VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

05 13. Bekryptės šviesos

Algirdas Pilvelis

Įsiūbuok pilį,

spenelis rytoj taure

pavirs bučiniuos.

***

Tu –sraunus stiklas

kvarco pėdose snaudi

įtempęs sapną.

***

Akmens sapnu būk,

kai įsisuka žvaigždės

į taurės dugną.

***

Gal iškedensiu

vakarykštį debesį,

kol saulė byra.

***

Aušta akmenys,

nubarstę mano žingsnį

pilku buvimu.

***

Neskalbsiu dangaus,

kol paties pėdos drėksta

saulės delne.

***

Nedegink nakties

laikinu vienintelės

žvaigždutės blyksniu.

***

Vėjavaikės snaigės

neprašys atleidimo

nė vieno dangaus.

***

Pumpure tupi

žalias tavo buvimas.

Būk prabudimas!

***

Sumindys sienas

netašyti šešėliai,

gal būsiu rėmas.

***

Skaudantys būviai

tik pro žvilgsnių kraštines

gali prasprūsti.

***

Trapiausias vėjas

mus į juoką supustė,

snaigėmis būkim.

***

Samanoj tylim

apsikabinę spalvą

smaragdo bangą.

***

Pasirengiu pats,

nes aš graudžiausiai šiugždu

su sausros ritmu.

***

Sukūriau aukštį

neradęs pavasario

lašo klajonėj.

***

Irkluoju sparnu

tą savo vienintelį

padžiautą dangų.

***

Padžioviau aukštį

ant besparnio debesies –

plunksną iškepsiu.

***

Rūdija naktis,

rasoje sudrėkinta,

patamsio aky.

***

Sniegui neskauda

vis dar neiškritusios

naktinės akies.

***

Išsižios dulkė,

pražiodyta drėgniausio

debesies žodžio.

***

Dulkantis svoris

suvinguriavo smiltis

mano posūkiui.

***

Pavirtau burna

dar neatvėręs žodžio,

kad kas klausytų.

***

Pripilta griausmo

ne į kiekvieno žaibo

liepsnotą svorį.

***

Giedantis ritmas

nugriaudėjo po girnom,

lyg būčiau oras.

***

Siūbuoju tylą

dar nesuradęs raidės

savajam norui.

***

Visai netyčia

per minkštas tapo takas,

prigirdęs smiltis.

***

Pabėgių ritmas

apgaus mano plakimą,

kai tik sustosiu.

***

Kai stoja vėjas,

aš išsigąstu krypties,

vaikančios orą.

***

Įlūžo žodis,

pakrutintas prarastos

erdvės skeveldrų.

***

Tik ne kosmosas

sunešė mano kalnus

užgesus erdvėms.

***

Suplyšo žaibas,

į ašigalio smaigą

nunešęs laiką.

***

Ozono šuoliai,

suplėšyti griaustinio,

sušluoti juoko.

***

Svajoja šuolis

atitrūkti nuo strėlės,

nešančios orą.

***

Nuskandink spalvą,

dar neradusią dugno

pinkliame tinkle.

***

Surašiau aukščiui

kiekvienos minties naktį

žvaigždei pakloti.

***

Išradau kekę

neišbristų žvaigždynų.

Gal žvaigždės –rakštys?

***

Staktos pilniausios

neišbrendamų šuolių

į tamsos guolį.

***

Surašiau laiką

į vienintelę runą –

nenuplaus liūtis.

***

Suradau rakštį,

pasmeigusią skliautuose

įpirštą žvaigždę.

***

Duokit man šaukštą

atsikąsti ramybės,

ir būsiu naktis.

***

Išaugins smiltį

dar nesukurtos dirvos

bręstančios rimčiai.

***

Toks lygus sparnas

niekur nebenuskraidins

kreiviausio lietaus.

***

Imk gurkšnį manęs,

kol neišdžiūvo mintis

žvilgsnio šaltiniui.

***

Numezgiau šaltį

vien iš apšerkšnijusios

tavosios nakties.

***

Tik minčių tvarstis

apsupo mano žodį,

kol tebetyliu.

***

Pripiltos žodžių

baltos popieriaus pūslės –

gal tyla dūsta.

***

Vanagų speigo

niekad nejaučiu sapne,

kol sklendžiu vyriais.

***

Randu tik langą

dar ne savam kamputy,

nors aš pats briauna.

***

Atbulos liūtys

užsėmė sausros naktis

pailgom kliūtim.

***

Neradau slinkties

nė vieno ledo tirpsme –

teks man išbristi.

***

Sutraiškė aukštį

virpantys kalno plaukai

ir vėjo našta.

***

Deginu giesmę

nesuradęs tyliausio

audroto akmens.

***

Apsirenk žodžiu,

kol dar neužsikimšo

eiliuotos natos.

***

Užuodęs vėsą

suarsiu pavasario

tylinčius syvus.

***

Paglostyk uoslę

kiekvieno pumpurėlio

būsimu žodžiu.

***

Neramus oras

suriedėjo į liūtį,

kol džiūsta srovės.

***

Partrenksiu orą

kiekvienu savo žingsniu,

lyg būčiau žodis.

***

Sugrupuok liūtį,

kol neiškepė lašas,

penėtas šalčiu.

***

Apšviestos tiesos

nesutrūko veidrody

radusios vėsą.

***

Ugninės plunksnos

apkabino net rūką,

kol rymo tyla.

***

Manyje ūžia

nebanguojanti jūra,

o sapnas –rūdys.

***

Aktyvus būvis

apipylė ašaras

senu sūrumu.

***

Išskrostas uostas

aštriom kylių mintimis,

nešančiom burę.

