VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2022.06.25.DAIGAS

Kęstutis Trečiakauskas
 
Gležnutis daigas kalasi iš sėklos.
Jis trokšta tiktai lašo. Ne lietaus.
Bet vis arčiau rupšnojančios pamėklės
Nukrims ir jį prie kąsnio nesotaus.
 
Sunku daigeliui pasistiebt į viršų.
Jis nežydės. Ir žiedo neaugins.
Jis toks mažutis. Jį visi pamiršo.
Jis tik daigelis. Kas gi jį apgins ?
 
Ir visa, kas tik prasimušti bando,
Deja, nematomas. Deja, ir nesaugus.
Dažniau tik tie, kur iš šiukšlyno lenda,
Ir užtarėjus randa, ir draugus.
 
TIK PASKRAIDAU
 
Aš ne homofobas,
Aš nesu ir gėjus.
Aš esu tik snobas.
Ir išgert mėgėjas.
 
Įkalu kiek lenda.
Uždegu cigarą.
Duokit man į sprandą. 
Ir nuleiskit garą.
 
Ne, bičiuliai brangūs. 
Viskas sumeluota !
Aš tik nusirengęs
Paskraidau su šluota ...
 
NIEKUR NESUSPĖČIAU
 
Draugai per garsūs, kad minėčiau
Jų pavardes ir jų vardus.
Su jais aš niekur nesuspėčiau,
Nors pasipustyčiau padus.
 
Tad sėdžiu uodegą pabrukęs,
Nors net ir jos aš neturiu.
O kad esu toksai atbukęs,
Todėl poezija kūriu.
 
Nors tai bjaurus užsiėmimas.
Mat eilės - praeitis gili.
Protingi tikro verslo imas.
O tu juk nieko negali.
 
Tai kas belieka  Tik eiliuoti.
Ir būt kvailiausiu tarp kvailių.
Visiems kitiems keliai nukloti.
Tik man nėra kitų kelių ...
 
NEUŽGESINK TIKĖJIMO IR MEILĖS
 
Neužgesink tikėjimo ir meilės.
Prašau, širdies liepsnos neužgesink.
Net jei jau užmiršai ir jos negaila,
To pirmo bučinio nuo lūpų nenuskink.
 
Aš saugau jį kaip atminimą brangų.
Kaip šventą antspaudą anos šviesios nakties.
Kai žvelgėm į žvaigždžių nusėtą dangų,
Tą naktį, kupiną ir laimės. ir vilties.
 
Nuo jaudulio ar nuo vėsos pečiai virpėjo.
Prisiglaudei. Karštai pabučiavai.
Nė žodžio tau ištarti nesuspėjau.
Tokia brangi. Tokia brangi buvai.
 
Lig šiol tas bučinys ant mano lūpų.
Kaip žarija. Jos dega nuo aistros.
Tik prieš tave tąnakt buvau suklupęs.
Kitos nesutikau. Nesuradau tikros...
 
MOKĖKIT MOKESČIUS
 
Mokėkit mokesčius ! Už terbą, lazdą, tvorą.
Už tai, kad vaikštote. Ir kad gadinat orą.
Ir už lapus pernykščius, ir už sniegą.
Už dieną ir už naktį. Ir už miegą.
Jau vien už tai, kad gimėte - mokėkite !
Jei mokslu netikit, tai mokesčiais - tikėkite !
Nevenkit jų. Nesislapstykite. Nebėkite !
Kol nepalaidoti dar - mokesčius mokėkite !
 
 
 
 
Atgal