VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

03 14. Akys

Birutė Silevičienė

Tavo akys – tai ežero dugnas,

Ir mėlynė beribio dangaus.

Kaip jos spindi, kaip dega –

Neapvils, tikėk, niekad žmogaus...

 

Tavo akys magnetu traukia

Ir vilioja į sielos gelmes.

Rodos, motulė lopšinę dainuotų,

Nes esi paslaptinga, tyra.

 

Tavo lūpos šypsniui verias

Susitikus žvilgsniams paslapčia.

Siunti mintis Tu į šalį,

Ir lieki nepasiekta, išdidi.

 

Žaismas akių kelia šypsnį.

Rodos, ranką į Tave tiesiu.

Argi maža mums tos laimės,

Kai mes esame kartu?

 

Tavo akys – ežero gelmės

Ir dalelė mėlynės Dangaus.

Tegul uždega meilę, tespindi –

Prisilietę prie veido žmogaus...

Atgal