VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

12 20. SUPASI SNAIGĖS

Alfonsas Kairys

SUPASI SNAIGĖS

Supasi snaigės

Vėjo lopšyj:

Mena save kūdikystėj...

Ar tu save joje meni?

PŪSTELĖJO

Pūstelėjo stiprus vėjas -

Snaigė paskendo jo sūkury.

Kaip ir mūsų gyvenimas:

Atėjai - išeiti turi...

TAČIAU

Džiaugiesi su krintančia snaige

Akimirksniu, gyvenimo sekunde.

Šia... tik šita

Kas žino, ar bus kita.

Tikėk, kad bus dar ne viena,

Bus dar kita.

DANGAUS PASIUNTINYS

Dangaus pasiuntinys - snaigė -

Ištirpo mano veide,

Bet man nešalta:

Juk tai Dievo dovana.

MAUDOMĖS

Maudomės sniego pataluos

Šaltuos, bet mums šiltuos:

Prisimename: gyvenime buvo

Ir šilta, ir šalta

Čia ir atokiuos kraštuos.   

Atgal