VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

01.28. GREIT NUŽYDĖS LEDINĖS GĖLĖS

Kęstutis Trečiakauskas

 
Greit nužydės ledinės gėlės
Ir sniego patalai ištirps,
Sugrįš vaiskus pavasarėlis.
Baltai pražydę ievos links.
 
Sugrįš gegutės į gimtinę.
Ir vėl kukuos. Ir vėl kukuos.
Už tuos, kur žuvo, laisvę gynė.
Tik nepamirškim jų aukos.
 
Atgimkime. Visi atgimkim.
Te Lietuva žydės ir auks.
Karščiau mylėkim ją ir ginkim.
Mes jos vaikai. Ji mus priglaus.
 
UŽDARYTAS LAIKAS
 
Laikas uždarytas kambary
Baladoja, daužosi lig ryto.
Šaukia, kad išleisti jį turi,
Šitiek daug darbų nepadarytų.
 
Tu miegi ir keltis nemanai.
Tegul rėkauja ir laukia kol nubusi.
Tu išleist jo net neketinai,
Lig pietų ramiai pūtei į ūsą.
 
Vakarop jau pagaliau kelies.
Laikas bus visai jau nusitrankęs.
Pats nugriuvęs ant grindų gulės,
Lyg koksai šuniukas susirangęs.
 
Tegul miega. Jis juk ne žmogus.
Jam nereikia eit į tualetą.
Laikas laikui irgi nebrangus.
Taigi jo puikybė nugalėta.
 
Kai nubus, jam nosis vėl ištįs
Aš miegosiu. Durys bus užvertos.
Vėlei skeryčiosis tas žaltys.
Ir tegul sau. Nieko jis nevertas.
 
KĄ NORI PASAKYT GAMTA ?
 
Gamta vėl rūstauja. Virš medžių vėjas staugia.
Ką nori pasakyt mums ? Gal įspėti ? -
Jūs nesubrendę  ! Jūs dar nesuaugę !
Ar turi tai bauginti ir rūpėti ?
 
Kažką ne taip mes darome. Mes klystam.
O gal yra kas tyčia mus klaidina ?
Jeigu kvailystę keičia tik kvailystė,
Kodėl mes priešui vėl apnuoginam krūtinę ?
 
Nereikia niekam priekaištauti , šaukti.
Mes patys leidom priešui uzurpuoti teisę.
Minios kantrybė baigėsi. Jai nusibodo laukti.
Ne pažadai jai reikalingi! - Tiktai vaisiai.
 
JAU NEBEKLAUSO IR NESKAITO
 
Gal neverta jau nieko sakyti.
Viskas žinoma. Viskas girdėta.
Net ir žodžiai, viešai užrašyti,
Dulka tyliai lentynon padėti.
 
Jų jau niekas seniai nebeskaito.
Niekas jų jau seniai nebeklauso.
Bet iš gėdos veidai nenukaista.
Mes visi kaip besielės kaliausės.
 
Iš kurių net ir žvirbliai tik juokiasi.
Ko bijot skudurų tų ant pagalio ?
Iš bepročio visi šiandien mokosi.
Ne keliu eina, mina tik pakele.
 
Kas prismaigstė baidyklių į daržą ?
Kas jas vyšnion ant karties iškėlė ?
Jos ne laisvę. Jos protą suvaržė.
O kiemai piktžolynais apžėlė.
.
Atgal