VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

06 10. Ikrų krytis

Haiku, sukurti 2011 m. gegužės-birželio mėn.

Algirdas Pilvelis

Trūkis samanose

ir ikrų krytis pragys

po oro kalnais.

***

Ak, kuri vaga,

klaidų noragais versta,

gali būt tiesi?

***

Dideliam kalne

viena vyšnelė drįsta

baltai boluoti.

***

Apgyniau orą

beprasmio atodūsio

nešamu irklu.

***

Įskėlei šviesą

mano trečiojoj aky,

kad tapčiau rasa.

***

Belaidis aidas

įtempė dangaus siūlą

oriniam miške.

***

Nutilk, eik tolyn.

Vėjo kakta – vien raukšlės,

atima jėgas.

***

Lovą nuskriaudę

du pūkeliai mėnuliu

melsvu pėdina.

***

Vėjas pražydo,

stumtels baltą pasaulį,

apdujęs nušvilps.

***

Čia ieško migio

saldūs, gelsvi geluonys...

verčiau apeiki.

***

Jei tik turėsi

svajonę – pasiimki,

nepalik bokšte.

***

Viršūnės visus

lenkia prie šaknų darnos –

pažinau gūžtą.

***

Visi išėję

mylės čia nepalieka,

nekyla dangun...

***

Prie pat Lūžkalnio

atklysta, gretinasi

Vėlinių šiurpas.

***

Už pasaulio durų

blaškosi tik du torsai

veržiasi švieson.

***

Kaip beskaudėtų...

Ką man reiški, mažute,

troboj tarp kandžių.

***

Gal pajauski

vėtrose lūpų kaitrą –

vėtrungės pragys.

***

Rūkas per ankštas.

Rudens taurė per sekli

vaikšto atolu.

***

Kol stato lūpos,

parenku švelnius žodžius,

džiaugiamės abu.

***

Lūpos užburtos,

tik žodžiai žydi gailūs,

pamiršti taurėj.

***

Dora apgaulė,

kai lūpos išsilydo

be žodžių aukštų.

***

Girdi Viešpatį?

Ko žiūri tartum šluota?

Čia ašaros grynos girdi.

***

Apsunko jungtys

tarp snaigės ir lašelio,

tarsi tu tirptum.

***

Tu esi arka,

žingsniu apkabinusi

akmens virpulį.

***

Perkeltas laikas

į šakotus pavasarius

suteka kniūbsčias.

***

Tu pašalinis

lyg spalvotas šešėlis,

atneštas rytą.

***

Atsikąsk žingsnio

tik tolumų išalkęs –

kitaip nusvirsi.

***

Upė, išvydus

lemtį lietučio odoj,

ieškos žiburių.

***

Koks praradimas,

nors jo gyvenimo vingiai

sužeisti galybe tuščia.

***

Netyla darna.

Tarp mūs lakštingalėlė

lesa jaunystę.

***

Gaji dorybė

be ašarų pražūva

gerdama šviesą.

***

Išmokus pabust

kito pasaulio glėby

grįši į mane.

***

Išeitis viena –

tas, kurs miršta dorybėj,

Visatoj verkia.

***

Dorybės žodžiai

bevaliai trapūs juda

visai kaip akli.

***

Potvynis brenda,

kol Gedimino pilis

semias staugimo.

***

Visi laukiame

tos pačios amžinosios

ramybės jausmo.

***

Nuplėšus rūbą

dalini tokį kūną,

nesvarbu jau tau.

***

Išgėrus tamsą

šviesa užmiega dulkėj

kelio į dangų.

***

Lapas – tik siena,

kol kas žalia virpanti

gyslota pradžia pradžios.

***

Mažas ir tuščias,

bet to dangaus užtenka

banginiams  plasnot.

***

Mažas ir tuščias,

bet to dangaus užtenka

banginiams  plasnot.

***

Ar tu apakai,

brangioji, visų mesta,

nesapnuok manęs.

***

Blogis su blogiu

mylisi be mėlynių,

draikos mįslingai.

***

Prie dangaus segu

kiekvieną savo spalvą –

vaivorykštė būsiu.

***

Sausu šnabždesiu

neapkabinsiu vandens,

laukiančio blyksnių.

***

Temstančios upės

pasiklydo tėkmėje

lyjančios netekties

***

Langelis mestas

į tamsiausią aklumą – slidumus

gaudyk jausmeliu.

***

Finalai tyli

neužbaigtų vėtrungių –

langinės dyla.

***

Pakalnės vaizdas

tavo papėdę piešia

spalvotu žingsniu.

