VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

06.03. Senos nuotraukos

Eugenija Burokovaitė-Grobova

Bėga metai, lekia šuoliais...

Vieni kažką dovanoja,

Kiti išpildo mūsų troškimus,

Treti kažką nusineša...

 

Prabėgę metai nesugrįžta

Ir senstame kartus su jais.

Mes trokštam būti reikalingi

Ir senas nuotraukas vartom ilgai:

 

Štai stoviu Nemuno pakrantėj.

Man, baltapūkei, čia treji.

O štai, mokykloje, draugų išdaigos –

Ir skamba klasėj šurmulys.

 

Ir begalė kelionėse vaizdų,

Man sukelia prisiminimų šypsnį

Su meile žiūriu mylimų vaikų

Ir augančių anūkų nuotraukėlių šūsnį.

 

Deja, yra ir sukeliančių skausmą –

Draugų, kurie Anapilin išėjo.

Skaudu, kad tokį trumpą laiką

Lemtis jiems dovanojo.

Atgal