VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

05.02. KODĖL ?

Kęstutis TREČIAKAUSKAS

 
 
Kodėl numirti turi, kad suprastų,
Kad buvo jis ne šiaip, ne šiaip žmogus,
Kad stengėsi pakelt sunkiausią rąstą,
O gal per daug jau buvo mandagus.
 
Be triukšmo, be jokių skandalų dirbo.
Dėl Lietuvos. Tikrai dėl Lietuvos.
Pureno jis tėvynei laisvės dirvą.
Nepaisė, kas ką apie jį sakys, galvos ...
 
Taip, kas nenori, tas ir nesupranta.
Tas tyčiosis ir tik piktai įžeis.
Ir rankom mosikuos į kitą krantą,
Darbštuolius išvadindamas ožiais
 
Atleisk jiems, Viešpatie, nes jie nežino,
Už ką jie pyksta, šmeižia taip piktai.
Bet protai nuopelnus ir darbus pripažino.
Tik jis nepadėkos jiems jau už tai.
 
Jis jau išėjo. Jis jau mus paliko.
Tėvynei liko vien geri darbai.
O mes ar gerbiam vardą kataliko ?
Jei šmeižiam mirusiuosius ? Gal ir ne labai..
Atgal