***

Sulaižyk balsą

nedrįsdama tiesinti

vaivorykštės lanko.

***

Tu – sraunus stiklas,

kvarco pėdose snaudi

įtempęs sapną.

***

Gal iškedensiu

vakarykštį debesį,

kol saulė byra.

***

Nedegink nakties

vienintelės žvaigždutės

laikinu blyksniu.

***

Sumindys sienas

netašyti šešėliai,

gal būsiu rėmas.

***

Skaudantys būviai

tik pro žvilgsnių kraštines

gali prasprūsti.

***

Surūkyk jūrą,

kol aušra žuvėdroje

ir tau balčiausia.

***

Išausk man orą

iš šilko atodūsių,

gal virsiu tiltu.

***

Tapdama rykšte

apsirišai tik skausmu,

kuriančiu ledą.

***

Druska bejėgė,

kai kišeninė jūra

kraują nuskynė.

***

Įsega paukštis

senam dangui skrydį,

paslėptą laše.

***

Per arti saulė

vos obeliai pragydus

po oro kalnu.

***

Tik požeminis

šachtų virsmo tirpimas

sustabdo žvilgsnį.

***

Pražydęs žingsnis

aplieja smilčių veidus

tolimu sapnu.

***

Kol dar girdime

žvaigždyno atodūsius –

dar gyvos mirtys.

***

Į vėjo kryptį

apatinę minutę

susisukome.

***

Nusispjauk ašara,

išrašyta vienatvės,

veidams bevaliams.

***

Pro skylę, lietuj

žaibu pradurtą, teka

ražienų kraujas.

***

Vėtra užaria

tylos kaulus ir žodžius,

ašaroms tartus.

***

Moterų vėlės

klajoja aukštielninkos,

ieško Viešpaties.

***

Lūpose dėmės –

šniokščia kartu upėmis

išpirkti keliai.

***

Dievas pražilo,

obelys ir sakūros

švietė jau veltui.

***

Mirę prikalti

tarpumentėm prie dugno

kenčia baisiausia.

***

Netarki amen,

jei dūdų orkestre

miega mirties maršai.

***

Matematika

išmuša dangaus kaktoj

geidulių skaičius.

***

Išteka iš kito

ta pati mirties srovė –

vienu bus mažiau.

***

Kas buvo duota

iš aukščiau, eikš pakilsim

kaskart vis giliau.

***

Akmuo melagis,

o kiek jis bibliotekų

savyje  regi.

***

Pasekmė guvi –

perskaičiau garsiakalbį

iš to spindulio.

***

Meilės iš sykio

neįkąsi, vien mįslės

kančias išvalys.

***

Verpi debesis,

ugnį trauki iš lietaus,

užsakytą Dievo.

***

Kapnoja dulkės,

žiedais apipins pirštus,

nors ir smulkios.

***

Išradai skausmą.

Šaltos odos takely

akmenį pieši.

***

Tuštesnė siena

nei tavo drobės tamsa

išgraužė rėmus.

***

Pumpuras aidi

sudaužęs žydėjimą

praverto krūmo.

***

Jau išsirito

iš alsuojančio ryto

putota diena.

***

Nežino giesmė

giedojimo ateities,

sukurtos vyzdžiui.

***

Užpildžiau savim

kiekvieno dūmo dūsį,

veriamą žaibu.

***

Išgrįstos galvos

orinėmis plytomis,

gal mintys suskaus.

***

Balanos taškas

išblaško juodą naštą

pamestos žvaigždės.

***

Praviros natos

užpildė tik penklinę,

o raudos dyla.

***

Apžvalgos ratuos

tik vienintelis vyzdys

įsuko sapną.

***

Sugrebok lietų

amžinu skliauto skėčiu,

kol tapsi lašu.

***

Nublokšiu jūras

nuo savo pavasario

degančios sausros.

***

Antkapių stiklas

įvilko savo raudą

į prabudimą.

***

Žvynuotas vaškas

debesies bangoj tirpsta

lyg vėjo dūris.

***

Ištirpo miškas

vieninteliam žvaigždynui

užmetus tinklą.

***

Kadais ta meilė

išblyškus suklegėjo,

tamsos prisigėrus.

***

Vaisius gražiausias,

jei meilė debesimis

baltais aprengta.

***

Grakštūs pirštai

gyvuose akorduose

palieka skausmą.

***

Pelynų dvasia

miršta to grožio lankoj

sidabrėdama.

***

Širdis tvinkčioja,

skaičiuoja tolyj žvaigždes,

lekiančias sudegt.

***

Paleistieji žlugs.

