VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

05.27. Simbolio šešėlyje

Jaunius Augustinas

"Simbolio šešėlyje"

Vai vaikeli,

vai sūneli,

kur tavo kapelis?

 

-Vai broleli

dobilėli,

kur tau gėlelės?

 

-Aš už Tėvynę žuvau,

joje mano kapelis,

joje man gėlelės.

 

Mums aidas -

vien atminties tylos

gūdus ošimas

kalno papėdėje

pilies,

variniu raiteliu

pridengtas veidas ...

 

Atgal