VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

07 20. Dulkės bokštuose

Algirdas Pilvelis

Debesis ošia

po mano rūko vartais.

Tik akustika

sugėrė baltų skliauto

grotų virštonius.

***

Po sniego delnu

tik ne mano šiluma

juodžemį geria.

Išgulėton duobutėn

debesėlis sukrenta.

***

Nuprausęs dulkę

vanduo akmenin teka.

Tarp mano žingsnių

tarpupirščiuos ašara

smiltelėje sudygo.

***

Pamiršta spalva
prasiskverbs iš žibutės.

Tik vėjas lizde

spindulio šaką suka

žiedo lukštui įdurti.

***

Sudilo diena

mėnulio kaktos venoj.

Jau nebe balta

nakties burna paslapčiom

šiaurinę žvaigždę kramto.

***

Sniegą sukramčiau

delno raukšlelių krumpliais,

kol baltai varva

manojo sapno sula –

pernykšte snaige virstu.

***

Į dulkės bokštą

nuogu žingsniu įlipsiu

nakties žvejoti,

reto juodumo vyzdžiu

pasišviesiu sau mintį.

***

Ugnį delnais pilk

į juodą skliauto sterblę.

Anglies geluonis,

prisilietęs prie pirštų,

žaidžia degėsių kvapu.

***

Užgeso oras

vos žiedui nusiritus

nuo balto pūko,

kuris debesy užtruko

truputį atsikvėpti.

***

Metafizikon

įstrigo sapno strėlės.

Vibruodamos,

dūsaudamos nuskrido,

suardė skliauto ribą.

***

Vien žalčio siūlą

delčion įvėrė žvilgsniai.

Pro mano sapno

rimtį prašliaužęs oras

kaktoj bangas sukėlė.

***

Sodinu plauką

ant savo nuogo žvilgsnio.

Žilumas šlama.

Šilkinių siūlų rimtis

žaibo sapną atspindi.

***

Blakstienų skrydis

neaplenkė sekundės,

tik ciferblatas

laiku matuoja mirtį

minties užgožtam rėme.

***

Bemintę stygą

į spindulį įkėlėm,

kol dreba anglys.

Praaušo sparno skrydis

virš bundančių jazminų.

***

Teliūškuojasi

skrisdamas saulės pienas,

sapnuoju garą

debesysna pripiltą.

Iš kur tas juodas sniegas?

***

Uždėjau rankas

ant sapno rievės linkių.

Paglostyt žievę:

šiurkščiausiai nakčiai lemta

po pumpuro sprogimo.

***

Tamsa susprogo

skliautams atrijus žvaigždę.

Šešėlis gęsta

vos tik pamatęs blyksnį

kometos uodegoje.

***

Vaivorykštėje

prisodinau alyvų,

aikštingos spalvos

nebeišgirs kursyvų

įstrižų lašų šlaite.

***

Dainuoja rūkas

ne apie lašo svorį.

Iškilo sienos

nubalintų drobulių

po pragulom miglotom.

***

Vanduo – miglose.

Paklydo mano bangos

po putų burėm.

Paslėps delnų pakrantės

savaitės ilgio randą.

***

Išbrido erdvės

iš debesuoto rėmo.

Spindulių samtis

paukščius susėmė skliaute.

Sukėlė plunksnų vėją.

***

Blakstienos laižo

plieninį grotų stiklą.

Vielinės mintys

supynė svorio rėmą

žvilgsniu išpjautam langui.

***

Paklydo žingsniai

rasotame sniegyne.

Sekundėm sninga,

kai stoviu po žvaigždynu

nuogas mintis išbarstęs.

***

Smilgos kasytes

plėšia pašėlę vėjai.

Laibas žaibas

balina žalzganą dangų –

žvaigždynai virs ražienom.

***

Liūdniausias dūžis.

O akustikos varis

tylą nudažo.

Pirmykštės saulės rykštės

Tas ąsotėlis - prakuros.

***

Žvaigždynas dulka

nuo geizerinių kulkų.

Vanduo apšaudė

ramų, snaudžiantį skliautą,

vėjas pridraskė skiaučių.

***

Ilgesio mėlis

užpylė minties skliautą

tuščiom sekundėm,

subadęs žvilgsnio smėlį

dar neužklojo žvilgsnio.

***

Žvaigždyno kraujas

baltai užpylė vyzdį -

vos išsiritus

kometoms iš nendryno

siūbuot kažkur už Saulės.

***

Išmaudžiau Saulę

baltosios nakties saujoj.

Auksu pratrūko

spindulys pro karštą rūką

ir apalpęs nuvyto.

