VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

07 29. Susisaistymai

Algirdas Pilvelis

Man dabar sunku

išgavo mirtis žaizdas,

randai paberti.

O kaip gyventi regint

aukščiau šiek tiek nei skliautas?..

***

Varna sulesta

juodžiausią naktį guodžia

suaustos plunksnos

žibuoklės pasijuokia

lyg spalvos būtų girnom.

***

Pasaulio girnos

ašigaliuose klupi,

į žemę trinas

skliautuose gimę erdvės –

taip įžiebiu žvaigždyną.

***

Juodžiausias smūgis

įsikalė sienose

pakasyk tamsą

galvom aštuoniom

Vėl išmargintom bundant.

***

Vėjuota kakta

raukšlės – voro kilpomis

jūros graviruotos

dugne minčių įplyšusių

dangun latakais stiebsis.

***

Išminkiau aušrą

apsikabinęs molį

suku plakimą

besiplakančiu oru

per skersą gatvės drobę.

***

Apsalus laikui

ne veido kaukė laukė –

šypsnys užmautas

žvaigždynais apsitraukė

lyg tamsos būtų girtos.

***

Manim nulijus

lašelis klumpa girtas

sausra įtrūko

po gluosniu vėl pravirkus,

įrėmus manin rūką.

***

Sapnų kreida vis

man iš nakties iškrinta

kažkaip skausmingai

į nuogą mano drobę

vėl nemiga sukrinta.

***

Panižus tamsai

gal titnagu nubrozdint

ramiausią naktį

išdraskius vyzdžio šviesą

apsikabint blakstienas.

***

Apie kritimą

suburčiau vėtros skrydį

krypties nerasiu

kur paguldyti mintį

pasigimdytą burės.

***

Suvokia balsas

tylos skendimo griūtį

į griausmo liūtį

vėl burbulas įtrūko

papylęs juodo rūko.

***

Dangus apgautas

juodais dantim apgaubtas

klevai atkando

sparnus sultingo skliauto

kraujuojančio į jausmą.

***

Išgrįsti drįsta

akmuo savim buvimą

po žingsnio mostu

užpylusiu vėl gryną

pėdą ašaroj praustoj.

***

Nuskintas siūlas

nuo voro gyslų tilto

vanduo ištino

dar neišgėręs žingsnio

neįmerktų bridimų.

***

Akmuo kiekvienas

vilnelėj išsilygins

šlifuoja purslas

neįperkamą gylį

žeberklais išskaptuotą.

***

Rūškana ranka

ne mano glosto naktį

juodžiausios rakštys

varvekliais prisikapstė

aukštį prisijaukinę.

***

Žaibu nudažo

jau valandą permestą

per rožės spyglį –

spalva rūku sugelta,

išsisijojus rimtį.

***

Sunkiausias dūmas

pridurtas man prie kūno

adatų nykščiais

apsižiedavęs krūmas

bus padegtas – pernykštis.

***

Akustikoje

išsibarsčiau per naktį

mane surinko

šviesiausių šukių dagtys –

gal tapsiu saule girtas.

***

Nukirsta aušra

spindulio stygą ruošia

priverta tamsa

žilumais pasipuošia

išgrotos plauko grotos.

***

Praskyrus griaučius

atgal kritimo ieškai

per ilgą žingsnį

gražiausios naktys – sūriai

suvystytos sugūra.

***

Ištarti žodžiai –

bangų, baugu – sūroki

vėl ištrėmimai –

Uranas virš Uralo

išnokus posmui šoka.

***

Aikčioja sniegas,

bet jojam gilyn dviese,

ilgesį skinam.

Žingsnis mums skirtas imas

slyst net klampiausiuos tirščiuos.

***

Apgręšiu sniegą

bus atbulas tirpimas

nebetilps baltas

net į mane kritimas

raštuotųjų jazminų.

***

Dresuoju laiką –

lai netiksi jazminai,

mintis nevysta

užkonservavus būtį

sūriais ašarų tirščiais.

***

Vėl dugno spjūvis

vėl prislėgimo jausmas

raukšlės nečiuopiu

gal gausiu maro raukšlę

akmenų delne sutikt.

***

Nukirpta goda

vis gręžia mano drobę

ašara pilkšva

pasiskandina grobį

nesumedžioto laiko.

***

Skalauju dieną

dar neišbraukęs tiltų

iš plunksnos žingsnio

vienu žodžiu nuskinto

kad tiesą pasimerkčiau.

***

Savaitės tiesą

brūkšniu vienu išdaušiu

vėl dreba šukė

pajutus smūgio šviesą

ant savo juodo kiauto.

***

Vainiklapiuose

įpintos gėlos žalios –

sugeltos vapsvos

savoj spalvoj prigėrė.

Tušti žiedai plaks smėlį.

***

Užmerktom naktim

pusiaudienis iškirptas.

Šukėje pjūvis –

ne spjūvis skausmui skirtas.

Apsikabina kulką.

***

Godų pilniausia

diena skalauja sieną.

Akustikoje

brandinsim kurčią šieną

prigėrusį iš venų.

***

Žievėj drebi tu –

į saulę pilam nuodus,

Velykų aušrą.

Apsipilame godžiai

į ežerą sutirpę.

***

Tirpina skruzdę

skliute išskydęs svoris.

Pajėgiu moti

Besparniu vyrių noru,

Prakalbint takų stiklą.

***

Stiklu kvėpuoju –

Koksai lietus bebriaunis...

