VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

07 27. Šalele mano

Algimantas Daugėla

Šalele mano,

Nebuvai taip niekad

Politikų nuvarginta ir

Oligarchų prislėgta.

Nors SAUSIO TRYLIKTOJI,

Rodos, buvo tiktai vakar,

O šiandien vėlei

Kitažemiams įkeista.

Klaiku žiūrėt,

Kada dėl aukšto posto

Aukotas milijonas,

Paskolintas iš FSB.

Palūkanų jie gali

Net su tankais atvažiuoti,

Ir kur šalele dingsi,

Jau patirtis yra.

Juodžiausias melas

Aukštoje tribūnoj,

Jau tapo geležine taisykle.

Ir kur tiktai beeisi-

Vis biurokratai ir korupcija;

Neduosi - negyvensi,

„Atsidėkoti“ reik visur.

Tai ar ne laikas, žmonės,

Vėlei susitelkti

Kaip tomis SAUSIO DIENOMIS,

Apginti mylimą šalelę -

Dabar jau nuo savųjų,

Kaip baisu!

***

Aktualijos

Protingo vyro būta,

Kurs pasakė:

Jei leidai užsiropšt

Vienam ant sprando -

Nežiopsok,

Nes jau eilutė susidarė,

Ir teks tau asilo dalia

Nešioti kitą,

Tik ne savo.

Jei būsi tvirtas ir budrus,

Laiku numesi

Šitą naštą,

O dar geriau -

Neleiski niekada,

Kitam sėdėt ant

Savo sprando.

Taip buvo

Vytauto garsiais laikais,

Ant sprando LDK

Juk niekas nesėdėjo,

Ir mūsų sostinės sava,

Nei vienas kitažemis

Neminėjo.

Praėjo garbūs

Tie laikai,

Beliko vien tik atminimai.

O mūs žemelę

Metų daug engė,

Trypė, kas galėjo.

Galiūnų būta daug ir

Įvairių:

Vieni brutalūs -

Priešai atviri,

Kiti apsimetė draugais,

Mat, tvarką jie atėjo padaryti.

Tik tikslo būta vieno čia -

Žemėlapį savaip

Pasitaisyti,

O kiek prisikentėta,

Kiek aukų, ir

Kartais jau atrodė -

Kad iš naujo nepakilti,

Bet žodis LAISVĖ

Buvo toks svarbus

Ir toks galingas,

Nes jį tauta visa

Vienu balsu pasakė.

Tauta beginklė,

Bet drąsi.

Ji laisvės dainomis

Šalelę išvadavo.

Todėl dabar

Budriems reik būt

Ir išdidiems,

Juk jau ne vienas

Mums į sprandą

Žiūri.

Atgal