VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

04 08.Kur žilas Nemunas

Kęstutis Trečiakauskas

Pavasaris. Bet šiandien aš Kaune,

Kur žilas Nemunas, pilies griuvėsiai kilnūs.

Čia šventas jausmas apima mane,

Nes Kaunas man toks pat brangus kaip Vilnius.

 

Tarpukariu ši Lietuvos širdis

Atstojo Vilniaus gotiką, baroką,

Čia buvo tie, kas tautą išugdys

Vieninga būt ir grįžti į Europą.

 

Nei okupacijos, nei karas, nei tremtis 

Tautos tikėjimo išlikt neužgesino.

Ar būtume laisvi? Juk dabartis

Lig šiol tiesaus atsakymo nežino. 

 

Kodėl istoriją, išprievartautą svetimų,

Kai kas lig šiol begėdiškai kartoja?

Ak, neišduokime gimtų namų,

Vienodai gerbkime ir karį, ir artoją.

 

Tėvynė, ji kaip ir tiesa- viena.

Išdavę ją save pasmerksim mirti.

Nejau dar šmeižto, melo negana?

Išmokim priešo klastai atsispirti.

Atgal