VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

06.08. GAILA ...

KĘSTUTIS TREČIAKAUSKAS

 
Nesvarbu ką kalba Prezidentas.
Šunys visad ras už ką aploti.
Neatšimpa jų liežuviai, dantys,
Nusišėrusių ir tų, kurie kudloti.
 
Tų, kurie ištikimai tarnauja.
Už paglostymą ir numestą kaulelį.
O kai nudvesia, nusiperka sau naują -
Šeimininkas pats aplot negali.
 
Tai ištikima šunų ruja atlieka.
Išdresuota. Vykdanti komandą.
Žmogui nieko tikra nebelieka.
Jis visur tiktai lojimą randa.
 
Prezidente, man ne Jūsų gaila -
Į bedugnę ritas Lietuva.
Silpnesni jau ima keisti kailį -
Lyg žmogus. Bet loja. Kaip šuva.
 
TUSKULĖNAI
 
Ant koplyčios pilkapis supiltas.
Jo viršuj liepsnoja karūna.
Čia sušaudytos tėvynės laisvės viltys,
Čia numirusi negimusi daina.
 
Tuskulėnai. Vilniaus Tuskulėnai.
Kiek jų Lietuvoj, aplaistytoj krauju ?
Tai ne Žalgiris. Bet tai ir ne Pilėnai.
Tai tik pėdos žmogžudžių naujų.
 
Apsiskelbdami vaduotojais ir broliais
Plūdo čia žudydami visus.
Ligi šiolei jie vaidina savo rolę.
Ir kiekvienas rėkia: aš teisus.
 
Aukos jų angies liežuviais tiki.
Taip  ir keičias kartos po kartos.
Žudomos ir ujamos ne pirmą sykį,
Vėlei genocidą pakartos ?
 
Tuskulėnai. Vilniaus Tuskulėnai.
(Nuorūkos. Alus. Invaziniai keiksmai ...)
Guli tyliai aukos po velėna.
Kas čia tyčiojasi, krykštauja linksmai ?
 
NERŪKYMO DIENA
 
Ryt vasara prasideda. O šiandien pasaulinė.
Ar žinot kas ? Nerūkymo diena.
Graži intencija. Bet pasekmė - nulinė.
Gal vien tik dieną skelbti negana ?
 
Gal kokią premiją reikėjo skirti ?
Metei rūkyt - ir še tau pinigų.
Bet rūkantys sau patys perka mirtį.
Lai patys perka sau . Lai perka sau. Tegu.
 
O gal nerūkymo diena paskirt ne dieną ?
Gal bent savaitę, mėnesį, metus ?
Tai nieko nepakeis. Rūkys visviena.
Kol nikotinui protas pakantus.
 
Jokia statistika rūkalių neįtikins.
Net vėžio ėdamas jisai nepripažins,
Kad pagaliau ir rūkymo žala jis tiki.
Rūkys, net jei jaunystę sugrąžins.
 
Tai taip giliai galvoj užprogramuota -
Kaip ir narkotikai, lošimas, svaigalai ...
Greičiau išauklėsime asilą ar begemotą.
O žmogų auklėdami klysitame giliai.
 
TIK RUSENTI IR ANGLĖTI
 
Kodėl apsnūdusi diena,
O naktį nesimiega ?
Mat blakėms kraujo negana.
Tai alfa ir omega.
 
Kas turi - dar daugiau pridės.
Atims iš bėdžiaus lazdą.
Priskreto šiknos prie kėdės.
Ar vėliavos čia plazda ?
 
Atsikvošėk. Tai skudurai.
Nešvarūs ir skylėti.
Tik viena mokame gerai -
Rusenti ir anglėti.
 
Kai smegenys tik stimbury,
Tai atrofuojas galvos.
Tada nesąmones kuri,
Nes rūpi tiktai spalvos.
 
Trijų jau niekam neužteks.
Sumirguliuos sptynios.
Ir šunys Nemuną išlaks,
Nes nebeliks tėvynės.
 
Net ir atbėgėliai nuskuos
Per nuniokotą šalį.
Istorija nugrims rūkuos.
Net ji išlikt negali.
 
