VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2022.03.07. ŽVĖRIS NESIDERĖS

Kęstutis Trečiakauskas

 

Mūzos tyli. Staugia tik patrankos.

Žudo. Žudo. Karas ! Nematai ?

Virš Europos kruvinos jo rankos.

Karas ! Griaunami pasaulio pamatai.

 

Bet lyg delsiama. Gal dar aukų per maža ?

Gal negąsdina pabėgėlių minia ?

Priešas vis patrankų mėsą veža.

Ko pasauliui trūksta ? Nežinia.

 

Kraujas nenuplaus - nei gėdos, nei bailumo.

Priešas nepaliks net pelenų.

Protas, sąžinė ir teisė - tik suglumo.

Drįsta juos pasiųst vien ... po velnių.

 

Ko verti tie virkaujantys žodžiai ?

Jie nesustabdys nasrų žvėries.

Instinktyviai jis kaip baimę juos užuodžia.

Jis tiktai žudys. Nesiderės.

 

Atgal