VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2022.03.09. MEDINĖ ATEITIS

Kęstutis Trečiakauskas

 
Nors šio būdvardžio, kaip žinom, nelaipsniuoja.
Bet galva jų medinesnė nei kitų.
Gal suprasčiau, jei tai būtų koja.
Arba durys - nerakinamos raktu.
 
Ak, kokia medinė ta tikrovė !
Medinesnė nei medinė praeitis.
Net baisiausi priešai neišrovė.
Kai suprasim, nosys vėl ištįs.
 
Bet vėlu bus. Šaknys bus išrautos.
Jau nesieks nei žemės, nei vandens.
Ir visur tekės medinis srautas,
Kur tiktai medinis išgyvens.
 
Ponai, pavydėkite Pinokiui.
Tai jisai tas ateities žmogus.
Medžio vaisiai jau seniai prinokę.
Paragauk - ir būsi mandagus.
 
Net kai žudo, tau visai neskauda.
Gaisras, karas irgi nebaisus.
Ne žvėris tu. Nepadės Aiskauda.
Tu medinis. Visada teisus.
 
 
Atgal