VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2022.03.26. POEZIJA TAI BEPROTYBĖ

Kęstutis Trečiakauskas

 

Kaip nusikalstamai ilgai žiopsota ir stebėta.

Vaizduota - viskas žemėj stabilu.

Pasaulis garbstė kanibalų alfabetą,

Kol lyg šunėkas atsidūrė po stalu.

 

Ir žmogžudys jau kumščiais stalą daužo -

Nedrįskit net išlįst - galva nulėks.

Visus ant iešmo ! Ir iškepsime ant laužo.

Dabar jūs niekas ! Jūs visi - tik "eks".

 

Ir teka kraujo upės. Žemė dega.

Ir miršta moterys, seneliai ir vaikai.

Neskelbtas karas verčia gilią vagą.

Nelaidojami net aukų jo palaikai

 

O žmogžudžių minia vėl staugia - mūsų bijo !

Ir džiūgauja - tvarka bus įvesta !

Pasaulis serga, jis nuo baimės neišgijo.

Ji tebekausto dar imperinė klasta.

 

Ne laisve mokama už mulkių patiklumą.-

Gyvybe mokama. Aušra, kurios nebus.

Tai beprotybė ! Tai absoliutus aklumas.

Kaip vergiškai suklumpam prieš stabus.

Atgal