VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

05.09. Geradaris

Algirdas Kavaliauskas

Pirmojo pasaulinio karo metu

Į Čivylių kaimą, sako, atslinko maras.

Nelaimė užgriuvo apylinkių namus,

Kaimą, kuriame gyveno Jokūbas, mūsų senelis,

Su žmona Ona ir septyniais vaikeliais:

Antanu, Jonu, Motiejumi, Kastute,

Emilija, Marijona ir jauniausia Zosiute.

 

Senelė Ona, bandžiusi vyrą atkalbėti,

Galiausiai suruošdavo lauknešėlį

Ir išleisdavo žmogų nelaimingiems padėti.

Visuose kaimuose buvo namų,

Kur mirtimi vadavosi daugelis žmonių,

Kai kuriems nebuvo net kas vandens paduotų.

Pagirdyti, griebdavo senelio ranką bučiuoti,

Dievo malonės prašyti, jam dėkoti.

Ir Visagalis leido stipriam vyrui gerus darbus daryti.

 

Vieną rytą senelio skruostai raudoniu pražydo,

Senelė Ona sukliko ir tuoj pat nutilo,

Pamačiusi supratingai žvelgiančias vyro akis.

Kad vaikai neįeitų ir neužsikrėstų, užkabino duris.

Ir tik po kurio laiko, vyro paliepimu,

Sustatė tarpduryje visus savo vaikus.

Zosė su Emilija staiga pravirko,

Vyresni broliai jas greitai nutildė.

Jokūbas pasikėlė ant silpstančių rankų savų,

Ilgai žiūrėjo lyg norėdamas įsidėmėti veidus vaikų...

Ir daugiau šio žmogaus niekas nematė –

Vyrą, tėvą, brolį, kaimyną geradarį

Palaidojo Čivylių kaimo kapinėse.

Su cemento antkapiu smėlio kauburėlis

Puošiasi darželių gėlėm daugiažiedėm.

 

Namas

Mano vaikystės namas

Pažysta mane, nors ir senas.

Jau be langinių, su trūnijančiais sienojais.

Savųjų laukia nesulaukia.

Jis ypatingas, pakeleivius traukia,

Bet jų į vidų nekviečia, nešaukia.

Markstosi žolėm apėjusiais langais,

Sienojai masina prisiminimais.

Tokiai pagundai atsispirt sunku,

Tik visada ateisi ne laiku –

Nekviečiamas esi, būk atsargus:

Nelieski  namo durų – įvirsi,

Įgriūsi – jei remsies į namo sieną.

Tikrai įpulsi, nesiartink per arti,

Juk nežinai kiek iškasta duobių aplinkui namą

Ir ko negailestingas laikmetis pripylė:

Vilties ir ilgesio, žarijų ir nuodų...

 

O namas dairosi, manęs nemato

Artėjančio pro krūmus ir medžius.

Šalia jo gera jausti tuos laikus,

Kai šeima grįždavo laiminga iš bažnyčios.

Matau ji tokį mielą, saugantį prisiminimus,

Pageltusias duris, grąžinusias jaunystėn.

Man prisilietus, durys džiugesiu sugirgžda

Džiaugiasi kaip tėvai šventą rytą,

Matydami sveikus vaikus ir savo namą,

Kuris gerai, ištikimai, ilgai tarnavo.

Dabar jis džiaugiasi mane sutikęs,

Nes žino, kad kiti toli išvykę...

Tačiau senajam džiaugtis jau sunku,

Iš džiaugsmo stogas jam įkrito

Ir sienos nesulaikomai pakrypo...

 

 

 

 

 

Atgal