VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

04.30. MYLĖKIME

Kęstutis TREČIAKAUSKAS

 
Jei meilės jausmo niekad nepatyrei,
Tai gal tuščiai ir gimta, ir gyventa.
Šis laimės jausmas begaliniai tyras,
Nes meilė mūsų amžinoji šventė.
 
Mylėkime ir būkime laimingi,
Nes visa kita tuščia ir nemiela.
Tegul Amūro strėlės nuolat sminga
Į mūsų trokštančią ir geidulingą sielą.
 
TIK DIAGNOZĖ
 
Dievas rūstauja ir proto jau neduoda.
Nepasitikime netgi savimi.
Iš patrankos šaudome į uodą,
O drakonas spjaudos ugnimi.
 
Prieš save sukėlę kovą aršią,
Kaltinam pasaulį nedorai.
Mes, kaip tie neatjunkyti veršiai,
Lyg ne žmonės. Tiktai padarai.
 
Jau ne kartą pragare nudegę,
Jo idėjom pasikliaujame  toliau.
Reikalaujame meduolio ir pyrago.
Ar dar gali būt kas nors kvailiau ?
 
Partija - ne proto bastionas.
Tai tik diagnozė. Tik liga.
Ten, kur ima veikt gaujos "zakonas",
Ten nėra pradžios. Tik pabaiga.
 
Nupirktais liežuviais staugia melas.
Kam tas protas. sąžinė, širdis ?
Pseudolaisvė. Pseudoidealas.
Kas greičiau pasaulį suardys ?
 
Atgal