VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

09 17. Vėjas

Algirdas Kavaliauskas

Tik pažiūrėkite – atėjo,

Viską metęs lėkė, skubėjo,

Atstumus, kliūtis įveikt sugebėjo,

Nujautė, kad man reikalingas,

O gal tiktai atspėjo.

Tikrai, net švilpaudamas atšlamėjo,

Srauniais upeliais almėjo,

Sūkuriais, šuorais, gūsiais atskriejo,

Miškais ir pievom aidėjo,

Per kalnus, uolas atbildėjo,

Nieks nesulaikė ir nesuturėjo,

Mano ištikimas draugas artėjo...

Gal jautė sandus galimų kitimų,

Su nebepakeičiamais likimais.

Pajuto, kad dūstantį neviltis užliejo,

Viską metęs, spjovęs į viską, skubėjo

Su humoru, toks paslaptingas

Prisiartint, apglėbt, nuraminti mokėjo...

Kaip ten bebūtų, bet nepaliko vieno:

Pakedeno plaukus, prigludo prie skruosto,

Patampė už ūsų, paglostė lūpas.

Palikt kai sunku jis tikrai negalėjo –

Ištikimas, linksmas, pašėlęs

Tavo šypsenos vėjas.

 

Dovana

Nuotraukoje giedrią dieną, gražūs ponai,

Skaistūs veidai, šviesūs žvilgsniai –

Brangūs žmonės žvelgia maloniai

Iki skausmo paliečiantys širdį.

 

Visa šeima su draugais

Tarp gėlių prie vyšnios žydinčios,

Gimtojo namo pavėsy

Apsupti paslapties ir charizmos.

 

Daug kam vasara jau pasibaigusi

Su ieškojimais pažinti tiesą...

O šviesi nuotaika, kaip dovana

Iš nuotraukos vis tebešviečia.

 

Nieko

Tu, kurio neišgelbėjau,

Suprasi nuoširdžius žodžius,

Kuriuos dabar tariu tik tau,

Nors tu žinai ir neištartus

Ir gali perduot juos kitam.

Tad padaryk tai, aš prašau,

Nes tu žinai, kad yra kam.

 

Gyvenimą girdžiu –

Štai ąžuolas nuvirto,

Ir širdis plakti liovės,

Darbštuolė gal pavargo,

Gal vargšę kaspašovė...

 

Už lango jazminas pražydo,

Nelinksmas, liūsdamas kažko,

Gal baltuolėlis žino,

Ką žmonės sugeba, kas laukia jo,

Bet nepakeisti jau likimo.

 

Neliks žiedų, kuriuos mes mėgom,

Tik apgavysčių pynė...

Atrodo, nieko nebelieka

Tuštėjančioj gimtinėj.

Ir džiūsta  beržas, klevas, liepa...

Jaučiu tik skausmą ir šeimos vargus,

O daugiau – nieko.

 

Kažko

Vasara tai šykšti šilumos, tai ja apdovanoja,

Pažada, be skrupulų apgauna, vėl vilioja,

Aromatais svaigina, perkūnais grūmoja,

Tai liūtimi plauna, tai kaitra alsuoja.

 

Juk kada nors išsitrankys, išsižaibuos,

Tik ne pas mus, o ten toli laukuos

Ir mūsų medžių vėjas neišlaužys,

Kas nors juk mums padės namus apsaugot.

 

Tuštėja tie namai, dulkėtos medžių lajos,

Nelaimės kuriasi namuos bedaliuos.

Ar vasara kalta – nepritekliai vis plinta...

Ko viliamės, ko laukiam. krašto šeimininkai...

 

Dienos

Dienos lekia pro mus,

O gal mes pro dienas,

Strimgalviais tolyn

Lekiam pro šventes.

 

Lekiam vienas nuo kito,

Nuo garbės pabėgam.

Ar surankiosim prarastą...

Jau tokios tos dienos.

 

Šiaurės etiudas

Demobilizaciją nukėlė –

Kita valstybė vėl kalta!

Kaip parašyti motinėlei:

Tokia jau ta tvarka.

 

Ir vėl gyvensiu aš

Su ginklu, su draugu.

Aplinkui pūga staugs

Tarp sangrūdos ledų.

 

Pašvaistės nežavės

Su ruoniais po ledu...

Močiutė nesulauks,

Jai bus sunku.

 

Akeles pražiūrės

Keleliu   eidama,

Poterėlius kalbės

Dievulį melsdama.

 

Ji melsis taip karštai,

Kaip niekas niekada.

Sugrįžt privalom mes,

Kur motinų malda.             

Atgal