VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

05.15. ŠECHEREZADA

KĘSTUTIS TREČIAKAUSKAS

Šecherezada, dienąnakt klausyčiau

Tų tavo pasakų, tik sek jas, nesustoki.
Siužetai jų, ar tyčia, ar netyčia,
Taip suraizgyti, netikėti ir keistoki.
 
Gyvenimas - ne pasaka. Bet tu patirti leidi
Minties pasaulio grožį stebuklingą.
Pamiršę šio pasaulio rūstų veidą,
Gyvenam pasakoj ir nieko mums nestinga.
 
Čia mes atokvėpį, naujų jėgų surandam.
Ir tvirtesni iš pasakos sugrįžtam.
Nors širdyje visi nešiojam randą,
Tačiau be pasakos prarastume ir ryžtą.
 
TAI NE DIDAKTIKA
 
Kabom ant plauko,
Kybom ant siūlo.
Niekas nelaukia,
Nieko nesiūlo.
 
Patys mąstykim,
Kaip nekyboti.
Ir pamąstykim,
Kur mes riboti.
 
Tai ne didaktika.
Tai - įspėjimas.
Keiskime taktiką.
Prastas ėjimas.
 
JOKIO KRIMINALO
 
Jokio kriminalo. Viskas juk parduota.
Už kiekvieną daiktą net po litą duota.
 
Kilimai, skulptūros, baldai ir vitražai ...
Litą sumokėjęs, kas tik nori , veža.
 
Lietuvą išmokom išparduot už litą.
Pėdsakų nelieka. Juk lietaus nulyta.
 
Nieko prokurorai padaryt negali,
Net jei ir už eurą išparduotų šalį.
 
Kol baudos Temidė niekam neišrašė,
Nežiopsokit, ponai, pirkit ir už grašį.
 
Kai nebus ko pirkti, tfu tfu tfu - parduoti,
Gal pradėsim dirbti ir tėvynei duoti ?
 
ARKLY, AR TU DAR REIKALINGAS ?
 
Taip stengiasi arklys valdžios vežimą
Ištraukt iš liūno ir gilios duobės.
Bet asilai jam siūlo savo žymą:
Būk asilas, tada ir jie padės.
 
Dabar, matai, esi tik populistas.
Gal apskritai tu netgi ne arklys.
Tik asilai politiškai neklysta,
Todėl į arklio mėšlą jie nelįs.
 
Jų ėdžios visad su kaupu pripiltos.
Neragina jų niekas botagu.
Todėl netenka skaudžai nusivilti.
Tegul arkliai ir stengiasi. Tegu.
 
O asilams garbė ir pritarimas.
Jų ausys viską girdi .O arkliai.
Ilgai netrauks, nears juodų arimų,
Kai odą jiems nulups, užkas giliai.
 
Jau net herbe arklys vertės neturi.
Tai atgyvena, Tai tik praeitis.
Todėl ne jam paminklą ir sukūrė -
Ne Vytį, o kalvelę pastatys.
 
Arkly, ar tu kam nors dar reikalingas ?
Ar neši narsų raitelį, arkly ?
Vien asilai. Tik ausys. Proto stinga.
O tu be raitelio. Tu nieko negali.
 
Tai gal į herbą asilą įkelkim ?
Nes asilams jo uodega neklius.
Ar jam tarp kojų ją įsprausim, ar iškelsim,
Visiems patiks. Juk savas. Ir kuklus.
 
Atgal