VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

04 13. Tu man nemiręs

 Aldona Gustas

Vokietija

Miniatiūriniai gedulo eilėraščiai iš būsimos Aldonos Gustas knygos „Tu man nemiręs“, skirtos vyro rašytojo Georgo Holmsteno atminimui. Jų vestuvės įvyko 1952 08 26, vyro mirties diena – 2010 07 21.

 

padovanok man iš anapus

obuolį

 

virš debesų norėčiau medį

pasodinti su tavim

 

iš vyšnios rankų

daviau tau pažadą

tave ir mirusį mylėti

 

kepkime duoną

iš gyvenimo ir mirties

tada eisim mokytis skrydžio

mūsų laukia ateities rojai

 

neišskaitoma tavo rašysena

raidės iš oro ir debesų

visatai įpareigotos

ir turinys man neaiškus

 

su tavo miego broliu

su tavo miego seserim

tu išmiegosi savo gyvenimą

 

ir mes išnyksim

amžinajam dykumos lede

 

jausmų pintinę metu tau iš paskos

plaukdamas Baltijos jūra

tu Letą pasieksi

 

vis dėlto

gal būt gal būt

galbūtiniam numirusių gyvenime

būtent ten mes susitiksim

atsitiktinai kaip susitarę

 

tavo mirtis nebuvo numatyta

niekas nebuvo numatyta

ir gyvenimo mes norėjom

ne tokio

 

nuo tavęs vos per plauką nutolus

aš taip gyvenu

tarsi saulė mane nurengtų

nakčiai su tavimi

 

ką ašaros galvoja

galvoju ir aš

 

ir mirusiems reikia laimės

taigi linkiu tau

ko mirusieji sau linki

jeigu išvis

 

aš dangų apieškau tavęs

aš ieškau tavęs visur visatoj

tavęs nė pėdsako

taigi tu čia kurgi kitur

 

tu naudingas esi

už mane sugalvoji mintis

kurios prieš tavo mirtį

neįmanomos buvo

 

mes geriam dabartį

ligi dugno

 

petys prie peties

vieną dieną ir vieną naktį

su tavim keliaut apie gaublį

kurį išgalvoti reikia

kaip mirusiems taip ir gyviesiems

 

ar tu išaugsi iš savo mirties

kai aš gebenės šešėly

mūsų bučiuotus bučinius skaičiuosiu

 

mano taip kaip kvietimas

prisėsk ant kėdės

nematomiesiems

 

kalbančioji kalba

tau turbūt jau svetima tapo

bet koks malonumas

jausti tave

 

tu alsuoji anapus aš alsuoju šiapus

jokių apribojimų

už mus netgi žvaigždės alsuoja

kantriai kartu

 

jei aš rytoj nepabusiu

tavo amžinybė bus ir manoji

 

kai snigs be sniego

mes pasimatysim

 

aš užsikloju tavo šešėliu

kuris be kūno turi apsieiti

 

iš dilgėlių ir ašarų

nupinti grandinę

siekiančią lig tavęs

 

aš nesapnuojantis sapnas

bet tavo pirštų atspaudų

tavo mirties liudijime paneigti negaliu

 

aš tau rašysiu

laišką ilgą kaip gyvenimas

be adreso įmesiu pašto dėžutėn

atskirtas angelo sparnas

perduos jį tau

 

rožių anapusybėj

tu skinsi dyglius

 

miške aidi tavo vardas

kaip krentantys kaštonai

atsiminimai švinta

ten kur tavo pulsas plaka be širdies

 

taip aš tavo knyga

taip aš vynas kurį tu geri

kaip mirusiam tau viskas leidžiama

 

tu druska duonoje

kurią aš valgau

 

spyglių tuštumoje

radau aš rožių su paguodos ašarom

 

laikas eina

gyvenimas eina

mirtis eina

visi eina

 

Vertė Vytautas Karalius

Atgal