VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

10 22. Kokia

Algirdas Kavaliauskas

Kokioje šalyje

Penkis dešimtmečius kentėtas svetimųjų jungas

Nepajėgė sunaikinti gyventojų, o tik užgrūdino.

Vėl veidmainiavimas, melavimas, susimąstyti privertė apgaulės:

Nacionalinė valstybė praeities reliktas!

Ar naikinsime nacionalinių vertybių, savo tapatumo saugyklą?!

Valio! Kiti neįstengė, tada savųjų rankom padarys –

Kokia tai gali būt šalis?

 

Kokioje šalyje

Tauta marinama apgaule, nesveiku maistu ir tuščiais pažadais

Bei sugalvotomis reformomis į skurdą grūdama.

Pasaulį stebina žmonių kantrybę rodydama.

Bejėgiškumo ir beteisiškumo podagra kankinama,

Psiaudoviršininkiško keršto ir ambicijų nuodijama

Sustingo, net  mirties kultūra nebeišbaidys –

Kokia tai gali būt šalis?

 

Kokioje šalyje

Politikus tapatina su mafijozais,

Su kontrabandininkais, šaudančiais keturkojus pareigūnus,

Su vagiančiais ką tiktai nori iš prasčiokų ir iš niekšų.

Ministrai tampa pajuokos objektais.

Ir nieko. Gal nemato. Nėr aklesnio  už nenorintį matyti.

Taip ir paliks, nebent pateisins ir pagirs. Daugiau juk nesakys!

Kokia tai gali būt šalis?

 

Kokioje šalyje

Nuvertintas žmogus, o nemokamas gydymas lyg pasityčiojimas,

Baisi korupcija ir dar kyšininkavimą įteisint nori,

Reikės nebe auksinių, o platininių šaukštų! Juk kyla norai,

Bet kokia kaina susikrauti milijonus.

Apvogė, atėmė konstitucinę paveldėjimo teisę,

Išparceliavo senjorų orumą ir jaunimo svajones,

Sugriaut valstybę pasirengę, negi kas trukdys.

Nesuprantu, kokia tai gali būt šalis.

Atgal