VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

04 09. Titnago bedugnė

Algirdas Pilvelis

Akmenų skiemuo

žolynų alėjoje

žaliai sapnuoja.

* * *  

Nejučia jutau -

esu sau šiurpas

ir pretenzingas.

* * *

Poryt rysime

ikonų šventumą

ir mirusį lietų.

* * *

Tikrai taip skurdžiai

nejautei lapkričio vilties

paglostytos praeities.

* * *

Vaikystės upė,

jūra viršum obuolių

mato dėsnius.

* * *

Tamsos paskirtis.

Gervių takas kadaise

srūdama klupo.

* * *

Vėl pulsas laša.

Dusliai spalvos užsimoja,

medžius šakoja.

* * *

Visąlaik dejuok,

melskis suklupęs po dangum

margame krante.

* * *

Dangaus paslaptis

vienodai matoma

akliems ir bedaliams.

* * *

Iš tolumos regiu

seno kapo užraktą,

nublizgintą ašarom.

* * *

Bandom gyventi

sutepta meile netikra.

Stikliniai esam.

* * *

Stiklinis jausmas,

vijokliai iš stiklo kyla,

glausdamies prie sienos.

* * *

Regėjai jūrą,

uolon kopiančią tylą

rūkų laiptais.

* * *

Valdo gailestis,
nuolatos spengia vyno aidas

žilam pavasario šalty.

* * *

Plaukiam vien skaisčiai.

Tie patys skaičiai irklu

girgždina krūtis.

* * *

Tikėjimą pilk,

susikaupus suk dešinėn

pro tyrą žvilgsnį.

* * *

Grįžimas žydras

prie pat sniego blyksime

prilipinti pūgos alsavimo.

* * *

Kadaise kvapas,

visur gyvas, tyliai stingdė

laukinį stiebą.

* * *

Kai tyli pirštai,

vaikšto tuščias Mėnulis.

Kodėl čia vėsu?

* * *

Ilgesio paukštis

atmintį skraidindavo.

Kūno giesmė tyra.

* * *

Akys šuns katės

uoslė. Lapai karksintys

pranoksta sparnus.

* * *

Sapnas skaistesnis

už miego langus skubant

šlamėt stikluose.

* * *

Šlamanti anga.

Tik vynas taurę skambins

lyg knyga raides.

* * *

Nupjovė šieną,

išgalando nuogumą -

puolėm prisiliest.

* * *

Registrai skaudūs,

širdy dantenos virpa.

Pabusk erškėčiu.

* * *

Dangus, likimas,

veidų monotonija

vaivorykštėse.

* * *

Žaliuojam dugne,

jaunystės pyragą

Visata kepa.

* * *

Staigios Visatos

lašas grįžta papildyt

nauju balseliu.

* * *

Ateities akys

laiko rūdyse plaka,

ten gatvė laša.

* * *

Išlįsk iš gyslų,

lėtai judėk,

vagonas miršta.

* * *

Dangus negyvens

tiek, kiek pabaiga

meilės tunelio aide.

* * *

Ištartas akim.

Tik truputį vaikiška

blyksi apgirtus.

* * *

Dūdelė beria.

sapno pilnatis šaldo

dangaus žalumoj.

* * *

Skimbčioja gelmės

katės ašarų vilnas.

Balandis - kalnas.

* * *

Eik paskum meilę.

Ta architektūra -

smegenims  rašalas.

* * *

Tikiu lelija,

mirusia kibirkštyse

magiško dugno.

* * *

Koksai smėlys

pro tuščią figūrą

jūras mūrija.

* * *

Žiūrėk pro smėlius,

jau mūrai viksvom dugne

šnabždesius piešia.

* * *

Paparčiai, paukštis

su žiedu po asfaltu,

paguldytu strazdo.

* * *

Ir lapai gieda,

o strazdas aidi paskum

būrį žolynų.

* * *

Iš delno rožės

spygliai iškišo nosį,

aštrią lyg balsas.

* * *

Pušys pareina

lieptu violetiniu

liepžiedžio ilgesin.

* * *

Tetrūko syvų,

smilčių pienas į valtis

susėdo nuskęst.

* * *

Koks daiktas – raktas.

Į veidą skvarbų kiaurai

skverbiasi tikslas.

* * *

Didingai klausais

tikrovės žiedų sukrėsta,

gulies neprašyta.

* * *

Tos pievos alkis

plevena vis sendamas,

ne akim regi.

* * *

Prasmė - tik akys,

kažkokie keliai spindi

vidury akmens.

* * *

Vėl mėnesiena

gyva - beveik vanduo,

beveik kraujo skrydis.

* * *

Žiema - tai jėga,

žila patirtis regi

vidine spalva.

* * *

Prarastas oras

varnos sparnams vis mojant

tyriausiems jausmams.

