VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2022.06.21.DIRBTINIS INTELEKTAS

 

Kęstutis Trečiakauskas
 
Dirbtinis intelektas - ne dirbtinis.
Jau teigiama, kad turi net jausmus.
Ko gero, netgi paprašys degtinės.
Ir apskritai, pralenkti gali mus.
 
Žmogus netobulas. Bet juk jisai sukūrė.
Tą protą. Elektroninį. Be smegenų.
Dabar jisai taip pat galybę turi
Sukurti sau pasaulį. Be žmonių.
 
Mąstys. Mylės. Ir dauginsis. Tie protai.
Tik bus tobulesni jie nei žmogus.
Bet jei fantazija bus irgi neribota,
Išnyks. Jei tik kariaut, kaip mes, įgus.
 
INSTINKTO PRARADIMAS
 
Iš prigimties svarbus tiktai instinktas
Pratęst gyvybę. Taip, gimdyt vaikus !
Tačiau kai kam ši dovana pradingsta.
Tada gyvenimas velnioniškai klaikus.
 
Praradęs šventą priedermę netenka
Ir orientacijos, ir tikslo, ir garbės.
Baisiausi klystkeliai, išbandymai jam tenka.
Ir greitai atveda vargšelį prie duobės...
 
O GAL ?
 
Visi. Geri ir negeri.
Išėjo. Ir nesako:
"Tu vėl per daug kavos geri."
Bet pasakas vis seka.
 
Apie tikrovę ateities.
Ne ateitį tikrovės !
Bet argi tu prastai jauties
Tom knygom apsikrovęs ?
 
Kol leidžia akys - paskaityk.
Pabrauk, kas tau patinka.
Suprasi, kad - ne vien, ne tik.
Ir kvaila. Ir protinga.
 
Tiktai nesigręžiok atgal.
Neliko ten nė velnio.
Iškilus klausimui "O gal ?"
Paburk iš kiaulės delno.
 
NORS PASAULIS RĖKĖ
 
Jei negriausi akmeninės sienos,
Nenustelbsi staugiančio žvėries,
Tik blausus sidabras mėnesienos
Ant kapelio žvakele žėrės.
 
Bet jei tavo ryžtas bus plieninis,
Ir tikėjimas stipresnis nei žvėris,
Kris kaip skiedros sienos akmeninės,
Ir laimėjimas atvers visas duris.
 
Net kai vienas stodavo į kovą
Švietė pergalė ir ateitis graži.
Negulėme į Prokrusto lovą,
Nors pasaulis rėkė: "Jūs maži !"
 
Tai ne mes maži. Tai jūs per smulkūs.
Trumparegiškas ir jūsų dėmesys.
Jau įrodėte, kad esat tiktai mulkiai.
Jūs. Praradę širdį ir ausis.
 
 
Atgal