VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2022.03.09. MES SU JUMIS

Kęstutis TREČIAKAUSKAS

 
Tą Kovo Dieną mes ištrūkom
Iš kruvinų žvėries nasrų.
Bet šiandien vėlei jam parūpo
Grąžinti praeitį karu.
 
Tai trečias pasaulinis karas -
Vadinkim jį tikru vardu.
Ką Ukrainoj priešas daro ?
Nėra ten žmogiškų veidų.
 
Tiktai žudikai, teroristai
Ten springsta nekaltų kraujais.
Šlykščiu melu jų karas grįstas.
Vien nusikaltėliai su jais.
 
O, Dieve ! Mes tai iškentėjom.
Toks pat "vaduotojas" "vadavo" mus.
Bet tą Vienuoliktąją Kovo - mes laimėjom !
Todėl suprantam brolių likimus.
 
Mes su Jumis ! Prie Kijivo, prie Dono.
Su Jūsų didvyriais maldoj ir darbuose.
Jums linkim Pergalės. Kaip kasdieninės duonos.
Tegu padės Jums ir lietuviška dvasia.
Atgal