VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

05 24. Čiudakovai atminti

Algirdas Bikulčius

Ant užuolaidos – rūtos šakelė...

Nemarios uvertiūros garsai...

Traviata... Nuščiuvo salė,

Ėmė plėstis, aptemo ir – štai:

 

Per užuomaršos nuotolio griovą,

Per būties sueiliuotus metus

Violeta – Čiudakova

Stebuklingai prabilo į mus.

 

Nuulbėjo ir tykiai užgavo

Širdyje paslapčiausias stygas,

Rezonanso prisėmė jo natas,

Suvilnijo sielos bangeles.

 

Per istorijos laikmečio barą

Ir per stygių kasdienės narsos

Ji grąžino mums nuostabos žarą

Talentingumo dausos.

 

Visą operos poelgį lėtą

Nepamirštamo balso aidais

Čiudakova – Violeta

Vėl dainavo žaviai, kaip kadais.

 

Trikdė opera rūmų orumą

Jos prisiminimų alsys.

Čiudakovos dainos nuoširdumo

Bendraamžiai ilgai dar klausys.

 

Karoliniškėse

Ir vėl aš einu pakrante Neries,

O žvilgsniai jos krantų didingais skardžiais klysta...

Čia supama sraunios vilnies,

Liūliuojama lakštingalų suokimo –

Žydėjo ievomis mana jaunystė.

Veik viskas – kaip anuomet čia.

Štai ten – ant minkšto smėlio paplūdimio

Atokaitoj kaitindavausi saulėje būry draugų,

Klausydamas ramaus pušų ošimo

Ir vandens čiurlenimo liūliuojančio vaga plačia,

O čia –

Iš kur žemyn pasižiūrėt baugu –

Ten, kur lazdynai supasi liauni,

Takais barstydavomės skardžio aukštumoj.

Stebėdami, kaip ritasi per seklumas

Neries srovė srauni,

O senas tiltas jungė jos krantus abu.

Už jo dūluoja Vingio parkas sutemoj.

Toliau žėruoja Vilniaus ugnys vakarinės,

Jos miega, žybčioja melsvoj migloj

Ir žaidžia  virpančioj Neries vilny.

Dažniau, prie kaimo pievoj,

kyla baltos ūkanos naktinės

Ir ganosi arkliai.

Štai, ąžuolas pasviręs ties skardžiu,

Po juo tarpukalnėj giliai,

Kur augo tankūs vešlūs krūmai,

Dabar tamsuoja alksniai, ievos ir aukšti karklai,

Užtvindyti lakštingalų balsų skardžių.

Jau Nerį gaubia ūkanos lyg dūmai.

Ateidavome, būdavo, tokiu laiku

Pasiklausyti lakštingalų balsų.

Vėliau dažnai gyvenimo kely,

Prisiminimais pas mane sugrįždavo šitie krantai žali,

Smėlėti statūs skardžiai ir Neries srovė gili,

Lakštingalų balsai tyloj nakties...

Karoliniškės – žemės kampelis grožio ir rimties.

Jame – žalioj pakrantėje Neries –

Žydėjo ievomis mana jaunystė.

Atgal