 2012. - Rodyta per televiziją, internetą.

Apdovanojimai i padėkos

2003 m. „Poezijos pavasario" vakaronėje „Eilėraščiai per naktį" Rašytojų klubo prizas „Už šeimyninę dinastiją poezijoje" (kartu su dukra Dovile ir sūnumi Rimvydu, taip pat rašančiais eilėraščius); 2004 m. - Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Padėkos raštas; 2005 m. - Trečiojo amžiaus universiteto Padėkos raštas; 2006 m. - Literatūrinio konkurso, skirto Biržų krašto literatų klubo „Versmė" dešimtmečiui, prizas;

2007 m. - Poezijos pavasario „Eilėraščiai per naktį" prizas;

2008 m. - Laikraščio „Biržiečių žodis" skelbto Valentino dienai meilės istorijų konkurso „Kaip mane meilės angelas aplankė" nugalėtojas;

2008 m. - televizijos TV3 vasaros projekto „Talentų medžioklė" Utenoje nugalėtojas; 2008 m. - Savanorių centro padėka nukentėjusių Gruzijos gyventojų vardu už suteiktą paramą; 2008 m. - Savanorių centro padėka už savanoriavimą parodoje „Pažvelk, Afganistanas arti. Padėk, tu gali".

2009 m. - Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Diplomas už aktyvią kultūrinę ir literatūrinę veiklą ir dalyvavimą konkurse „Geriausia knyga apie kaimą";  2009 m. - Laikraščio „Biržiečių žodis" konkurso „Buvo meilė labai ryški" nugalėtojas; 2009 m. - Certificate No SILELA-09: Alfredas naktinis successfully participated in the EU LLP Grundtvig Learning Partnerships Project „Sočiai Integration by Learning European Languages through the Arts" (Project no. LLP-GRU-MP-2007-LT-00010). 2010 m. - Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Padėka už dalyvavimą konkurse „Geriausia knyga apie kaimą";

2011 m. - Vilniaus miesto savivaldybės Padėkos raštas;

2011 m. - Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Diplomas: Alfredas Naktinis už kultūrinę ir literatūrinę veiklą pripažintas Lietuvos kaimo kultūros šviesuoliu; 2012 m. - Biržuose vykusiame konkurse „Biržų daina" dvi dainos pagal A. Naktinio eiles užėmė prizines vietas: „Kur melsva Širvėna" (muzika T. Blažienės) - II vietą, „O Biržai, o mylimas mieste" (muzika A. Raudonikio) - III vietą.

Alfredas Naktinis – vaikiškų eilėraštukų autorius

Katytė artistė

Baltutei pabodo gulėti ramiai,

Išbėgo į lauką, palakstė žvaliai.

Gatve nužingsniavo drąsioji katė,

Įslinko į salę, prigludo kertėj.

 

Įbėgo į sceną, ir šoka ratu...

Nustebę žiūrovai skanduoja choru.

Sugrįžo katytė mano išdidi –

Žiūrovams patiko artistė žavi.

 

Šunelis dainininkas

Kai mažiukas kaime augau,

Margis buvo mano draugas.

Žmonės jį gerai pažino,

Nes dainuoti jis mėgino.

 

Dūdele imu dūduoti –

Margis ima skardžiai loti.

Kai armonika užgroju,

Jis žemu balsu suloja.

 

Mūsų įgūdžiai lavėjo,

Net akordai suskambėjo.

Tad nutaisę gražų balsą

Mes išmokom smagų valsą.

 

Skambant muzikai aplinkui

Visas kaimas susirinko.

Linksma buvo, žmonės plojo,

Kojas net arklys kilnojo.

 

Namie geriausia

Nusitraukęs nuo grandinės

Sargis lėkė pas kaimynus.

Ten šuniukai pieną lakė,

Svečiui  "Labas" neatsakė.

 

Sargis gaidžiui nepatiko:

-Ko ko ko! – piktai suriko.

-Koks čia svetimas bastūnas

Landžioja po mūsų krūmus?

 

Sargis grįždamas sumojo,

Kad geriau namie prie lovio –

Čia padėtas kaulas laukia,

Šeimininkė ėsti šaukia.

 

Saldžios letenėlės

Už tvoros meška tupėjo.

Į linksmus vaikus žiūrėjo.

Obuolį meškutė uostė,

Letena švariai nušluostė.

 

Man senelis kartą sakė –

Būdavo, laisva rudakė

Vaikščioja plačiai po raistą,

Rinkosi skaniausią maistą.

 

Lipo ji į medį seną –

Bitės ten drevėj gyveno.

Saldžią  letenėlę laižė,

Nors bitutės kailį čaižė.

 

Kai nuo speigo tvoros braška,

Po miškus nevaikšto meškos.

Guolyje ramiai sau miega,

Kol visur nutirpsta sniegas.

 

Mokytos meškutės

Čirškė valgiai, kilo dūmai,

Ūžė, gaudė dvaro rūmai.

Čia svečiams meškutės šoko,

Ponams buvo daugel juoko.

 

Meškos klauso pono savo –

Patrepsėjo, palingavo.

Šoka, sukasi ratu,

Dunda grindys du du du.

 

Ant stalų kepsniai garavo,

Jos garbiems svečiams tarnavo.

Ponų kūnu šiurpas ėjo,

Radvilos juoku kretėjo.

 

Rūmuose meškų ne

liko,

Cirkams jos labai pritiko.

Aukštas kupolas linguoja –

Meškos dviračiais važiuoja!

 

Stebime drugelius

Sprindžio aukštyje saulytė –

Susitinkame kas rytą.

Žaidžiam, lakstom po laukus,

Stebim pievų drugelius.

 

Jų sparneliai trapūs, gražūs,

Dailiai juos gamta nudažo.

Patys – lyg žiedai margi,

O ūseliai jų ilgi!

 

Mes negaudome drugelių,

Gaila jų puošnių rūbelių.

Už sparnelių vos paimsi –

Žvynelius gražius nutrinsi.

 

Žąsinukas

Baltas baltas žąsinukas

Po gardelį mažą sukas.

Jau saulutė patekėjo,

Šeimininkas neatėjo.

 

Laikas jau žolytę lesti,

O gardelis dar užsklęstas –

Mat Joniukas pramiegojo,

Nes šuniukas nesulojo.

 

Žiūri, stebisi berniukas,

Ko gi pyksta žąsinukas –

Kaklą tiesia ir gagena,

Išplėstais sparnais plevena?

 

Štai varteliai prasivėrė,

Vaikas avižų įbėrė.

Sukosi aplink šuniukas,

Linksmas lesė žąsinukas.

 

Alfredo Naktinio vaikiškus eilėraštukus parinkau iš almanacho "Vingis-4".

Atgal