VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

06 07. Gegutėle, neskaičiuok

Birutė Silevičienė

Gyvenimas – laimės lašas,

Viltis – laisvės paukštis.

Žmogus – į gyvenimą įaustas –

Veide kančių raukšlės įspaustos.

 

Į padangę mielą žvilgsnis kyla,

Klajoja tolimame debesų kelyje.

Saulė šypsnį visiems siunčia –

Gėrimės pavasarį gėlės žiedu.

 

O, paukšteli, laisvas mano, paukšti,

Mintyse skrajoji aukštybėje dangaus.

Man norisi kaip vaikystėje siausti –

Išgirdus balsą mylimo žmogaus.

 

Neskaičiuoki, gegule, mano metų,

Neįsakyki širdžiai nurimti.

Negaliu pakilti virš debesų,

Aš ne paukštis – neturiu sparnų.

 

Bet, gegule, aš galiu svajoti.

Būti mintimis, kur man brangu.

Tėviškės keliais klajoti,

Laimę jausti su tikru draugu.

 

Jaunystės aidai

Nuskriejo palaukėm jaunystė

Nusinešdama vėju svajas.

Ji prabėgo visai netikėtai

Sudrumsdama sielos gelmes.

 

O dabar negali pasakyti

Ar laiminga esi su manim?

Tu juk skausmu nenori dalytis –

Su medžiais kalbiesi širdim.

 

Tas artumas perpintas jaunyste –

Žvilgsnis ramus ir šviesus.

Netrukdysiu Tau grįžti į vaikystę,

Kur gyvenimas buvęs gražus.

 

Pasiilgau, žmogau, aš laisvės...

Mintimis paukščiu skrajoju.

Aš žinau – susitiksim pakrantėj

Ir laimingi klajosim abu.

 

Nubėgo vėjas palauke –

Vėl pravirkdė vaizdai mane.

O jei šiandieną esame dviese –

Dar pabūki jaunystės žvaigžde.

 

Ramunėlių lauke

Po lietaus  dangus prašviesėjo...

Debesėliai nuplaukia lengvi.

Gaivus aromatas pripildo krūtinę,

Saulutė nušvinta skaisti.

 

Vėjas ir saulė takelius džiovina.

Ramunėlių priskynus pamerksiu,

Kambario tyloje pailsėsiu,

Žiedeliams dainelę dainuosiu.

 

Jaučiu, suvirpo širdies stygos,

Gamtos melodijos prisotino mane.

Kaip trokštu upėje išsimaudyti

Ir apsvaiginti bučiniais Tave.

 

Mūsų meilė – didelė, graži.

Aš joje sutelpu visa...

Kai liejas posmai iš krūtinės –

Pavydo, keršto ji nežino.

 

Paukštis narvelyje liūdi, kenčia –

Į laisvę veržias iš visų jėgų.

Žmogus be meilės sielvarte skęsta –

Lėtai ar greitai jis užgęsta...

 

Neplėšyki laiškų

Jei nori parašyti laišką –

Tai viską gerai apmąstyki.

Kad minčių jam užtektų

Ir žodžiai gražūs birtų.

 

Rašyki laiškus širdimi,

Kad atgarsį kitoje surastų.

O jei žaidi tik ugnimi –

Neverta Tau jų rašyti.

 

Neplėšyki gautų laiškų –

Nes jie širdimi rašyti.

Rytoj istorija jie bus...

Prie jų nekart sugrįši.

 

Rašykite laiškus širdimi,

Kad atgarsį kitoje surastų.

Nežaiski niekad ugnimi

Ir skausmo jūros nesukelki.

 

Į balto popieriaus lapus

Liejasi minčių grandinė.

Neįžeiski jautrios širdies,

Nes ji nėra plieninė...

 

Prie jūros

Išeiki vakarą lietingą prie jūros

Ir paklausyk vaitojimo bangų.

Kai padangėje nėra žvaigždžių,

Juodam fone stovėti baisu.

 

Kai jūra praplaukia apsaugos laivai –

Stovint ant Palangos tilto,

Rodos, girios medžiai išrauti iškyla

Iš jūros gelmės ir milžinais virsta.

 

Tai miražas tamsiosios nakties

Ir šniokštimas jūros bangų.

Ji kerštinga, pasiglemžia laivus,

Laužo stiebus, verčia kopų smiltis.

 

Ten toli švyturys kviečia grįžti laivus

Ir kelią nurodo į krantą.

Užsigrūdinęs jūreivis stiprus –

Laiko laivo šturvalą.

 

Jūra, tiltas, žvejai, laivai...

Viskas praplaukia kaip sapnas.

Švytury, rodyk kelią ir man,

Kai klajoju po jūros platybes.

 

Žodžiai

Žodžiai – ne paukščiai –

Atgal niekada nesugrįš.

Paukščiai pakilę į erdvę –

Dar nekartą mus aplankys.

 

Žodis ištartas švelnus –

Taip atgaivina jausmus.

Jei keiksi, barsies, plūsi –

Tai atpildo atgal sulauksi.

 

Jei mintis tarsi iš širdies –

Akyse džiaugsmas švytės.

Varguose, nelaimėje palengvės

Ir į tavo širdį atsilieps...

 

Jei nemoki gero žodžio pasakyti –

Geriau jau patylėk...

Kam skaudinti nekaltą žmogų –

Išlieti pyktį iš tulžies...

 

Išmok prakalbinti  žolę, gėlę,

Išmok žemelei padėkoti už grožį.

Pagarbinki Visatos kūrėją –

Sutiktam žmogui – nusilenki.

 

Tegrįžta žodžiai į širdis,

Kurie ramybę neša žmonėms.

Jie sušildo, guodžia, nuramina

Į padangę neša mintis.

Atgal