VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

01.29. DEVYNIOS KARTOS

Kęstutis Trečiakauskas

 
Išėjo jau devynios kartos
Atogulio po kryžiumi.
Neklausė jų, ko buvo vertos.
Nes jos atgal negrįžo.
 
Tai mes savęs, savęs paklauskim,
O mes verti ko esame ?
Ar laukiam, kad ir mus priglaustų,
 Ar šventą darbą tęsiame ?
 
Kam perduosim žvaigždėtą skliautą,
Bažnyčią, taurią tylą ?
Kad jie galėtų pasikliauti
Net tais, kurie nemyli.
 
Tačiau ,užpuolus audrai ,stotų
Vaikų, senelių ginti.
Visi. Nuo žagrės. Nuo varstoto.
Net ir svetur auginti.
 
NUKALK MAN, KALVI
 
Ne saulę man nukalk ir ne mėnulį.
Nukalk man, kalvi, aštrų kalaviją.
Tiek priešų širdį, sąžinę užgulę,
Mus smaugia apie kaklą apsiviję.
 
Jie nesitraukia. Jie be atvangos tik žudo.
Ir nieko šventa mums nebepalieka.
Už trisdešimtį sidabrinių Judo
Pardavę mus, pavertę mus į nieką.
 
Nukalk man, kalvi, kalaviją aštrų.
Kad nerūdytų. Kaip senovėj - gintų.
Kad išdavikai priebėgos nerastų.
Kad laisvę ir tikėjimą augintų.
 
NESUSITIKSIME
 
Nesusitiksime. Tylės visi daiktavardžiai.
Tik laiko girnos nenumaldomai dundės.
Išnyks visi vardai. Ir visos pavardės.
Neliks tenai ir tavo pavardės.
 
Nesusitiksime. Keliai nesikryžiuoja.
Singuliarumas - ir pradžia, ir pabaiga.
Tik skylės juodosios, be galo išsižioję,
Jau eros kainozojinės lange ...
 
ERAZMAS BUVO TEISUS
Staltorum infinitus est numerus
 
Ją gyrė ir garsino pats Erazmas.
O mes tiktai kikenom. Patikliai.
Bet bėgo šimtmečiai ir liko vien marazmas.
Ir mes. To nesuvokiantys kvailiai.
 
Kas lieka mums ? Tik garbinti kvailybę.
Ji nusipelnė tos neblėstančios šlovės.
Po rietenų, karų ir niekšiškų dalybų.
Tik ji didingai ir tvirtai stovės.
 
Iškilusi aukščiau nei siekia aukštis.
Tik ji mums žvaigždę kelrodę atstos.
Ji taip aukštai, kad nepasiektų paukštis.
Kaip mūsų išmintį kvailybę vėl kartos.
 
KAIP ĮDAGU PAŽENKLINTI
 
Ištatuiruokim antspaudą kvailumo.
Ant užpakalio. Ant krūtinės. Ant peties.
Ko išsižiojote ? Kodėl jūs taip suglumot ?
Ir aš norėčiau klausti to paties.
 
Kam kiaulę įdagu paženklina į ausį?
Sužymi karves, gyvulius visus ?
Per prievartą. Ir niekas jų neklausia.
 Per prievartą ! O gal aš neteisus ?
 
Kodėl žmogus save išprievartauja ?
Tai gal jisai tikrai neįgalus ?
Iš to net susikūrė verslą naują -
Kaip kūną apterliot. Apdergt visus galus.
 
Atgal