Draugai, tikrai sugedę,

atrodo kaip seniai.

***

Jei tu suprasi

svetimą meilę akyse, –

ilgesy gimei.

***

Ir mirties daigai

gimė kartu su manim,

bet to nejaučiu.

***

Nakties lyrika

koplyčioj vis juokėsi

debesiui miegant.

***

Nusigyvensim –

iš tolo Saulės veide

skaitau tuos burtus.

***

Vėjas, pasėjęs

tylos kvapus gėlėtus,

staiga pabudo.

***

Ne tavo jėga –

dangus mumyse sėjo

sparnuotus gūsius.

***

Koks tu žmogus,

jei aistros dildamos

netelpa Visatoj?

***

Tų tolių lankas

laukia žodžių įtampos

visas įsitempęs.

***

Uolus vėrinys.

Darželis įsimyli

mergelės rankas.

***

Tolių aistromis

judinau dangaus linijas

lyg bitės avily.

***

Aš vis laukdavau

kokio nors kito švaresnio

kelio nei šitas.

***

Kita meilės būtis

vargu ar įmanoma

žmonijos kely.

***

Tik kartą byrės

lauke linų galvytės

rudenio ženklan.

***

Teisybė negrius,

atskris vis ryškesnė –

seniai pajutau.

***

Žolė baugina,

vystančias dienas randi

ir ne tėvynėj.

***

Apkabink mišką,

prisiglauski olą liaunos

smilgelės šviesa.

***

Padegęs rasas

pamačiau, kaip keliasi

iš numirusiųjų.

To pakaks.

***

Pilka linija

šita meilė bemeilė.

Pažiūrėk dangun.

***

Lietus –tai dangus,

ir jūra vis žydinti,

kaip jūs norite.

***

Išgirdus arklą

velėna apsiverčia

aukštielninka.

***

Senųjų žingsnių

dvasios ataidi, skamba

mano mintyse.

***

Kylant vis aukštyn

apima tik neviltis.

O ko tu bijai?

***

Miškas kvatoja,

jūra irgi kartkartėm

žuvėdrom pragysta.

***

Gulsiu po žiedu.

Taurėn supilki kvapus,

gaudesį laukų.

***

Liks tik akmenys

gulėt kitam krantely,

atversta raidė.

***

Dabar pražuvus

tikrai susibėkime

kartą amžinai.

***

Kvapniausi rūkai

pasklido bekvapėj širdy

ir bitės kory.

***

Suskilo smiltis.

Ar miniatiūrinė viltis

dar išsilaikys?

***

Prašau pasakyk,

bet dar gerai negirdžiu

amžinybės garsų.

***

Jūros nužertos

vaiskių aušros duženų –

uogos išgertos.

***

Sugrįžta žaizdos

sukelti būto skausmo

kalbų pasagom.

***

Pasiekęs viską,

pajusi, kad nieko kita

jau nebegali.

***

Negražius jausmus

pardavei su lūpomis.

Kartu pravirkom.

***

Visi žvaigždynai – tau,

man belieka raidynas

neįkandamas.

***

Pamažu sekmadienis susitraukia,

o drugelis vartosi

virš užrakintų vartų.

***

Be laiko laikas

ritmingai seno. Paskum

valandos išsibarstė.

***

Jei medžiai dangun skristų,

žuvys vis vien juose

sutūptų bučiuotis.

***

Kekės sugrįžo.

Žaibų pakutentosios

kalnuose juosta.

***

Lapų paklauski,

ką viršūnė pagavo

čiulbesy javo.

***

Pagavo javą.

Tu mažutėj pirtelėj

sukai ratelį.

***

Nuoga uogytė

širdyj išjudina pievas.

Tuštybės žuvis.

***

Pagautas tylos

nebetekčiau senatvės.

Sugaustum kriauklėj.

***

Dangaus upelės

veido žibėjimą skleis

tavo purpuruos.

***

Links smėlių kekės,

almės miškų viršūnės

rytmečio gėlėj.

***

Puotauja javas,

žaibai lietum užkanda

erdvėse.

***

Laikas kaip vaikas

tylos akyse auga

stebėtinai greit.

***

Erdvę pakutenk

ne botagu, ne meile –

upokšnių rūku.

***

Tornado juosta

apgaubtas juokas lanksto

tylos lapus.

***

Iš ko nulietas

prisimintum ir žaibą,

šešėlių kaitrą.

***

Žaibus nuliejom

iš gatvėj rasto aukso,

sviedėm pro pečius.

***

Išplaukus aušra

švyti ežero skreite

paukštužėliams linksma.

