VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2022.04.08. VERGIJOS STIGMA

Kęstutis Trečiakauskas

 
Jeigu grandinės numestos, kodėl jos žvanga
Jų sąmonėj, širdy ir atminty ?
Ką mato jie pro dar užkaltą langą ?
Bet tu jų baimės jau nesupranti.
 
Kodėl lig šiolei vergvaldį jie garbsto ?
Baisi jiems laisvė. Rimbas - nebaisus.
Nejau ir liks vergai jie ligi karsto,
Bedugnėn nusitempdami visus.
 
Pirma vergų karta. Ji laisvės nepažįsta.
Ji meilės ir tiesos neparagaus.
Bet ir vaikai, įpratę nuodą žįsti,
Ir jie laisvi nebus. Ir jie vergaus.
 
Galėtų būt šalis tauri, didinga.
Galėtų. Bet ją žudo vergija.
Kas  žmogiška, prieš šimtmečius pradingę.
Vien tik kraujuos įmirkusi gija.
 
Atgal