VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

03 25. Sudaužėme prievartos sieną

Alfredas Naktinis

Pavasario šventišką dieną

Stebuklais nušvito dangus –

Sudaužėme prievartos sieną,

Pražydo tauta ir žmogus.

 

Valstybę lietuviai atkūrė

Iš protėvių dvasios tvirtos.

Daina mus sujungė, subūrė

Ir stiprino ryžtą tautos.

 

Naujoji karta jau užaugo,

Šauniausi Tėvynės vaikai.

Mūs laisvę per amžius tesaugo

Tvirti Gedimino stulpai.

 

Duris į Europą pravėrę

Mes tiesiame tiltus taikos.

Už šviesą, vienybę ir gėrį! –

Te lūpos kas dieną kartos.

 

Gimtinė kaip rūtos žaliuoja,

Nebijo audrų nei šalnos.

Ir Vytis gražiai plevėsuoja

Padangėj brangios Lietuvos.

Atgal