SVETIMAS DARŽAS
 
Tą daržą svetimą aš sau nusižiūrėjau
Ir iš bobutės nusigvelbt norėjau.
Bet ta kvailė pakėlė andaroką-
Ne, ne . Aš čia auginsiu sau buroką.
Pasėsiu krapą sau ir dar gėlytę,
Kadais juk sumokėjau pundą litų.
Prie pensijos prisiduriu ir nemirštu iš bado.
O čia, matai, kaimynas atsirado.
Ištrauks man iš burnos net kąsnį paskutinį.
Neatiduosiu, nors delnai sutinę.
Aha, nenori atiduot gražiuoju ?
Tai aš iš kito šono atvažiuoju.
Ir paskelbiu, kad aš mačiau Hamasą,
Kuris darže tos bobos bombą kasa.
Subėgo šimtas išminuotojų į daržą
Ir bobą taip suvystė ir suvaržė,
Kad ji prie daržo nepriėjo nė iš tolo.
Ką boba ės ? Gal žolę nuo atolo ?
O pirmininkas sąskaitą išrašo
Ir savo algą apmokėt paprašo.
Už ką, už ką mokėt ? Bobulė klausia.
Bet greit jos senos akys apsiblausia.
Negauni nieko, bet turi mokėti.
Turi, nes tamsta ... tamsta kolūkietė.
Už žemę. Ir už šiukšlių išvežimą.
Už viską. Ir infarktas bobą ima.
Trejus metus veikiau, bet niekas neišmano,
Kaip bobos tos atsikračiau. Ir daržas Mano !
 
BAKTERIOLOGINIS DETEKTYVAS
 
Žudymui bakterijos ir virusai - nu, nu !
Bet laboratorijos kaip niekur nieko kruta.
Kokiame pasauly gyvenu ?
 Kaip suprast jo dvylipumą,žalia rūta.
 
Juk visi apsimeta kvailiais.
Jokios kakos čia nėra. Tik caca lialia.
Ne, to ginklo biologinio neleis.
Baus už tai šikšnosparnį, kumelę.
 
Ir tiesos viešai neišplepės.
Jeigu mokslo korifėjaus nenupirks, jam amen.
Mulkiams tikras karas nerūpės.
O jei kam parūps - išlėks per kaminą.
 
O laboratorijoj - kapų tyla.
Net septynios spynos į saugo rimtį.
"Pėsėo" juk stebi. Ne akla.
Ir valstybių vyrai "susikrimtę."
 
Vėl komisijos. Vėl svarstymai. Vėl klaus.
Ar tas virusas "iš turgaus" ? Ar "ištrūkęs"?
Dar pridėkim prie biudžeto nekuklaus.
Šnipštas bus. Pasaulis "nusirūkęs".
 
POSĖDIS PRIEŠ PASAULIO PABAIGĄ
 
Labas, šimpanzės, gorilos, makakos.
Pradedam posėdį. Žvėriškai svarbų.
Šiandien darbotvarkėj lytys ir kakos.
Antra - išbraukti ir žmogų, ir darbą.
 
Laikas daug ką sustatyti į vietą.
Laikas beždžionę pagerbti kaip žvėrį.
Tęskime darbą pradėtą sovietų,
Susigrąžinkime laisvę ir gėrį.
 
Pradedam. Lytį žmogus sugalvojo.
Taip jis paniekino esmę primato.
Tuo jis beždžionėms sukėlė pavojų.
Bausti visus, kas dar šito nemato.
 
Galima aktą atlikt ir per kaką.
Galima kaką naudoti kaip lytį.
"Žmogusams" proto, deja, neužteko.
Kam jie tuos organus ėmė dalyti ?
 
Darbo žmonių pageidavimu pabrangus elektrai, gęsta šviesa.
Pasaulis aptemsta, nes solidarizuodamasi užgęsta ir saulė. Visą planetą apima tamsa. Nuotolinis "darbas" taip pat neįmanomas, nes 
elektrą prichvatizavusių uabų vadai nesutinka jos tiekti" už tokį menką atlyginimą". Kubilius siūlo išsigelbėjimą. Dešimt metų nemokėti pensijų,
o kaip pašalpą dalintį balanas. Mirusiems nemokamai skirti žvakę. Su sąlyga, kad pats ateitų jos pasiimti.
 
.
 
 
 
 
Atgal