Tupdysiu mostu

juodžiausios jūrų varnos,

įrėminančios mirtį.

***

Merkiu slidumą

kalėjiman aliejaus.

Mintis klampina

sparnus besielio vėjo

ir vėl aš – aukščio mėnuo.

***

Temperamentas

neiškastų žemynų

žaizdom sudyla

vulkaninių kalnynų

plikytų žemės syvais.

***

Kosmose – dryžis

ir išbraukiu žvaigždyną

iš gulsčio laiko –

taip slegia iš jurgino

išbridęs dieną vaikas.

***

Vanduo – išskintas.

Vibruoja valo plaukas.

Pražilęs tvaikas

apkartino žlugimą

dar neišgerto glaisto.

***

Vėl dangus keblus

pamausiu savo žaizdą

nusivarvėti

į tuščio skliauto raistą

išsitaškyt buvimu.

***

Ne savo būtį

rakina prie žiedyno

pumpurui nirus

užčiuopsiu savo žvyną

apakintą žvaigždyno.

***

Vaivorykštinės

kas antro kapo žolės.

Trapiai linguoja

sutirpęs žolės svoris

virš pakastų alyvų.

***

Jazmino vynas

per baltas mano žvynui

prigėrė žiaunos

tik būtojo plaukimo

srovė nebeišgriebia.

***

Diena pumpuoja

save į vakar laiką.

Prisisumuoja

žvaigždė prie savo vaiko

per aukšto žvelgt rytojun.

***

Iščiulptas vėjas

beždžionėmis mosuoja

atpūstas laikas

lekuoja prisimerkęs –

vėl Afrika bevaikė.

***

Pasikinkytas

jauniausio griausmo dūžis.

Suvytos tylos

apkutino besaikį

erdvinio korio tūrį.

***

Geluonims lūžtant

pilni koriai buvimo.

Aštriausiai limpa

prie sparno skaidrus dūris

užnuodyto lipšnumo.

***

Lipšniausias guolis

išguldė sapno dryžį.

Įbrėžtas miegas

nebegimdys alyvų

vaivorykščių arimams.

***

Linkstantis guolis

apsikabina naktį

bekraujais pirštais

nutūpęs delnas guodžia,

nurodo kryptį žodžiams.

***

Kamienus žiedžia

užrauktos sapno rievės

putoja snaigė

apsikabinus pievą

įsikalbėtam šienui.

***

Man venoj – šienas,

per sausas plaukia dūris

į melsvą šviesą

neprasismeigus jūra

susivelia į tiesą.

***

Nuo ugnies bėga

žolės prarytas rytas

šaknelių alky

virpsmų vėl surakintas

juodžiausiam dugno skrydžiui.

***

Nuogumas tolių

saulėgrąžom mojuoja.

Auksinis žaibas

ištaurins nusiskintą

avarinį augimą.

***

Įaugo venos

į riedulių slinkimą

pro vikšrą šliaužia

sunkaus akmens braukimą

iš minų ašarotų.

***

Prisegu kaktą

Prie mėnesienos baugščiai,

negirdžiu nieko

kai plevėsuoja paukščiai

į skliautą užrakinti.

***

Papunkčiui suriš

kiekvieną ausį juokas.

Nepadiktuotas

dar jausmo skausmas juodas –

pačiam teks spalvint mirtį.

***

Išbraidžius cukrų

spalvoj nuskendo žingsnis.

Saldžiausią mirtį

reik išsijoti pinklėm

vorų pagalvės oro.

***

Plastmasė pina

dirbtinį mano žiedą

jazmino šaknį

užpylęs delčios pienu

nebegražins man sienų.

***

Rūšiuoju sienas

kiekvienoj smilgoj – šienas

išgriovęs rėmus

iš pilko akmens pieno

burnos sunkiu išgerto.

***

Ašakas skliauto

šakos nuogumas bado

sunkiasi sulos

iš gintarinio rėčio

pakasius saulės mintį.

***

Man nusisukus

pelėj pilkumas gimsta

į vyzdžio karą

įmontavau kailiuką

propeleriais genėtą.

***

Išgertas lukštas

ridenamo arbūzo.

Sprangiausias guzas

užkimšo vyzdžio skylę

nunokusiais skilimais.

***

Įsuktas varžtas

į ežeringą mintį

raidynas sunkias

į užburtąjį dugną

pasisodinti grožio.

***

Apsikabintas

kurčiausias oro žodis

vibruoja plaukas

po stygų miško kojom

šaknelės iškankintos.

***

Delnai nublukę

švelnumui sniego moja.

Jei būčiau koja

įgelčiau baltam svoriui

sušalusiuoju moliu.

***

Dirželiai tankūs

kamienus smilgom mina

susidubliuoja

plonumas sulos vyno –

ir vėl išgėrėm žievę.

***

Sula išgerta

dantim pavasariniais.

Genys į galvą

įkals nakties buvimą

per tamsų mano minčiai.

***

Naktis apkramtę

aušros šešėlio mirtys

išgimdė sėlius

iš bundančiosios rinkės

suriesto medžio svorio.

***

Kilnoja sniegas

balčiausią pūgos linkį

virš mano šalčio,

kurio jau nieks negydo

varveklių nubudimais.

***

Ledynas nyksta

sulūžus ledo pirštui

po mano plauku

apsimetančiu stogu

kad tik greičiau sutirpčiau.

Atgal