***

Per baltos valtys

atplukdė nakties stiklą,

barstantį miglą.

***

Aimanų miške

ne vienas spyglys drebia

žalumos krūvį.

***

Gal išgenėsiu

ne iš pusnies baltumą,

kol esu snaigė.

***

Išgersiu dulkę

apjuosęs senatve

savo naktis.

***

Beldimas dulka –

jau į kiekvieną dūžį

sukeltas dangus.

***

Sodriausia migla

rūką atitvėrė

plieninėm sienom.

***

Delnas – toks skliautas,

melsvo dangaus raukšlių

priraizgytas.

***

Žvilgsnį lašinu

į aukštą alsavimą.

Koks laikas ankštas!

***

Skilusi tamsa

nulaužė jūros spyglį –

cunamis užaugs.

***

Ir delnas drobė,

raukšlėm ištapytas...

Ir vėl miškas iš ryto.

***

Kodėl tik aušra

budina žvaigždes širdy,

paslėptas sapno.

***

Šio oro aura

virš plaukų dar plaukioja,

o mintys tyli.

***

Tu – prijaukinta

liūtis cunamio rūdis

iš dugno siunti.

***

Gal vien tik strėlė

mylimajai būdavau

vidurnakčiais.

***

Jau seniai pirmosios

meilės naktį paleidau

iš godžių akių.

***

Koks lengvas kraujas,

kai širdis taškosi

jaunoj krūtinėj.

***

Aš žydėjau mamoj.

Rasotos strazdo akys

kirto jazminus.

***

Kiemas sudegė,

lėmė kreivo žodžio

kibirkštėlė.

***

Skraidini naktį,

lėkim kartu vėl paskui.

Sugaukim žvaigždę!

***

Galvoji, kada

aiškumas kala meilę.

Kam gi ta aušra?

***

Tu rūkyk erdvę.

Laiko rūkas vis supa

jaunystės akis.

***

Laikas nekinta,

tik amžinybė skaidos.

Asilas – mano.

***

Koryje – žele.

Varnos akys šypsosi,

karksėjimo gėlė.

***

Praregės žvaigždės,

tik žaibų žaltvykstėse

išvydę save.

***

Tinkluose virpam

supynę patys save

nesančiu sapnu.

***

Įskėlei šviesą

mano trečiojoj aky,

kad tapčiau rasa.

***

Aklinas šerkšnas

ne savo mirtį gena

į mano pečius.

***

Surežisuosiu

dar neapsnigtą laiką,

rodyklėmis grosiu.

***

Nenutildysi

alkano žvilgsnio oru,

net miglos trūkiu.

***

Išalko rūkas,

rasos laiptukų lietų

vos suvaidinęs.

***

Išaušo lašas,

subadytas stygomis

tyliausio kvapo.

***

Kraujuoja burė,

žuvėdros sparno tamsą

įpūtus sunkiu.

***

Žvaigždžių lentynos

sutalpins mano tamsą,

kai užsimerksiu.

***

Įskilo vaizdas,

įsodintas į rėmą

mano blakstienų.

***

Kedena naktį

plikų šakų žirklutės -

blizgančios tiesos.

***

Kaleidoskopas

praskriejančių alyvų

ašarom kvepia.

***

Nesančios tiesos

inkrustuoja žodelius

vien atodūsiais.

***

Auginam vėją

savin sunešę vėsą –

neramią tiesą.

***

Tik skrydžio migloj

tampu toks baltas sparnas

lyg snaigės skiedra.

***

Kanopų sielos

dunda varpų tyloje,

išgręžtoj juoku.

***

Nuramink sniegą

savo balta šiluma,

kol speigas nyksta.

***

Per plonos šakos

linksta nuo sunkiausio dangaus

drėgno žvilgsnio.

***

Per lengvas sunkis

sutekėjo į gyslas

skliautuoto žmogaus.

***

Per žydras skliautas

ištirpdė vyzdžių kūdras

aukščiausiu žvilgsniu.

***

Pradrėkstos naktys

baltu vakarės nagu,

kad sapnas dygtų.

***

Kometos rakštis

sutekėjo į odą

prisilietimu.

***

Slenkantis ledas

užpylė šiltas taures

žvilgsnio skaidrumu.

***

Susipilki ledą

į delno karščio būvį,

paglostyk anglį.

***

Vyno garuose

mano kepančios mintys

savaime žydi.

***

Pučiasi žiedas,

neišsprogdinęs kvapo

lašo smarkumu.

***

Per smarkus lašas

nušovė žemės plutą

ne šviesos greičiu.

***

Už šviesą greičiau

skrendantis žingsnio dygsnis –

koks takas šviesus.

***

Bitė markstosi

saldume nuskandinus

geluonies aukštį.

***

Paklydo gūsis,

atneštas nebesamu

pasaulio spjūviu.

***

Suputos tamsa,

išplakta vėtros šakom

dangui begriūnant.

***

Toks stiprus žingsnis

sudrebino tolumą

vėstančios smilties.

***

Vaiskumas skysta

praretintas dangumi

ir tavo žvilgsniu.

***

Samanom slysta

kiekvienos pušies kvapas,

kol nepasidurs.

***

Bekryptės šviesos

tik tirštame kosmose

nardyti moka.

***

Išskleisk pilkiausią

savo veidrodžio spalvą

stiklams grožėtis.

***

Akmenys varva

pakaitinti tik žingsnio –

toks vėjas sunkus.

***

Gulintis gylis

neišjudins tos erdvės

netapęs juodu.

***

Parsinešk šansą,

pasidėk mintis po galva,

nežiniai laikyk.

***

Auskaras žydi

vidurnakčio lūpose –

taškutis dangaus.

Atgal