VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

05.09. Gegužis

Vladislava Kursevičienė

Šėlsta pievose pienės,

bitės dūzgena tenai,

kvepia baltosios ievos,

šlama galiūnai klevai.

Suokia suokia lakštutė

per visą nakt ištisai,

nuo pat ryto kregždutės

skraido padangėj aukštai.

Pažįstamas lig skausmo

aidi iš sodo: "Kukū!.."

 

Kiek gyvybės ir džiaugsmo!

Kiek garsų!

Ir šitiek spalvų!

 

Valsas prie Strėvos

Žodžiai V.Kursevičienės Muzika S.Tamošiūnienės

Kalvos aplinkui, pievos žaliuoja,

O prie pakrančių krūmai, miškai,

Tarsi sargyboj stovi sodybos,

Šviečia iš tolo balti langai.

Priedainis:

Tekėk tekėk, Strėva, tekėk

Per klonius, per mūsų pievas,

Skubėk skubėk, Strėva, skubėk

Ir tegul kvepia tau ievos.

Tėvas mūs upių visų

Tegul tave apkabina,

O prie žaliųjų krantų

Tegul dainuoja merginos.

 

Ten bažnytėlė krante kairiajam,

O prie jos veda seni keliai,

Tiltas per upę vėl atstatytas,

Seniai praėjo žiaurūs karai.

 

Ši bažnytėlė tyliai sapnuoja,

Mena didybę anų laikų,

O jai lopšinę Strėva dainuoja,

Motinos laukia grįžtant vaikų.

 

Branda, jaunystė ir senatvė

Ir vėl susėdo jos kartu:

Branda, jaunystė ir senatvė,

Norėjo pasišnekučiuot,

Nes būna atgrasi vienatvė.

 

Branda pradėjo iš toli:

„Gyvenimas - smagus dalykas,

Plaukai dar nevisai žili,

Pakaušis nevisai dar plikas.

Gerai, kad tavo sveikata

Pakankamai gerai tarnauja

Ir investicijų į ją

Per didelių nereikalauja.

Smagu, gyvenk dar ir norėk,

Duoną kramtyk bei daug mąstyki,

Didžią svajonę dar turėk

Ir pasistenk ją pasivyti."

 

„Kokia svajonė? Tik jauni

Svajoti gali iki valiai, -

Drėbė jaunystė išdidi, -

Darbas tik lieka jūsų daliai.

Sakote: „mes", sakot: „branda"...

Argi kas jūsų pusėn žiūri?

Jaunystei - padeda gamta,

Brandumas - polėkio neturi".

 

„Ko ginčijatės jūs abi? –

Paklausė tylinti senatvė, -

Keliai prieš jūs juk atviri

Ir nesiaura dar prieky gatvė.

Ir mes gi buvome jauni,

Savos brandos kiekvienas laukėm,

Nespėjom mirktelėt, ir jau

Staiga užklupo mus senatvė.

Šis laiko tarpas mums gražus,

Visi darbai jau padaryti,

Gali didžiuotis: aš - ŽMOGUS!

Ir tuo jau viskas pasakyta".

Atgal