VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2022.07.16. CITO !

Kęstutis Trečiakauskas

 
Yra receptas. Greitai duokit vaistą !
Liga baisi. Ligonis neištvers.
Pasaulis jau liepsnoja, dega, kaista.
Tuoj į kiekvieną sielą įsiverš.
 
O vaistininkas delsia. Maklinėja.
Iš kampo vėl į kampą ir atgal.
Gal tie, kas padegė, kišenėn jam įdėję ?
Mes irgi delsiame. Ir svarstome - o gal ?
 
Svarstykime, kol liks tik mūsų plėnys.
Nors nieko nebeliks. Neliks jokios žymės.
Plepėkim apie Margirį, Pilėnus.
Kol net ir pelenus kanalizacijon išmes.
 
TIK NEŽADĖK, KASANDRA
 
Ką man žadi, Kasandra ?
Tik nežadėk man blogo.
Parodyk baltą gandrą
Kalenantį virš stogo.
 
Ir debesį mėlynėj,
Kaip mano šviesią mintį,
Kad taką sau molynėj
Galėčiau išsiminti.
 
Tik nežadėk, Kasandra,
Kas žmogų verkti verčia.
Suraskim žodį bendrą,
Kad mums atverų varčią.
 
Į rojų. Ne į pragarą.
Mums jo ir čia pakanka.
Išmesk tą baisų stagarą.
Geriau paduok man ranką.
 
KODĖL TURĖTUME TIKĖTI
 
Nauji pasauliai netikėti
Nušvis lyg žaibas prieš akis.
Kodėl turėtume tikėti,
Ką Melo dievas pasakys .
 
Jis niekada tiesos nesako.
Nepripažįsta niekada.
Bet jo šaltiniai neišseko.
Dabar melu tikėt mada.
 
Išnyksta sfinksai ir tvirtovės.
Numiršta užmiršti dievai.
Tačiau tikėjimą išrovę,
Melu mes patikim lengvai.
 
TAIP BUVO VADO ĮSAKYTA
 
Kerziniais batais mus apavę,
Apdangstę kario skarmalais,
Ir ginklą mirtiną įdavę,
Įsakė eit kraujų keliais.
 
Per griūvančią Europą žengėm.
Ir žudėm. Žudėm. Kol gyvi.
O kas žudyt jau neistengė,
Ir tuos nužudė. Jau savi.
 
Taip buvo Vado įsakyta.
Mes žudėm, mirėm - jo vardu.
Jei priešai mūšyje parkrito,
Mes juos pribaigdavom. Kardu.
 
Kai šventė pergalę,. mes verkėm.
Be duonos, be namų, šeimos ...
Mes kentėm baisią Vado tvarką.
Be savo žemės mylimos.
 
Ją kažkodėl Eses vadino.
Gulagas buvo. Ne šalis.
Neliko brolių nei kaimynų.
Žmogus - tik dvesiantis arklys.
 
O Dieve ! Kaip jie mus apgavo.
Mes galim tik kariaut. Ir mirt.
Čia niekas laisvės neragavo.
Bet kaip išmokom pasigirt !
 
Visi mes šiandien po velėna.
Plataus pasaulio pakeliuos.
Jau kitas Vadas. Bet vis viena
Kelius lavonais vėl nuklos.
 
NIEKO NEMATOME
 
Nieko nematome.
Neigiam, kas sakoma.
Buvo įstatymai.
Liko įsakymai.
 
Klydom ? Ar tyčia
Bjaurastį darėm ?
Savo bažnyčią
Saviems uždarėm.
 
O kristi - kieta.
Varlė - prieš jautį.
Tai, kas pasėta - 
Reikės nupjauti.
Atgal