VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

08 06. Plasnokite, dainos

Prof.habil. dr. Danielius Gužas

Per birželio pirmąsias dienas

vilnijo meno ir muzikos bangos,

Nemuno slėnio kalnelių žalumoj

liejos žodžių širdingos spalvos.

 

Didžiuojuos savo brandžia aš tauta,

gimtaisiais slėniais, siūbuojančiom giriom,

kur ąžuolynai išsilieja dainom,

čia gėrio ir grožio dvasinga šalis.

 

Skambėkit, įtemptos stygos,

ir liekitės, dainos, kartu.

Pajutę sieloj grožio palaimos jausmą

džiaugsimės rožių žiedais nuklotu keliu.

 

Reikia paeit ir dygliuotu taku,

išbandyti save, ir svetimą skausmą pajusti.

Pasidžiaugti, kai linksma kitam,

išgirsti pasaulio harmonijos skambesį.

 

Kaip norisi būt užliūliuotam

sklindančių  žmogaus balso bangų,

sunku jas sugauti, pasklidusias

po pasaulį drąsiausių žmonių.

 

Čia mūsų žemė, čia mūsų kraujas,

pralietas dėl laisvės savos.

Čia brolių kovota, aukotasi

dėl Tėvynės – savosios, gimtos.

 

Plasnokit ir skriskite, dainos

po plačiausias šalis.

Nugalėkime skausmą džiaugsmu,

ir gyvenime daugiau jo nejusime.

 

Atgal