VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

05.30. VISI PAMIRŠTA VISKĄ

 

KĘSTUTIS TREČIAKAUSKAS
 
Suinteresuotumas čia įveltas ?
Tai kaip įšgirst teisybę tu tikies ?
Svarbiausia buvo pasakyti - kaltas.
Jokių įrodymų daugiau nebereikės.
 
Pagriebs žiniasklaida, pikti liežuviai.
Ir tol skalambys, kolei nuskandins.
Nors nieko neįrodyta, bet žuvęs.
Ir nusigręš visi. Ir nebegins.
 
Kai "klanas" reikaliuką bus sutvarkęs,
Tas nekaltai apšmeižtas nerūpės.
Juk bandė aiškintis. Jie tiktai "darė tvarką."
Ir vėl "darys" tą "tvarką". Iš akies.
 
Nes "savas" biznis visada svarbiausias.
Jei kas trukdys, be vargo sudoros.
Nebijo, nors ir išlenda jų ausys.
Visi pamiršta viską po audros.
 
PRARADOM ELITĄ
 
Išboginę litą,
Praradom elitą.
Nes kriuksintis tvartas
To euro nevertas.
Net litas daugoka
Mokėt už prasčioką.
Neturim elito. Neturim. neturim.
Į kriuksintį tvartą tik spoksom, tik žiūrim.
 
KAIP NUKIRSTA GALVA
 
Kaip nukirsta galva, kol sąmonė užgęsta,
Dar mirksnį regi žemiškus vaizdus...
Kodėl mes imam taip savęs nekęsti,
Kad priešą teisinam, nes priešas išdidus ?
 
Kaip greit pamiršome aukas gulagų.
Sušaudymus. Ir tremtį. Melas tik.
Ne atmintis mus. Mus abejingumas slegia.
Tu, nukirsta galva, prieš amžinybę pasvarstyk.
 
Žinok, vagies, melagio ir žudiko
Joks auklėjimas, atgaila nebepakeis.
Jie tik aukos šaipydamiesi tyko.
Nes užtarėjų ras visur. Visais laikais.
 
KO PYKSTAT ?
 
Tik dilgėlės, kiečiai sužėlę.
Čia raganos kels vestuves ?
Man gaila tavęs, tėviškėle,
Drugeli, man gaila tavęs.
 
Žiogai jau seniai nesmuikuoja.
O erkės vis minta krauju.
Kai virusas įkelia koją,
Netruks ir bacilų naujų.
 
Žmogus jas kaip svečią sutinka.
Jo "verslas" kaip reikiant klestės.
Ko pykstat ?Tiesa nepatinka ?
Nenorit prarast savasties ?
 
UŽUOT SUTARĘ
 
Nugriaunam rūmą,
Statom tualetą.
Ar už orumą
 Šitiek sumokėta ?
 
Kai diplomuotą 
Keičiam į beraštį,
Tai mums neduota
Išeitį surasti.
 
Užuot sutarę,
Spjaudomės ir kandam.
Paskelbę karą,
Sau tik priešą randam.
 
O kai neklausom proto,
Tik kvailėjam.
Kol nesukišome visų už grotų,
Kraują liejam.
 
"MES SUSIRŪPINĘ"
 
"Mes susirūpinę !" "Mes susirūpinę !"
Klykauja sotūs ir riebūs tipažai.
Badui įveikti numeta trupinį,
Džiaugias, kad rūmai ir snukiai jų gražūs.
 
Šliaužia Nordstrimo dešra į Vakarus.
Viskas į Vakarus. Šliaužia ir šliaužia.
Šiandien tik šaudo. Šiandien jau nekaria.
Ir į saugiausius tinklus įsilaužia.
 
Kai "Barbarosą" nunešė Stalinui,
Hitleris gal dar nebuvo net matęs?
Puikiai Europą sudirbo, nualino.
Ir "sukultūrino". Rusiškas matas.
 
Bezda politikai. Lopetom auksą
Krauna į rūsį - kišenėj jau netelpa.
Puikiai užnuodija. Valią sukausto.
Nieko. Prieš mirtį dar gausite ... pašalpą.
 
Atgal