VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

08 24. Supratimas

Algirdas Kavaliauskas

Ateina sesės, gal net dvynės

meilė mirties vedina

ir nesuprasi, kas  pamynė

gailestingumą, supratimą

 

o jis, tas kipšas supratimas

gal apsimetęs, ne kitaip

nes jį savaip kiekvienas žino

ir jis kerštauja vis savaip

 

matai: ateina sesės, gal net dvynės

akloji kurčią vesdama

aptemdo protą ir palydi

kur nebereikia supratimo

 

Nespėjau

Virš linksmuolių kaktusų

baltai pražydusių ant palangės

miestelyje prie tėvų ežero

languose mačiau tave, mano laime

 

virš žydinčių kaktusų

stebinančiai gražiai, kaip miestelyje

katalonijoje ir teksase

aš norėjau matyti tave, mano laime

 

aš taip norėjau

bet nespėjau

aštrūs spygliai  sulindo

giliai į mano širdį

 

Besieliai

Visi žmonės gražūs

atletai, paliegę

vieni  dvasingi

kiti besieliai

 

ant  lengvučio debesėlio

angelėlis sėdi

brangus ir mylimas

ant debesėlio

 

iš aukštybių mėlio

per saulutės spindulėlį

nusileiski debesėli

atjausk mano gėlą

 

neišgirdo debesėlis

gal ir jis – besielis

kaip tie žiaurūs žmonės

nukankintąjį užkėlę

 

Keliai

Plentas su kelkraščiais

mažas takelis

vieškelis, šunkelis

juk kažkur vedė

 

ėjom, žygiavome

bėgom,  skubėjom

lyg ko netekome

atsižadėjom                        

 

bet dar išlaikėm

nebylią patirtį

niekur nevedusią

nebent į nebūtį

 

Išmokė

Ir keitės pusės, kryptys bei keliai,

Vieni patenkinti, kiti žvairuoja,

Gal jų visai kiti tikslai –

O gynėsi, kad mąsto, abejoja.

 

Vaikystėj prijaukinti idealai

Atsakomybe virto abstrakčia:

Prieš ką, kodėl –  jau neišmano,

Susijaukė, nebesuprasi – net už ką.

 

Geriausia abejonės, nenuteikia nieko prieš,

Mažiau tokių, kuriems kas nepatinka...

Savąjį priešiškumą galima paslėpt,

Gyvenimas išmokė abejot protingai.

 

Nelaukti

Vaikaičiams

Bangos grąžina žėrinčią praeities dervą –

Baltijos auksas, rankų darbas deivės,

Ne bet kokios – istorijos valdovės,

Apie kurios stebuklus mitai sklaido:

Paverčiant sakus gintaru, išsaugant žmones

Prisiminimuose, sakmėse, padavimuose...

 

O nuslėptos istorijos  –   nežinojom.

Jei būtume teisybę apie praeitį nutuokę,

Pilniau pajutę Lietuvos didybę bei jos šlovę,

Tokią, apie kurią anksčiau net nesvajojom...

                                          

Pažinti praeitį savy ir save rasti praeity,

Ir gintare, ir kopose, ir Nemuno bangose,

Net jeigu deivė ir nepalanki,

Savų šaknų laikytis, krašto neišduoti,

Būti teisingu,  žingeidžiu, žinių ieškoti.

 

Nepasiduoti pergalių euforijai,

Nelaukti, kol sugintarės visa mūsų istorija.

 

Opusai

Po kojom šlama lapai

Darganos prirašyti, numesti,

Lyg poetui nepatikę odės –

Žemę dengia opusai tikri,

Kuriuos gal supeikė ruduo.

Tik margi lapai nesiskundžia,

Žino, nieks nesikeis nuo to,

Ir savo  piešinius užbaigs ruduo.

 

Imu išmargintą, spalvų ir mįslių pilną –

Rankose  tikras stebuklingas pergamentas,

Piktogramom išpuoštas,

Hieroglifais turtingas,

Net dantiraščiu apkraštuotas –

Medžių, ar Nilo, stiprybe gyvas.

Pirštai jaučia, kaip srūva sula,

O gal palmių syvai...

Kaip tvinksi medžio šerdis,

Priverčianti širdį greičiau plakti,

Gamtos stebuklą geriau suprasti...

 

Užplūdusią neaiškią, gal siaubo minutę,

Nupurto tragiškas komizmas:

Ką išgyveno jie ir kaip pats gyvenai,

Ko net puse lūpų prasitart neišdrįsai –

Lape surašyta begėdiškai atvirai...

 

Na, žiūrint, kaip ką supratai.

 

 

 

 

 

Atgal