VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

01.02. PRASIDEDA DVIDEŠIMT ANTRIEJI

Kęstutis Trečiakauskas

 
Sugrįžo šiluma. Nutirpo sniegas.
Nors šiandien švenčiam dar Naujus Metus.
Bet laikas toks nešventiškai paliegęs.
Po balą braidžioja tik murzinas lietus.
 
O varnos ir balandžiai purvo vengia.
Nešlapina nei kojų, nei sparnų.
Tik vargšai medžiai kenčia nusirengę,
Nes žiemą mirkt tikrai nemalonu.
 
Lauke nė dvasios. Gal dar žmonės miega .
Šeštadienis. Ir sausio tik pirma ...
Bet ne ! Štai katinas gatve nubėga.
Ir vejasi jį skrybėlėtoji dama.
 
Kaimynė. Ji visus šunis maitina.
Paklydėlius. Ir valkatas. Visus.
Beglobiai džiaugiasi. Kiti - kvaile vadina.
Kol ji gyva - pasaulis nebaisus.
 
IR BUS GERAI
 
Naujuosius mudu ne kartu sutikom.
Nes ir senuosius palydėjom ne kartu.
Kažkur kažkas kažkam gal nepatiko.
Bet tai svarstyt nebūtų pravartu.
 
Ilgėja dienos. O tamsa vis traukias.
Sugrįš ir nuotaika subjurus kaip orai.
Ir bus gerai. Nebūsim susiraukę.
Sugrįš.  Tikrai sugrįš. Ir bus gerai.
 
FILOSOFINĖ STIKLINĖ
 
Kaip pusiau pilna, pusiau tuščia
Filosofinių apmąstymų stiklinė,
Beprotybė liepia bėgt iš čia,
Gal ir Visata ne begalinė ?
 
Neribotas laikas ir erdvė
Viską apriboja ir įkalina.
Ten, kur laisvę skelbė Jotavė,
Ima garbint Hitlerį ir Staliną.
 
Ant atominių raketų jie raiti,
Ateitį vairuoja į bedugnę.
Ateities nėra. Ji praeity.
Užgesinkit amžinąją ugnį.
 
Nes nuo jos pasaulis suliepsnos.
Kaip tos sutartys suglamžytos į gniūžtę.
Ir diena daugiau neįdienos.
Jie į pelenus pavers ir tavo gūžtą.
 
DRAUDIMAI NEGALIOJA
 
Draudimai negalioja.
Galioja - pinigai.
Tegu sau šunys loja.
O mes - savi draugai.
 
Už litą pirkom Lietuvą.
Už eurą - pirksim dvi.
Visus galus - į sietuvą.
Laimėjom ! Se-lia-vi.
 
SKAUDŽIAU UŽ ANGĮ
 
Pyktis - vienintelis jausmas,
Kuris apskritai dar liko.
Bet kyla dar vienas klausimas -
Ar lauksim šventų Velykų ?
 
Ar tiktai nosį suraukę
Su tuo pat pykčiu ir sensim ?
Ar pyktį velniop nubraukę,
Šiek tiek linksmiau pagyvensim ?
 
Juk pyktis - baisiausias nuodas.
Tik skurdo jis palydovas.
Gyvenimas bus vienodas,
Jei pyktis bus jo vadovas.
 
Skaudžiau už angį įgeltų
Tik vienas žodis negeras.
Atleisčiau kiekvieno kaltę,
Kad tiktai nekiltų karas.
Atgal