***

Praskleiski meilę,

patyrusią ne vieną

dangaus išdavystę.

***

Romėnas –tėvas.

Bėgu gaivalų kraštu

keršto moteris.

***

Akordai skleisis,

jūros nepaleis, pareis

kraujo sūkuriais.

***

Į žalią meilę

įsisuka velėna –

pasauliui galas.

***

Labiau pasiruošt

amžinai ugnies vasarai

smalkių belaukiant.

***

Prakandę mirtį

geismai nuleipsta aušroj,

atrita širdį.

***

Nubrauki delnu,

atšiaurią šiaurę degink.

Raukšlė atkakli.

***

Jums meilę

perkaltu delnu užrašiau

sapno koteliu.

***

Ne grybo kotu

ant bėgančių viršūnių

žodžiais parašiau.

***

Priešaušrių oru

mintim ne debesis

ant jūrų rašiau.

***

Ant musmirių

margomis muselėmis

paslaptis rašiau.

***

Priešaušriais ilgu

bučiniu ramsčiuojasi

vieniša tyla.

***

Eketes iškirs

ir pro jas pažvelgs dangun –

pasaulio pabaiga.

***

Pritilęs pareiški:

grumtynėse su velniu

pasaulis paskutinis žuvo.

***

Kaip gerai girdžiu,

bet negražiai matau –

nekaltinu mirties.

***

Apkaltint nėra ką,

nebent nebylią tylą,

jau aiškiai matomą.

***

Prarijęs jaunystę

paskutinis vagonas

tebecypia ausyj.

***

Kam šito reikės

žalioj skrydžio atgal raidėj

smigus Visatai nebūtin?

***

Kūno pabaigos

niekada nebus,

nors karstas supus...

***

Kiekviena diena

senam žmogui neaiškesnė

nei jaunystės naktis.

***

Žemai mes kitaip

nei viršūnės klausome

širdies dūžių.

***

Bedugnių širdys

spindi tik susiglaudę

vidury žiedo.

***

Tamsumų dažai

žiedus nudažys vaivorykštėm,

suspindės skliautai.

***

Pasėtas grūdas

mėnulį vėl kalbina

tolimu riksmu.

***

Į karštą kumštį

suspaudžiau žvaigždynus

paskendus sapne.

***

Sapne mes degėm,

skaidriai, skaisčiai ledėjom

žaibų platybėj.

***

Kol blizga viltis,

senatvės gelsvumui

padeda tyla.

***

Tuščio kraujo tikslas –

kada nors pasidaryti

pilnesniu už erdvę.

***

Žiūrėkit –vėjas

plūsta į tolius degint

vandenų širdies.

***

Jėgos viršūnė

nyksta vos paliesta

platybių lūpų.

***

Pamirškit žvilgsnį

pilką žūties aukštyje

melsvai tyrame.

***

Iš raidžių tvora,

nors tanki, aukšta juoda

oro neužtvers.

***

Užtvertas gurkšnis

sustos vidury, turbūt

ištiks ir mirtis.

***

Koks gražus daigas

ypač kai jo nejauti

visai ir ilgai.

***

Meilė, pagalba

ilgesiui, prikaltam prie

sielos ryškumo.

***

O kokie seni

dabar būtų statytojai

balkonų ant piramidžių!

***

Toliau sekundės

negirdžiu, tas atsakas

vis labiau švies.

***

Sukritęs kuinas

klupo sudužus žolei

nemeilės širdy.

***

Balti beraščiai

atmintis nudangino.

Ištrauk ir sodink.

***

Kai mes pabusim,

dabarties kerštas, tikėk,

žvelgs visai kitoks.

***

Senieji sėjo

šitą žvilgsnį nebylų,

kylantį iš tylos.

***

Sulaukus pradžios

nūnai į pulsą snaiges

beri spygliuotas.

***

Įsimylėti

rūkui sniego širdį –

jaunosios tiltas.

***

Iš žodžio kilom

atgal nirom į žaibus

nepamirštamus.

***

Šlamesiui žlugus

ištikš daigo nuogybė –

juoksies amžinai.

***

Šviesos tamsumas

atsisakys to rūko

šalto ovalo.

***

Gražiausias laikas

žilam likimui skleistis

iš visko balto.

***

Žodžio kamputy

net visos piramidės

neatrems tolių.

***

Mus saugos stogas

rūdijančių raketų

ir pavasarį.

***

Trauka pro pirštus

prasiveržė taip gailiai,

raides skandinam.

***

Lūpos suskirdo.

Pavasario beržynas

sula suvilgė.

