VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

08 20. Alfredui Naktiniui - prizas už patriotiškiausią trioletą „Biržų kraštas mylimiausias“

Birutė Silevičienė

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Alfredas Naktinis – Biržų žemės sūnus. Čia gimė, augo, lankė mokyklą, mylėjo gimtas vietas, jų niekada nepamiršo ir nepamirš. Kur buvęs, vis skuba į Biržus su naujais poezijos posmais ir dainomis. Jo dainos skamba literatūriniuose LKRS renginiuose, tarptautinių rašytojų ir publicistų asociacijos susivienijimo draugijoje „Vingis“, Mokytojų namų literatų draugijos „Spindulys“ ir kituose renginiuose.

A.Naktinis 2016 m. Biržų šventei skelbtame konkurse „Trioletas Biržams 2016“ tapo laureatu, jam paskirta Biržų mero nominacija ir prizas už patriotiškiausią trioletą „Biržų kraštas mylimiausias“.

Sveikinu poetą A.Naktinį su šia gražia nominacija Biržų žemėje ir linkiu sėkmės literatūriniame kelyje.

„Lietuvos aido“ skaitytojams pateikiu A.Naktinio trioletus.

Biržų kraštas mylimiausias

Biržų kraštas mylimiausias,

Man brangiausias Lietuvoj.

Širdyje giliai įaustas

Biržų kraštas mylimiausias.

Kur bebūčiau, kur keliaučiau,

Skamba sieloj ir dainoj

Biržų kraštas mylimiausias,

Man brangiausias Lietuvoj.

 

Baltos linguoja lelijos

Baltos linguoja lelijos,

Baigia liepsnoti žarijos.

Sielvarto žaizdos užgijo,

Baltos linguoja lelijos.

Liūdesį vėjai džiovina,

Meilė viltis subrandina.

Baltos linguoja lelijos,

Baigia liepsnoti žarijos.

 

Ramina vasara

Ramina vasara ir jaukios paukščių trelės,
Bangelę Širvėnos papuošia lelijėlės.
Skambi žiogų daina po lapų stogu liejas,
Ramina vasara ir jaukios paukščių trelės.
Gaivi, vėsi rasa po kojomis iškrito,

Pro baltą rūko šydą takas vos matyti.
Ramina vasara ir jaukios paukščių trelės,
Bangelę Širvėnos papuošia lelijėlės.

Atgal