***

Banga nuvyto

man dar bure netapus.

Sapnuoju sniegą

ištirpusioje smilty

susižvejojęs nieką.

***

Šešėlio ilgį

pasimatuos blakstienos.

Ne žvilgsniui grotas

nupieš rodyklių smilgos

sudrebinusios juoką.

***

Tamsa vibruoja,

virš kiekvienos bangelės

iškilo putos –

rikiuos plunksnuotą orą

žuvėdrai atsidusti.

***

Atsidus sniegas,

vis dar neišsprūdęs

iš mano šalčio.

Tik balto delno lukštas

save į snaigę mėto.

***

Į veido pievą

tik strazdanos snigo.

Bučiavom šieną.

Už šiltos tavo pusnies

drugeliams teks iširti.

***

Smilkinio duobėj

bučiuoju Saulės pėdas.

Šviesos prižiro

į mano žingsnių sniegą

atitrepsėti aušrai.

***

Sapnuoja žvaigždę

tamsiausias Saulės kampas,

paslėpęs spalvą.

Neužmigusios naktys

spindulio dagtį suras.

***

Tamsa per trumpa –

kosmoso nepasiekiu

kometų pirštais.

Žvaigždynas per daug tirštas,

bandau žvilgsniu praskiesti.

***

Banga medinė

dar neužpylė smilčių.

Aušra anglėja,

kol kopos perpranta

netikro vandens mintį.

***

Apvalus dangus –

aš riedu skliauto bėgiais,

parankėj oras

užsiaugino sparnus

mano sunkiui iškelti.

***

Aštrių sekundžių

adatom praskiestas žodis.

Užsiūtą tylą

subadė laiko ylos –

galės raidės alsuoti.

***

Debesis uždus

vos išsiritus snaigei.

Varveklio dūris

į jautrų skliauto plautį –

ir vysta šalčio oras.

***

Akmuo nuvyto,

kai aš sutrypiau smiltį.

Gležnus daigelis

kietą pilkumą laiko

ant požeminio kraigo.

***

Perkaito mintis

vos man užkūrus sniegą.

Praaušo tamsa

žvaigždės sielą nutvėrus.

Snaigės varva iš nieko.

***

Raukšlėtos tiesos

mėnulio kaktą rauko.

Baltai galvoja

naktinis Saulės randas

apie rytojaus mintį.

***

Raukšlėtas rytas

dar neišsiritusiam

pavasariniam

manojo sapno ritmui

parinko šviesų lukštą.

***

Nuskintas sniegas

nuo mano balto delno.

Varveklį gersiu

vaivorykštėj nutupdęs

kiekvieną šalčio mintį.

***

Atšalo šiurpas,

sudrebinęs kiekvienos

aušros gimimą.

Iš debesų šulinio

atsigeriu švelnumo.

***

Švelnumas lieja

prisilietimų mirtį.

Šalčiausias delnas

pridengė odos rimtį

raukšlėtos tiesos oru.

***

Neišfiltruotų

seilių monologuose

išgirdau purslą

išsiritusio žodžio

iš tyliausių pelenų.

***

Plunksnelės žiba,

vietoj sparnelių peiliai.

Debesį kerpu

neišgaląstu skrydžiu.

Pats save sudalinu.

***

Supyliau džiaugsmą

į jazmino rieškučias,

subėriau spalvą.

Toks baltas alsavimas –

kiekvienos šaknies gausmas.

***

Gaudžiančią šaknį

basomis pėdom girdžiu.

Ką smilčiai sakė,

vašku neužrašyta

ant mano korio dugno.

***

Suskambo siūlas,

vos tiktai įsipyniau

stygas į plaukus.

Ne vėjui groju bangą

pamėgęs svaigų aukštį.

***

Nė vienas sapnas

sujudėti neišdrįs,

kai akmuo noksta

juodam žaibui blyksčiojant

po šviesiom Saulės kojom.

***

Nunokęs rūkas

išgėrė Saulės sielą.

Koks pilnas lašas

šiltų savaičių sniego,

pavirtusių į pieną.

***

Kurapkų šienas

užklojo mano pievą.

Aš plunksna žydžiu,

rudumą pasidėjęs

po šaknimis snapelių.

***

Pelenų skrydį

snieguoto plauko dūris

staiga nutraukė -

vos Saulei išsiritus

iš strazdanotos jūros.

***

Nuvyto sniegas

vos prisilietus gėlei.

Išdegins spalvos

šalčiausią Saulės strėlę

skaidriausiais debesėliais.

***

Žuvėdros sapną,

įpintą į sonetą,

baltai nuspalvins

išsiravėjęs smėlis -

be smilčių likęs sniegas.

