VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

08 30. Prie slenksčio

Algirdas Kavaliauskas

Suprast kai kam sunku

Kaip augom ir auginom,

Ką kaltinom, už ką,

Dar ligi šiol nežinom.

 

Tapom atsargūs žodžiui,

Pamiršom  vienas kitą.

Dažnas bijojo blogio,

Kurį pats ir atvilko

 

Ant sprando savo broliams.

 Nors šito nenorėjo,

Bet per vėlai suprato,

Kaip broliams nusidėjo.

           ***

Su trūkumais kitų

Mokinos sugyventi,

Dalinosi skurdu

Ir dirbo dieną naktį.

 

O kad lengviau būt dirbti,

Ėmė linksmai dainuoti

Ir savo sunkius kumščius

Kaip nuodėmę kilnoti,

 

Jis gynėsi ir gynė.

Stovėjo taip arti

Prie slenksčio į anapus...

Sunkiai suprast gali.

     ***

Židinyje ugnis liepsnojo

Pakurstoma lemties.

Ties slenksčiu leisgyvis stovėjo

Senas luitas liūdnos praeities.

 

Netaps

Ant  nunūriuoto ežero kranto

Dega laužas ir skleidžia šešėlius,

Kurie šoka primindami praeitį,

Prikeldami krašto istorinę atmintį.

 

Nepatinka, kai kam nepatinka...

Žinoma, nestovi niekas vietoje...

Tik nederėtų senuosius kauburius

Bereikšmiais žodžiais apmėtyt.

 

Nestabdo praeitis, žygiuok, sveikas, pirmyn.

Gal ir kiti dabar glaustųsi prie prisiminimų,

Tik nesupratus krašto, svetimom mintym,

Netaps artimesni užgesusiems likimams. 

 

Užuominos

     ***  

Tiek visko būna!

Visko ir reikia.

O gal nereikia, bet visko būna:

Tvorų paežerėm ir net ant svetimų sklypų

Pritaškyto kraujo ir našlaičių mažų,

Apgaulės, smurto, reketo ir pykčio,

Ir keršto jau nuo pat vystyklų...

Senjorai –  baisūs tarakonai, bruzda urvuose,

Sukėlė sumaištį teisėjų galvose:

Kaip brangų turtą padaryt  pigiu,

Kaltės įrodymą paversti niekiniu.

Prie ežerų, prie upių rūmai kunigaikščių,

Kad būtų amžini – krauju palaistė.

Tai ką daryt žmogeliui, gal prakeikt neapsikentus?

O gal  užuominos sugėdins gobšius  valdininkus.

      ***  

Sakau, gerai, kad kritikai žodžių nešykšti,

Kritikuojama išrankiai, kritikuojama piktai,

Kaip dar kritikuoti gyvenime – nebeišmanai.

Tai gal pasiskolinkim ne tik raidžių, bet ir žodžių.

Jų apstu, ten kaimynus, tai yra mus. įsivaizduoja  esant blogiu

Ne tik ponaičiai, bet ir didysis ponas.

Patys pradėjom primestą kaltę išpirkti  savinieka –

Savas kraštas, suprantama, ydingas, blogas.

Nesusimąsto ar užtarnauti kritikos žodžiai, kurių nešykšti!

Kodėl skubama kitataučiams nuolaidžiauti?

Kieno gi baisiausią kaltę norima išpirkti?

 

Kokiais ir kieno perlais pageidaujama pasidžiaugti?

Išminties, o gal kvailumo apraiškas  panosėn pakišti?

Sakote, visagalei valdžiai sunku kaimynų rebusą įminti...

Tai gal padės užuominos apie buvusius ministrus.

 

Alba nuodėmei

tau jis atleis

turbūt atleis jis visada

gal net visi atleis

ne jiems gi  žaizdas maus

kraujuos, skaudės

tikrai ne jiems

atleisčiau aš

bet negaliu

už nuodėmes esu

prikaltas prie uolos

prie savo sąžinės

ir prie tiesos

nuodėmė amžina

kaip žemė juoda

aš –  niekada

 

Visagino country

Miestas linksminos, šoko lyg ryto –

Medžiai, ežeras, netgi šviesa.

Nuo linksmybių, nuo juoko paryčiui

Miestui plyšo galva.

 

Vėjas žaidė dainom

Ir vėsino įkaitusius veidus.

Muzika sklido lankom,

Lydima džiaugsmo ir meilės.

 

Scenoje siautė audra –

Nuostabių garsų šėlas.

Džiaugės ponia Elena,

Kantri renginio siela.

Atgal