* * *

Migloti dūriai,

o kraujas vėl rytmečiu.

nudažytas sunkias.

* * *

Mirtis - tai valtis,

tai sniegas, tai miegas

debesyluose.

* * *

Pirmąsyk švelni

buvai, nes negalvojai

apie meilę ilgą.

* * *

Sakau - mes nuogi.

Rūbuos iškirpk laimės langus

būsim artimesni.

* * *

Galvojom naktim,

toli dardėjo vidūs,

negalim sustot.

* * *

Šiandiena liktų

toli  išbarstyta,

skaudžiai žalia.

* * *

Su dangaus gėle

glostau pievas ir žmones,

kūnus senovės.

* * *

Meile banguota

iš sparnų išvyta

palieku aukštį.

* * *

Kieno rankose

meilė, aistros paslaptys,

dalykai  gurkšneliais?

* * *

Žuvėdros plazda.

Bekraštė siela iš dulkės

aš ieškau šauksmo.

* * *

Dangaus putose

tikriausiai tokie pat gultai

gimimams, mirtims.

* * *

Tikiuosi būties

amžinosios dykumos,

užklotos bangom.

* * *

Ką dangaus gėlei

šėlstančiai mumyse,

daryti su ta mėlyne.

* * *

Visuomet kelias

bus savo vietoje.

Ten skrydžiai veršis.

* * *

Nesakyk gailies

kranto ir Nojaus ratų,

plaukiančių dangum.

* * *

Apgauta pienė,

skaudžiai apgaubtas laukas

galvoja geltoniu.

* * *

Per menka žinot,

per gilu sukti grožį

apie nosį lūpom.

* * *

Laikas - tai fleita,

erdvė žemyn galva

alsuoja.

* * *

Virš aikštės paukščiai.

Toliau trupiniai virsta

kūnu ir alkis.

* * *

Spalvas paberia

nuogiausia jėga -

jaunystės dangus.

* * *

Peilis mums busamžina.

Graudžiausios mintys nuogos

perlaužia duobę.

* * *

Atrodai lapė.

Balsasuosto, koks tuščias

tylus ežeras.

* * *

Stulpas ir meilė,

varnos plasnoja vartuose

ligi maldos.

* * *

Per maldą gelmėn,

per vašką skverbias šviesa

gilyn į Saulę.

* * *

Sruogos stiklinės

subyrėjo kaip meilė

seniai atminta.

* * *

Kalbu prinokusių mūrų jėga,

galvugaly subintuotų

sapnų gniūžtėmis.

* * *

Naktis trupa,

kažkas sekundes surenka.

O ko motina rauda?

* * *

Žolės nėra

aplink suoliuką,

dūzgia geluonis aitrus.

* * *

Tik aukštikalnių stabdžiai gelbsti

trupindami ugnį

iš vidaus.

* * *

Liepsna negyvenama

tavyje dar prieš gimimą

supasi.

* * *

Kiekviena kibirkštis

savyje apgyvendinus

ir liepsnų liežuvius.

* * *

Kūdikiai nevaikščiotais balsais

vis lipdo saulėtekį prie saulėlydžio,

kol ašarose dangaus nelieka.

* * *

Ir vanduo vysta.

Dabar girdžiu

neregima bedugne.

* * *

Sidabro varlė moja -

ko verkei

šarvuotam Urale.

* * *

Smėlynų musė

esi ženklas – gyvena

vandenys sausi.

* * *

Labiausiai skauda

arčiausias ženklas -

apačios viršaus išvirkščias pasaulis.

* * *

Ir Dievas,

ir velnias – vertikalė.

senatvė amžinai kosti.

* * *

Kai senatvės srovės nesensta,

mūsų dangų vairuoja

arčiausias ženklas.

* * *

O dangaus tamsa

mato ne tokiais tobulais

žvaigždynais.

* * *

Įsirausus į dangų

dievų balsais nupiešk

ir savo vilties griausmą viltingą.

* * *

Su šnabždesiu įsčiose

nešiosiu ir pirmos meilės

zigzagus.

* * *

Meilę tvirkina pastovumas,

tvarkingai kurstomi jausmai,

šaknų išdraskomi.

* * *

Įvairovės savaip jaudina,

nors ne tobulas pabundi.

Melas narsto mano sąnarius

* * *

Lūpos išdrožė minčiai,

tikras plakimas viduje

ir visur siekiama aiškaus likimo.

* * *

Apžiota lova,

nukryžiuota moteris

praveria vokus.

* * *

Dažnas chaosas

siaurame vandenyje

nepaliauja sūkuriuoti.

* * *

Nukauti jurginai.

Rytoj ardom grindinį.

Atkasim balsus ir šypsenas.

* * *

Kančių virpetuos – šmėžuoja gūduma.

Painus pasaulis save nerangiai suras

Lakštingala – pavasarin.