***

Bijojau riksmo,

išgirdau kurmio išdurtos

angos klyksmą.

***

Imi skandinti,

savęs nebandai kalti

prie savo girios.

***

Visatos nekeik,

nieko nesakyk Dievui,

bijoki numirt.

***

Stygos pražilę.

Trapiausiai žydi bitės,

ieškančios mirties.

***

Neieškok džiaugsmo,

jei liūdesy gimusi,

niekad negimdyk.

***

Mes abejojam,

vis ieškom naujo būrio,

kas mus sukūrė.

***

Pamiršus namus

garsiai ašarot imsi

kalant afišą.

***

Gervuogės dažas

melsvumą paryškina.

Eikš, tik nesiliesk.

***

Nušakok medžius,

objektyvo judesiu

išvysi raketas.

***

Tunelis smilgoj.

Kyla šviesos vainikas

pirminiu taku.

***

Padegęs rasas

žvelgiu pasaulio baigtin

gal sugrįš jėga.

***

Vakar užgimę

šiandien jau lietum plaukia

žemyn be rūbų.

***

Sakau, tu švari

tik ką prisikėlusi,

ieškai to paties.

***

Kažkokį rojų,

bedvasį šniokštimą

ar irgi girdi?

***

Nenoriu properšom

pajusti netikėto dvelksmo

per aukso blauzdas.

***

Tas žmogus slidus,

visko prigalvos

aurai suskaldyti.

***

Duok tik liniją,

kelius joje nutiesiu,

grįšim į rožę.

***

Miškas tebijo

vieno ąžuolo žaislo –

rudenin ėjom.

***

Brangus svirpleli,

peršauta Tėvyne,

kodėl taip skriaudžiama?

***

Iš žiedo žiedas

išeina akies kryptim

vėl daugiabriaunėm.

***

Vakar bijojau

prisiminti rytdieną –

toks aukcionas.

***

Regiu vaikystės

sudaužytus rugsėjus

bejausmiam laike.

***

Primojus gandrų

išardei tolių sielas

šaltai savyje.

***

Pasitik šaltį,

vėl tapus tyla, glauskis.

Du mirksniai rūdys.

***

Užupin kelias

kyla akmens žingsneliais.

Sakai –vualis.

***

Paskum jus

šuoliais į priekį

lietus.

***

Užvažiuot iškiliu

ir ne vienu žvilgsniu

nemylimu šalčio.

***

Kiek tau kainuotų

delnų inkliuzai migdant

migdolų dangų.

***

Kvapais parašyk

ant kitos vaivorykštės,

ramesnės už tylą.

***

Sudegink dangų,

amžiną žilą žiedą,

sėjusį ūkus.

***

Koks tuščias karas,

prakiurs pasagos šuoliuos

be katedros maldos.

***

Krantas ar gelmės pradžia?

Pasakyki, ar toks sotumas.

Kas žino – nežino.

***

Įlydytas pilnaties auksas

skandina kraują širdin.

Ten sudėtas rėkti, išrėkti.

***

Kur teigiamybės

liejas tik iš pypkių

pro nekaltybes?

***

Dėl praeities mirčiau,

bet nenoriu to daryt –

šaiposi virvės.

***

Ne per didžiausia

viltis vartėsi vėtroj,

bet paparaciai laukė.

***

Pigios degtinės pranašumai

klykia lyg varnos,

skraidydamos virš sąvartynų.

***

Širdy stumdos

kraujo garų

kraupuma.

***

Varpa, varpa

dangų, dangų

įsiūbuos įsiūtą dangų.

***

Kas atplėš širdį

nuo rytmečio širdies,

tas valdys Dievą.

***

Kas parengė patyčias

iš tuometinio prezidento –

tai rikošetas.

***

Semt paprasto

senėjimu lengviausia?

Nelabai!

***

Tada ji brangi –

vien švelnumus imi

tarsi Visatos viduj.

***

Snaigių snaigytė –

švytim neišpasakytai

užsispyrę.

***

Kam pavyks išraut

iš žvaigždyno ilgesį,

tas varna pabus.

***

Klausyt rytmečio,

tik rytmečio gimimo

tolių įsčiose.

***

Tik dangumi

šią tylą jauti –

vadinasi, tikrai myli.

***

Meilė tiktai danguj,

o ši Žemė dar kol kas

krauju teka.

***

Kam sparnas žydras,

skirki žydrynę, mintis

aukštąsias paliek.

***

Dar vaikšto mintis

kraujagyslėm ankančiom.

Rožės gausmas esi.

Atgal