***

Nepraregėjo

kol kas nė vienas dūris.

Rodyklių venoms

bukas spyglys paskirtas –

sapnuoja laikas mirtį.

***

Medus įkopė

į gintarinį laiką.

Korys netiksi,

lipnumą paskandinęs

su nuometais bevaikiais.

***

Tamsa užgniaužta,

kol užsimerkęs veidas,

blakstienos lūžta.

Nesugipsuosi žvilgsnio

pasąmoniniais  dūžiais.

***

Sukūriau juoką

iš drebulės drobulės,

suaustos žievės.

Šaknų plaukai padrikę

karstosi po velėnom.

***

Žolė sapnuoja

juodžiausią smilčių gylį.

Šviesa retėja

vos išsiritus kurmiui

iš po šaknų nendryno.

***

Į nendres klojau

savo tiesiausią mintį.

Vanduo neprašytas

išskalbė žodžio rimtį,

kol aš žingsnius nuploviau.

***

Juodmargė aušra

pritrupino boružių

į pumpurėlius.

Žalių daugtaškių prisės

vos tik nutūpus vėjui.

***

Nuvilko sniegą

baltais žvaigždės dantukais

sugižęs skliautas.

Jau nebepasitenkins

baugščios aušros kirptukais.

***

Šviesiausias virsmas

žvaigždyno giesmę pila

į mano sapną.

Pražydusios alyvos

kvapniausią šaknį pina.

***

Nepastebėtas

dar delno raukšlės tirpsmas.

Sutekės mintys

į nemarų sklidinos

žaibų kaktos švelnumą.

***

Naktis pasklido

po šviesų mano tūrį.

Tamsą sugėrė

praviros sapno akys,

kol ritos lukšto rūdys.

***

Kryžkelės randas

ne mano delną pjauna.

Medinės maldos

užpildė tuščią kalną

žaliom pumpurų šukėm.

***

Sudužo sniegas,

vos tik užmyniau žvaigždę.

Per aukštas žingsnis –

mėnulis liečia pėdą

baltuoju savo vyzdžiu.

***

Ne mano vyzdys

vien į mėnulio spalvą

suguldė rūką,

kol šalto vėjo šuoras

prakirto baltą drobę.

***

Siūbuoja smilga

ant mano žilo plauko.

Sudilo žodis

vos man pražiodžius tylą,

erškėčio spygliais grįstą.

***

Sušluoti žodžiai

pralaužė kampo tylą.

Mojuoju toliu.

Nukirpęs sparną žilą

tapau bedvasiu moliu.

***

Sulūžo ugnys

krešėdamos nenoriai.

Pelenuos plaukia

drovus šviesos raudonis.

Pilkai svajoja dulkė.

***

Drumzlina šalna

per šviesą rūką suka

į sniego dulkę,

išartą iš mėnulio

skaidraus varveklio dūriais.

***

Slidžiausias žvynas

krantinės rėmo

lukštą ledu užklojo.

Ražienos jau apsupo

pernykštį šiltą rūką.

***

Sapnus sušlaviau.

Plaštakės baksnoja.

Mojuoju tamsai -

nuogiausios žvaigždžių vėlės.

Linkčioja žaibams dėlės.

***

Susėmiau galvą

ramiom delnų rieškučiom.

Sunkiausia žilė

niūrios tiesos pribarstė,

įplieskė karštį.

***

Odinės mintys

pripildė delno svorį,

tiesom raukšlėtom

nulipdė korio tylą

minčių drevės tamsybėj.

***

Karūną delnui

uždėjusi boružė

guviai kopia sau

lyg daugtaškis raudonas

per delno pievas, klonius.

***

Aukščiausią žiedą

skinu nuo skliauto koto.

Kometom sninga

į mano nakties knygą.

Žaibams teks ją skaityti.

***

Dovanos dulkė

šilkinį nemarumą.

Kol smiltys smilksta,

aš pėdas pasišildau

prie juodo skliauto dugno.

***

Bekvapis žiedas

sprogdina mano lukštą.

Pumpurų svoris

įlenks žaliausią tiltą,

srovenant mano žvilgsniams.

***

Bemiegės bangos

plaka žiliausią purslą.

Bedugnės pirštai

tylią naktį atskuba

kopų klavišais groti.

***

Dryžuotas šienas

įkalino vasaros

sienų karštumą.

Rėmina mane saulė

ražienų adatomis.

 

Poetas ieško rėmėjų Tanka parengtai knygai išleisti, o taip pat vertėjo į japonų kalbą.

Atgal