* * *

Lengvi trupiniai

ar tai pintinės saikas

ir ši atmintis.

* * *

Voliojas pievoj

po fontanu abudu

senukai smuikai.

* * *

Tavo vasaros

atodūsis pavirstų

pūga violeto.

* * *

Arbatos aura,

audinys nunertas

bildant langams į rytus.

* * *

Būtovės sienos

ir net oras blakstienų

priberia žaibų.

* * *

Nebėra gėlės

akmens vidury

mezgant jausmo inkilus.

* * *

Kartą pamaniau -

pasaulio kūno erdve

tik vakar tapau.

* * *

Kažkuri būtis

apsinuogins svetimo

laiko prarajoj.

* * *

Abu - mes slenksčiai,

tikėkim kriauklės išvaizda

žaibuojant baimei.

* * *

Keičiasi laikas

pašlovintų formų

ūkų turėklais.

* * *

Debesys žiogų

pelenais pragysta

revolverio aky.

* * *

Pabudus protui

drėgnų ryto dulkyčių

nebebus taurėj.

* * *

Į niekur jūros

krantai neplaukia.

Aistra atrodo žalsva.

* * *

Kraujo sūneliai

visur prakeikti maži

telygūs mirtims.

* * *

Kapų pilkuma.

Skamba rožės speiguose,

bando sulapot.

* * *

Savaime drebam

Gėlė nustebus mąsto,

gamina meną.

* * *

Išlepink kojas,

visus kelių apvalumus

nubrauki kulkomis.

* * *

Galvoju - tik auksas

amžinas kaip mėnulis

važiuoja ratu.

* * *

Galvoju - niekas

neina parūkyt,

tik mirusieji.

* * *

Dvasinio kyšio

laikysena švilpavo,

tėvai iširo.

* * *

Kankina mirtys

netektim kelias šviečia,

už stiklo guliu.

* * *

Neverk perverta,

nešvarių tinklelių

gumuliojimas.

* * *

Šįryt pavėjui

metu žinią Kremliaus.

Berlynas nugalėtas.

* * *

Kremlius iširo.

Teliko žvaigždė šventa

kiekvienam slavui.

* * *

Senas kurtinys

išlenkė gražų skrydį

vasaros ore.

* * *

Kankins benzinas,

nors ugnys išsivaikščios

kas sau – pražilę.

* * *

Kada tu būsi

sušalus -

kiaurai masažas.

* * *

Vakarą juntam,

galvoju, masažuosi

šilta kaip nori.

* * *

Seilių atakos

plius minus tiksliai taikos

į tą ašarą.

* * *

Ašara – kalnas.

Skaidriai gyvena lapuos,

ežerus džiausto.

* * *

Vėtra pagaili

tik ežero veidrodžio,

kelio skaidriausio,

kelio per kalnus.

* * *

Toni, tonikas,

giedraputis lūpdažis,

bučinių laisvė.

vietoj obuolių.

* * *

Kas gi tas vanduo?

Ypač bangos pasenę

tyloj rusena.

vietoj obuolių.

* * *

Žuvytės šūvis

aukščiau aukso

užkasto trobelėj, ateities.

vietoj obuolių.

* * *

Lietus pragydo,

vizijos sklinda slidžios

tamsoj darytos.

vietoj obuolių.

* * *

Tamsos dviratis,

Grįžulo Ratai grįžta

grįstu dangumi.

vietoj obuolių.

* * *

Niekas negrįžta,

bokšto stiklas išdaužtas,

aš išbaidytas.

* * *

Bokštas papuoštas

juodų angų vėriniais

ir juda aukštai.

vietoj obuolių.

* * *

Ir poryt pavyt

sparnus, bloškusius žemyn,

niekam nepavyks.

vietoj obuolių.

* * *

Man pavyksta

dangun pasikelt srove,

gėrio išsemta.

vietoj obuolių.

* * *

Kabintis jaunystės

terūpi senam

klystkeliui.

vietoj obuolių.

* * *

Iš kur toks didelis

melsvas apvalumas

pričiumpa namus.

vietoj obuolių.

* * *

Balsasvėl kruta -

gajesnės rankos vamzdis

bus palaidūnas.

vietoj obuolių.

* * *

Nubudo skylėj –

iš kur salė apvali –

kurmis suklusta.

vietoj obuolių.

* * *

Man galvą suko,

susuko – kryžius kalė

varnų kosuliuos.

vietoj obuolių.

* * *

Sniego trobele,

tu be krūtinės žalia

riaumoji skrydžiuos.

vietoj obuolių.

* * *

Pasekmė guvi -

perskaičiau garsiakalbį

iš to spindulio.

vietoj obuolių.

* * *

Spindulys kiauras,

skeletas žalias auga

vietoj obuolių.

* * *

Meilės iš sykio neįkąsi -

vien mįslės

kančias išvalys.

Atgal